Bakterie mogą przenikać do łożyska

Naukowcy z Baylor College of Medicine znaleźli dowody na obecność specyficznej mikrobioty w łożysku. Oni oraz inni badacze przypuszczają, że może mieć ona związek z rozwojem kluczowych funkcji organizmu dziecka w ciąży, w tym jego przyszłej odporności.

Wyniki badań wzbudziły dyskusję, ponieważ liczebność bakterii w łożysku jest na tyle niewielka, że nie wiadomo, czy mowa o osobnym mikrobiomie, czy po prostu o bakteriach, które przedostały się do organizmu dziecka na przykład z krwi matki.

Wcześniej bakterie zostały odkryte za pomocą metagenomiki lub sekwencjonowania mikrobiomów, a teraz naukowcy potwierdzili ten sygnał w oparciu o zdolność do oznaczania bakteryjnego RNA fluorescencyjnym „znacznikiem”, co umożliwiło zobaczenie drobnoustrojów. Wykorzystanie nowej, potężnej technologii obrazowania pozwoliło zwiększyć swoistość sygnału bakteryjnego RNA, co pomogło badaczom dostrzec bakterie w mikroarchitekturze tkanki łożyska.

Naukowcy zbadali drobnoustroje w okresie ciąży i tuż przed jej rozpoczęciem, stosując uniwersalną sondę hybrydyzacji in situ z amplifikacją sygnału, zaprojektowaną dla bakteryjnego RNA, wraz z kilkoma innymi metodami histologicznymi. Badanie zostało zaprojektowane tak, aby jak najlepiej kontrolować skażenie, dzięki czemu te rzadkie bakterie mogły zostać dokładnie przypisane ich lokalizacji w łożysku.

Badacze nie zaobserwowali ilościowych lub liczbowych różnic w zawartości bakterii u kobiet, które urodziły przedwcześnie bądź o czasie. Można jednak zauważyć różnice w rodzajach bakterii pomiędzy tymi typami ciąży, co potwierdza wyniki obserwacji naukowców.

Konieczne dalsze badania

Badanie miało na celu weryfikację poprzednich wniosków pod kątem obserwacji drobnoustrojów o niskiej biomasie, którą można wiarygodnie odróżnić od zanieczyszczenia środowiska. Ta praca, w połączeniu z kilkoma innymi badaniami, powinna dać naukowcom pewność, że nie tylko mogą sekwencjonować te drobnoustroje, ale także widzieć bakterie w określonych miejscach w różnych łożyskach.

Naukowcy są zgodni, że w tej ekscytującej dziedzinie rozwijającej się nauki o drobnoustrojach i mikrobiomach wciąż jest mnóstwo do odkrycia. Mają nadzieję, że techniki i narzędzia opracowane na potrzeby tego badania pomogą innym naukowcom, prowadzącym prace nad podobnymi kwestiami.

Zwiększy to pewność zespołu w kontekście zwracania większej uwagi na rolę drobnoustrojów w środowisku wewnątrzmacicznym w kształtowaniu rozwijającego się układu odpornościowego u płodu. Może to również pomóc stwierdzić, jaką rolę w tym rozwoju odgrywają dieta matki lub przedwczesny poród.

Łożysko przejmuje smog

Do łożyska przenikają nie tylko bakterie, ale, jak się okazuje, również zanieczyszczenia powietrza wdychane przez matkę – dowodzą badacze z Queen Mary’s University w Londynie.

Wcześniejsze badania wykazały związek między narażeniem ciężarnych matek na zanieczyszczenie powietrza a przedwczesnymi porodami, niską masą urodzeniową, umieralnością niemowląt i problemami z oddychaniem u dzieci.

Nowe badanie uzupełnia już istniejące dowody na zagrożenia związane z zanieczyszczeniem dla nienarodzonych dzieci i sugeruje, że gdy kobiety w ciąży oddychają zanieczyszczonym powietrzem, cząsteczki sadzy są w stanie dotrzeć do łożyska przez krwiobieg.

Naukowcy zaangażowali do badań pięć ciężarnych kobiet, które mieszkały w Londynie i miały urodzić przez cesarskie cięcie w Royal London Hospital. Wszystkie były niepalące z nieskomplikowaną ciążą i każda z nich urodziła zdrowe dziecko. Wszystkie kobiety dały naukowcom pozwolenie na badanie łożysk po porodzie.

Badacze interesowali się poszczególnymi komórkami zwanymi makrofagami łożyskowymi. Makrofagi występują w wielu różnych częściach ciała. Są one częścią układu odpornościowego organizmu i działają poprzez pochłanianie szkodliwych cząstek, takich jak bakterie i cząsteczki zanieczyszczeń. W łożysku pomagają również chronić płód.

Zespół analizował w sumie 3500 komórek makrofagów łożyskowych z pięciu łożysk i zbadał je pod mikroskopem o dużej mocy. Znaleziono 60 komórek, które zawierały 72 małe czarne obszary, które według naukowców były cząstkami węgla. Średnio każde łożysko zawierało około pięciu mikrometrów kwadratowych tej czarnej substancji.

Bibliografia  zwiń/rozwiń

  1. M. D. Seferovic, R. M. Pace, M. Caroll i in.,  Visualization of Microbes by 16S in situ Hybridization in Term and Preterm Placentae without Intraamniotic Infection, American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2019.
  2. European Lung Foundation, First evidence that soot from polluted air is reaching placenta, ScienceDaily, [online] www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180916152704.htm, 16.09. 2018.

Podziel się: