Sensor do pomiaru cukru
Natalia Bień

Sensor do pomiaru cukru – monitorowanie glikemii. Działanie, refundacja systemu ciągłego CGM

Cukrzyca jest jedną z najczęstszych chorób cywilizacyjnych, na którą w Polsce choruje ponad 3 mln osób, z czego około 25% nie jest tego świadomych. W leczeniu tego schorzenia oraz w zapobieganiu występowania powikłań narządowych niezwykle istotne jest utrzymywanie prawidłowego stężenia glukozy we krwi. Dzięki nowoczesnym technologiom w postaci systemów do ciągłego monitorowania glikemii mamy szansę na lepszą kontrolę choroby, a co za tym idzie – na opóźnienie rozwoju powikłań narządowych cukrzycy. Niestety należy pamiętać, że sensory są stosunkowo drogie, a ich zakup podlega refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia jedynie w konkretnych wskazaniach.

 1. Stała kontrola poziomu cukru – sensor dla cukrzyków
 2. Jak działa sensor do pomiaru cukru?
 3. Refundacja sensorów dla cukrzyków

Metody leczenia cukrzycy są różne w zależności od jej konkretnego podtypu, ale przyświeca im jeden i ten sam cel – utrzymać poziom stężenia glukozy we krwi jak najbardziej podobny do fizjologicznego. W szczególności u pacjentów z cukrzycą typu I oraz wieloletnią cukrzycą innych typów jest to nie lada wyzwanie, dlatego z pomocą przychodzą nam nowoczesne technologie w postaci sensorów do pomiaru glikemii.

Stała kontrola poziomu cukru – sensor dla cukrzyków

Sensory do monitorowania poziomu cukru zastępują tradycyjne pomiary glikemii przy pomocy glukometru, który wymaga wielokrotnego ukłucia opuszka palca. Nowoczesne urządzenia zapewniają bezbolesną możliwość oceny glikemii w każdym momencie dnia. Są one rewolucją dla pacjentów długotrwale chorujących na cukrzycę.

W znaczący sposób poprawiają komfort życia pacjentów. Umożliwiają ciągłe monitorowanie glikemii w trakcie doby, a co za tym idzie – indywidualne dostosowanie dawki insuliny zgodnie z bieżącym poziomem cukru. Zapobiega to nadmiernym wahaniom poziomu glukozy we krwi (hipoglikemii, hiperglikemii), a także prowadzi do lepszej kontroli cukrzycy i opóźnienia rozwoju powikłań wielonarządowych.

Powiązane produkty

Jak działa sensor do pomiaru cukru?

Systemy monitorowania glikemii składają się z sensora i odbiornika, a w większości przypadków również z nadajnika. Sensory przezskórne pacjenci aplikują samodzielnie co 1-2 tygodnie w zależności od systemu. Drugą możliwością jest założenie sensora podskórnego aplikowanego przez lekarza na okres 6 miesięcy. Zadaniem sensorów jest ciągły pomiar stężenia glukozy w płynie śródtkankowym.

Jak działa sensor do pomiaru cukru
Jak działa sensor do pomiaru cukru?

System monitorowania glikemii metodą skanowania (FGM)

Istnieją dwa rodzaje systemów ciągłego monitorowania glikemii. Pierwszy z nich to system monitorowania glikemii metodą skanowania (FGM, ang. flash glucose monitoring). FGM nie generuje i nie przesyła do odbiornika pacjenta (zazwyczaj telefonu komórkowego z kompatybilną aplikacją) informacji w sposób automatyczny. W celu odczytu aktualnej wartości glukozy należy przyłożyć smartfon do sensora zlokalizowanego najczęściej na ramieniu. Taką czynność można powtarzać dowolną ilość razy w trakcie doby.

Na wyświetlaczu telefonu po zeskanowaniu pojawiają się informacje o aktualnym stężeniu glukozy oraz trendzie, czyli kierunku i szybkości zmian stężenia glukozy. Po wcześniejszym zaprogramowaniu można także ustalić próg poziomu glukozy, przy którym urządzenie podniesie alarm w trakcie skanowania.

Monitorowanie glikemii w czasie rzeczywistym (CGM)

Drugą grupą są systemy monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (rt-CGM, ang. real-time continuous glucose monitoring). CGM dzięki obecności nadajnika w sposób aktywny przesyła informacje do odbiornika, np. smartfona czy zegarka. Dzięki temu nie tylko pozwala kontrolować stężenie glukozy 24 godziny na dobę, ale także może automatycznie alarmować o trendach, np. zbliżającej się hipo- czy hiperglikemii. Taka informacja pomaga pacjentom z wyprzedzeniem spożyć dodatkową dawkę węglowodanów w przypadku zbliżającej się hipoglikemii bądź zastosować korekcyjną dawkę insuliny przy hiperglikemii.

Refundacja sensorów dla cukrzyków

Niestety pomimo wielu zalet stosowania systemów ciągłego monitorowania glikemii refundacja tego typu urządzeń możliwa jest jedynie w niektórych grupach pacjentów. Najwięcej wskazań do refundacji mają systemy monitorowania glikemii metodą skanowania (FGM).

Wskazania do refundacji systemów monitorowania glikemii metodą skanowania (FGM)
1.    Dorośli z cukrzycą typu 1 albo 3, albo z innymi typami cukrzycy wymagający co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę (intensywna insulinoterapia) – NFZ refunduje 80%, 20% dopłaca pacjent. Dodatkowo maksymalna liczba czytników podlegająca refundacji to 3 sztuki/miesiąc, max. 13 sztuk/6 miesięcy. W celu kontynuacji zlecenia po 6 miesiącach muszą być spełnione konkretne warunki: 
 • ocena kontroli glikemii po upływie min. 4 miesięcy, a max. 6,
 • wartości glukozy (TIR) w zakresie 70–180 mg/dl >70% czasu lub HbA1c (hemoglobina glikowana) <7,5%, lub inne indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem,
 • aktywność czujnika przez co najmniej 75% czasu w przedziale wynikającym z okresu użytkowania refundowanych czujników,
 • refundacja pasków do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 25 sztuk w okresie do 6 miesięcy poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia z wyłączeniem miesiąca, w którym nastąpiła realizacja pierwszego zlecenia.
Przy braku spełnienia powyższych warunków ponowne zlecenie może być wystawione dopiero po upływie kolejnych 6 miesięcy.
2.    Pacjenci pediatryczni od 4 do 18 roku życia z cukrzycą typu 1 lub typu 3, kobiety w okresie ciąży i połogu chore na cukrzycę, dorośli z hiperinsulinizmem wrodzonym lub glikogenozą – NFZ refunduje 70%, 30% dopłaca pacjent. Liczba czujników objęta refundacją do 3 sztuk/miesiąc.
W celu kontynuacji leczenia średnia miesięczna liczba przepisanych pasków do oznaczania glukozy ma być nie większa niż 50 sztuk w okresie do 6 miesięcy poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia, z wyłączeniem miesiąca, w którym nastąpiła realizacja pierwszego zlecenia. Przy braku spełnienia warunków kontynuacji zlecenia ponowne zlecenie może być wystawione po upływie 1 miesiąca.
3.    Dorośli z cukrzycą typu 1 albo 3 albo z innymi typami cukrzycy mający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na stan wzroku wymagający insulinoterapii – NFZ refunduje 80%, 20% dopłaca pacjent. Warunki refundacji i kontynuacji leczenia jak w podpunkcie 2. 

W Polsce dostępna jest także refundacja dla systemów monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym.

Wskazania do refundacji systemów monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (rt-CGM)
1.    Pacjenci <26 roku życia chorzy na cukrzycę typu 1 lub 3 wymagający intensywnej insulinoterapii z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej) – refundacja w zależności od systemu od 3 do 5 sztuk/miesiąc.
W celu kontynuacji leczenia średnia miesięczna liczba przepisanych pasków do oznaczania glukozy ma być nie większa niż 50 sztuk (dotyczy sensorów wymienianych co 10 dni) albo 100 sztuk (dotyczy sensorów wymienianych co 6 lub 7 bądź 14 dni) w okresie do 6 miesięcy poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia, z wyłączeniem miesiąca, w którym nastąpiła realizacja pierwszego zlecenia. Przy braku spełnienia warunków kontynuacji zlecenia ponowne zlecenie może być wystawione po upływie 1 miesiąca.
2.    Pacjenci >26 roku życia chorzy na cukrzycę typu 1 lub 3 wymagający intensywnej insulinoterapii z nieświadomością hipoglikemii – refundacja do 5 sztuk raz na miesiąc. W celu kontynuacji leczenia średnia miesięczna liczba przepisanych pasków do oznaczania glukozy ma być nie większa niż 100 sztuk w okresie do 6 miesięcy poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia, z wyłączeniem miesiąca, w którym nastąpiła realizacja pierwszego zlecenia. Przy braku spełnienia warunków kontynuacji zlecenia ponowne zlecenie może być wystawione po upływie 3 miesięcy.
3.    Pacjenci >18 roku życia chorzy na cukrzycę typu 1 lub 3 wymagający intensywnej insulinoterapii z nieświadomością hipoglikemii – refundacja 1 sztuka/6 miesięcy. W celu kontynuacji leczenia średnia miesięczna liczba przepisanych pasków do oznaczania glukozy ma być nie większa niż 400 sztuk w okresie do 6 miesięcy poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia, z wyłączeniem miesiąca, w którym nastąpiła realizacja pierwszego zlecenia. Przy braku spełnienia warunków kontynuacji zlecenia ponowne zlecenie może być wystawione po upływie 1 miesiąca (18-26 r.ż.) albo 3 miesięcy (>26 r.ż.). 

W przypadku większości rt-CGM refundacja NFZ wynosi 70%, a dopłata pacjenta 30%.


Przeczytaj także: Pompa insulinowa – wskazania, działanie, refundacja


Kto może wystawić zlecenie na refundowane systemy ciągłego pomiaru glikemii?

Zarówno FGM, jak i rt-CGM mogą być przepisane przez szeroki zakres specjalistów, np. chorób wewnętrznych, endokrynologii, diabetologii, medycyny rodzinnej czy ginekologii i położnictwa, jednak dokładne omówienie i wybranie spersonalizowanej terapii powinno być przeprowadzone przez lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy u danego pacjenta.

Cukrzyca to choroba metaboliczna, charakteryzująca się podwyższonym stężeniem cukru we krwi (hiperglikemią). Wśród pacjentów dominuje typ II cukrzycy, w którego rozwoju istotną rolę pełnią czynniki środowiskowe, takie jak otyłość brzuszna, mała aktywność fizyczna czy nadmiar tkanki tłuszczowej. Typ I, znacznie rzadszy, jest chorobą autoimmunologiczną, w wyniku której dochodzi do powstawania przeciwciał atakujących komórki trzustki wytwarzające insulinę – hormon odpowiadający za obniżenie stężenia glukozy we krwi. Najrzadszy typ III związany jest z konkretnymi mutacjami genetycznymi, zespołami genetycznymi czy lekami mogącymi wywoływać tę chorobę. Oddzielną kategorię tworzą również cukrzyca ciążowa i cukrzyca w ciąży, czyli hiperglikemia, która po raz pierwszy została stwierdzona w okresie ciąży.
 1. W. Głodzik, Jak w 2024 r. wystawić zlecenie na refundowany system monitorowania glikemii FreeStyle Libre 2?, [online] https://www.mp.pl/insulinoterapia/refundacja/338886,jak-w-2024-r-wystawic-zlecenie-na-refundowany-system-monitorowania-glikemii-freestyle-libre-2 [dostęp:] 10.06.2024.
 2. W. Głodzik, Jak w 2024 r. wystawić zlecenie na refundowany system ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym?, [online] https://www.mp.pl/insulinoterapia/refundacja/338885,jak-w-2024-r-wystawic-zlecenie-na-refundowany-system-ciaglego-monitorowania-glikemii-w-czasie-rzeczywistym [dostęp:] 10.06.2024.
 3. K. Lurka, Systemy ciągłego monitorowania glikemii zwiększają poczucie bezpieczeństwa i ułatwiają leczenie, [online] https://www.termedia.pl/mz/Systemy-ciaglego-monitorowania-glikemii-zwiekszaja-poczucie-bezpieczenstwa-i-ulatwiaja-leczenie,49983.html [dostęp:] 10.06.2024.
 4. Refundacja sensorów FreeStyle Libre 2 od 1 stycznia 2024 roku, [online] https://ortomedico.pl/blog/aktualnosci/refundacja-sensorow-freestyle-libre-2-od-1-stycznia-2024-roku [dostęp:] 10.06.2024.
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2017, poz. 1061, tekst jedn., Dz.U.2023, poz. 823 (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000823), z późn. zm. (wynikającymi z Rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. oraz z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Dz.U.2023, poz. 2461 oraz Dz.U.2023, poz. 2819).

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

 • Cukrzyca monogenowa – rodzaje, przyczyny, objawy i leczenie

  Cukrzyca monogenowa jest związana z defektem pojedynczego genu. Wśród cukrzyc tego typu wyróżnia się m.in. cukrzycę MODY, cukrzycę noworodkową oraz cukrzycę mitochondrialną. Jak rozpoznać i leczyć cukrzycę monogenową?

 • Czym różni się cukrzyca typu I od typu II?

  Cukrzycę typu I oraz typu II łączy tylko jeden wspólny objaw – podwyższony poziom cukru we krwi. Poza tym maja ze sobą niewiele wspólnego. Przeczytaj i dowiedz się więcej o tych chorobach.

 • Co jeść przy cukrzycy? Czego się wystrzegać? Poznaj naszą listę – indeks glikemiczny!

  Na cukrzycę choruje około 350 milionów osób na całym świecie. 80-90% przypadków to cukrzyca typu 2. W prowadzeniu pacjenta z cukrzycą istotne jest właściwe żywienie oraz regularna aktywność fizyczna. Co jeść, a czego się wystrzegać w cukrzycy?

 • Dieta niskowęglowodanowa może zmniejszyć ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 i promować utratę wagi

  Rozwój chorób określanych jako metaboliczne, takich jak cukrzyca, zaburzenia lipidowe, dna moczanowa czy osteoporoza jest w dużym stopniu uzależniony od czynników genetycznych i higienicznego stylu życia. Te drugie to przede wszystkim dieta, poziom aktywności fizycznej, poziom stresu, a także nadużywanie alkoholu czy palenie papierosów. W wielu ośrodkach naukowych na całym świecie, sprawdza się, jak zmiana wspomnianych czynników może wpłynąć na rozwój lub zahamowanie chorób o takim podłożu. Naukowcy z Nowego Orleanu przeanalizowali diety niskowęglowodanowej na obniżenie ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2.

 • Czy makowiec jest wskazany dla cukrzyków?

  Mak, a zatem również makowiec, jest nieodzownym elementem Świąt Bożego Narodzenia. Zgodnie z ludowymi wierzeniami jego spożycie podczas wieczerzy wigilijnej miało zapewnić szczęście i uchronić przed złymi siłami. W tej legendzie jest zapewne ziarnko prawdy, ponieważ aktualnie mak jest uznawany za „superfoods” z racji swoich właściwości odżywczych i prozdrowotnych.

 • Pneumokoki – czym są i jakie choroby wywołują? Jak chronić się przed pneumokokami?

  Streptococcus pneumoniae (pneumokoki, dwoinki zapalenia płuc) to bakterie, które osiedlają się w nosie oraz gardle i powodują groźne choroby. Zakażenia pneumokokowe dotyczą głównie małych dzieci oraz seniorów. Wśród grup ryzyka wymienia się również osoby z zaburzeniami odporności oraz osoby cierpiące na choroby przewlekłe. W jaki sposób można zarazić się pneumokokami? Jak się przed nimi chronić? Podpowiadamy.

 • Refundacja dla cukrzyków – zasady refundacji w diabetologii

  Od stycznia 2024 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadzające w życie zmiany w refundacji wyrobów medycznych przeznaczonych dla pacjentów chorujących na cukrzycę. Wyjaśniamy zasady odpłatności systemów do ciągłego monitorowania glikemii, pomp insulinowych, pojemników na insulinę oraz zestawów infuzyjnych.

 • Zespół słabości (kruchości) to nie zwykłe starzenie. Objawy, diagnoza, leczenie

  Proces starzenia jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka i ma znaczący wpływ zarówno na fizyczne, jak i psychiczne funkcjonowanie seniorów. Wśród zachodzących zmian wymienić można między innymi pogorszenie pracy poszczególnych narządów, podatność na choroby, zaburzenia poznawcze czy zespół kruchości. Ten ostatni jest zagadnieniem szczególnie badanym przez geriatrów – szacuje się, że w populacji polskiej dotyka on około 7% seniorów, wśród których ponad 50% to osoby po 80. roku życia.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij