×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Żywność probiotyczna rozwiąże problem głodu i niedożywienia?

Podczas gdy w krajach bogatej północy dochodzi do masowego marnotrawienia jedzenia, na biednym południu głód i niedożywienie to wciąż realne i palące problemy, w największym stopniu dotykające dzieci. Naukowcy z Washington University School of Medicine opracowali nowy typ żywności terapeutycznej, celowany w poprawę stanu mikrobioty jelitowej u niedożywionych dzieci, by móc skuteczniej walczyć o ich powrót do zdrowia.

Niedożywienie dzieci to globalny problem dotykający około 150 mln dzieci poniżej 5 roku życia zamieszkujących cały świat. Dostępna żywność terapeutyczna ma na celu przede wszystkim poprawę ich zdrowia w sposób pomagający uniknąć śmierci, jednak nie jest w stanie sprostać rozmaitym problemom towarzyszącym wyniszczeniu organizmu, w tym osłabieniu odporności czy zdolności poznawczych. Naukowcy z USA we współpracy z badaczami z Bangladeszu podjęli próbę stworzenia żywności, która byłaby w stanie spełniać te dodatkowe funkcje dzięki wykorzystaniu probiotyków.

Badania miały między innymi potwierdzić tezę o wpływie zdrowia mikrobioty noworodków na ich ogólny rozwój w późniejszych latach. U niedożywionych dzieci mikrobiota nie jest uformowana w sposób prawidłowy, co wpływa między innymi na dalsze problemy ze wzrostem.

Świetne efekty żywności probiotycznej

W badaniu udział wzięły 63 dzieci z Bangladeszu w wieku od 1 do 1,5 roku, u których stwierdzono umiarkowane niedożywienie, a więc stan, który zagrażał ich zdrowiu, lecz nie życiu. Dzieci trafiły do czterech grup terapeutycznych, a w trzech spośród nich stosowano nowy typ żywności terapeutycznej, mający modyfikować mikrobiotę. Żywność była wytwarzana lokalnie, a dzieci otrzymywały ją dwa razy dziennie przez okres miesiąca, w centrum leczenia i pod nadzorem pracowników tamtejszej służby zdrowia.

Po zakończeniu badania porównano, w jaki sposób poszczególne typy jedzenia wpłynęły na zdrowie dzieci. Jak się okazało, szczególnie obiecujące wyniki dał jeden z typów żywności probiotycznej. Na podstawie analizy niemal 1,5 tysiąca protein krwi zaangażowanych bezpośrednio między innymi we wzrost kości, rozwój mózgu, odporność i metabolizm stwierdzono, że wspomniany prototyp doprowadził do znaczącej poprawy kondycji mikrobioty w porównaniu z innymi zastosowanymi w eksperymencie.

Co więcej okazało się także, że skład mikrobioty dzieci, leczonej najkorzystniejszym typem żywności probiotycznej, w zaledwie miesiąc uległ modyfikacji w sposób, który znacząco przybliżył go do składu mikrobioty w pełni zdrowych dzieci w podobnym wieku, zamieszkujących ten sam obszar geograficzny. Wspomniana odmiana żywności zawiera składniki odżywcze pochodzące między innymi z ciecierzycy, soi, bananów i orzeszków ziemnych.

Flora jelitowa a rozwój dziecka

Podjęcie próby stworzenia żywności terapeutycznej wpływającej na mikrobiom przez naukowców z USA i Bangladeszu wiązało się z ich wcześniejszymi badaniami nad rozwojem flory jelitowej u zdrowych dzieci zamieszkujących ten kraj. Wówczas zaobserwowano, że niedożywione dzieci miały niedostatecznie wykształconą mikrobiotę w stosunku do rówieśników o prawidłowej masie ciała. Stosowanie leczenia z wykorzystaniem standardowej żywności terapeutycznej nie było w stanie zmienić tego stanu rzeczy. By lepiej poznać to zjawisko, naukowcy dokonali przeszczepu prawidłowo i nieprawidłowo rozwiniętej mikrobioty do organizmów myszy.

Jak się okazało, życie z ubogim mikrobiomem skutkowało wolniejszym nabieraniem wagi, niewłaściwym rozwojem kości oraz zaburzeniami metabolicznymi i immunologicznymi u zwierząt. Na tej podstawie postawiono tezę, że niemożność wykształcenia się normalnej mikrobioty nie jest przyczyną, ale raczej skutkiem niedożywienia.

Badanie naukowców z Washington University School of Medicine oraz lekarzy z Bangladeszu jest pierwszym, które dostarcza dowodów na to, że żywność terapeutyczna opracowana z myślą o poprawie kondycji mikrobioty jelitowej dzieci wpływa pozytywnie na różne aspekty zdrowego rozwoju, w tym na wspomniany już wzrost kości, wzmocnienie odporności czy funkcji mózgu. Wyniki tych badań mają zostać potwierdzone za sprawą kolejnego, dłuższego i szeroko zakrojonego badania. Wezmą w nim udział również dzieci poważnie niedożywione, do tej pory karmione konwencjonalną żywnością terapeutyczną, która nie ma wpływu na zawartość mikrobioty jelitowej.

Bibliografia  zwiń/rozwiń

  1. J. L. Gehrig, S. Venkatesh, H. Chang i in., Effects of microbiota-directed therapeutic foods in gnotobiotic mice, gnotobiotic piglets and undernourished children, Science, nr 365 2019.
  2. A. S. Raman, J. L. Gehrig, S. Venkatesh i in., A sparse co-varying unit of the human gut microbiota that describes healthy and impaired community development, Science, nr 365 2019.

Podziel się: