×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

E-recepta w pytaniach i odpowiedziach – przewodnik dla Pacjenta

W bieżącym roku zadebiutowała u lekarzy usługa wystawiania e-skierowań, czyli skierowań lekarskich na badania specjalistyczne w postaci elektronicznych dokumentów. Kolejną rewolucją w służbie zdrowia będzie wdrożenie systemu e-recept – recepty pisane odręcznie zostaną wyparte przez te wypisywane komputerowo lub wysyłane pacjentowi w postaci cyfrowej. E-recepty pojawią się już od 1.01.2019 roku.

Obie usługi są oparte na systemie P1 – „Elektronicznej Platformie Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”. Uruchomienie kolejnych usług publicznych w ramach Projektu P1 stanowi kontynuację długofalowej wizji rozszerzania dostępu do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Realizacja tego projektu ma usprawnić działanie placówek ochrony zdrowia, zarówno przychodni lekarskich, szpitali jak i aptek. Innowacja ta rodzi również wiele pytań i wątpliwości. Postaram się na nie odpowiedzieć.

Czy ktoś to wcześniej testował?

W ramach zakończonej 12 września 2018 roku pierwszej fazy pilotażu e-recepty, wystawiono około 24 tys. elektronicznych recept. Łącznie wstępnym pilotażem objęto ok. 60 aptek. E-recepty wystawiało blisko 70 lekarzy. Skorzystało z nich ponad 5200 pacjentów. Ponad połowa z nich została już zrealizowana. Pilotaż zaczął się w Siedlcach i Skierniewicach, potem dołączyły do niego Krynica-Zdrój oraz Wysokie. Pilotaż zakończył się powodzeniem. Uznano, że system działa poprawnie i można wdrażać go w całym kraju.

Kiedy lekarz wystawi mi e-receptę?

E-recepty są już wystawiane przez lekarzy. Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie recepty będą wystawiane obowiązkowo w postaci elektronicznej. Lekarze nie będą mieli możliwości wystawiania recept w sposób inny niż elektroniczny – te więc już niedługo na stałe zawitają do naszej rzeczywistości. Już teraz lekarze mogą wystawiać e-recepty, nie jest to jednak jeszcze ich obowiązek.

A co z aptekami?

E-recepta stanowi jedną z kluczowych e-usług planowanych do wdrożenia w ramach trwającego procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce. Apteki właśnie teraz się do niej przygotowują. Od 1 stycznia 2019 roku każda apteka i punkt apteczny powinny realizować e-recepty. W Polsce istnieje około 14 500 aptek. 70% z nich ma już wystawione certyfikaty, które pozwalają używać systemu realizacji e-recept. Do końca roku większość aptek będzie miała taką możliwość.

Czy to wnosi jakieś korzyści?

Z wdrożeniem e-recepty wiąże się wiele istotnych korzyści, które będą miały wpływ na wszystkich uczestników procesu ich wystawiania (personelu medycznego), realizacji (pacjent, apteki) oraz kontroli (państwo).

W ramach realizacji obsługi elektronicznych recept zidentyfikowano następujące korzyści dla pacjenta:

  • zniwelowanie problemu nieczytelności recept, który w chwili obecnej oznacza często ponowny kontakt pacjenta z lekarzem, który wystawił nieczytelną receptę;
  • oszczędność czasu. Brak konieczności ponownej wizyty u lekarza w celu poprawy czytelności recepty;
  • zwiększone bezpieczeństwo. Ograniczona do minimum możliwość wydania innego niż przepisanego leku;
  • jasne i zwięzłe informacje dotyczące dawkowania. Pacjent każdorazowo otrzyma „Informację o recepcie”, w której zawarta będzie m.in. informacja o dawkowaniu;
  • dostęp do wszystkich wystawionych pacjentowi recept – zarówno przez personel medyczny, jak i pacjenta – wraz z dokumentami ich realizacji oraz dawkowaniem, co zwiększy bezpieczeństwo i jakość leczenia. Ograniczanie ryzyka wypisania leków o niepożądanej interakcji substancji czynnych;
  • możliwość lepszej koordynacji procesu leczenia poprzez dostęp lekarza do wszystkich recept wystawionych pacjentowi oraz dokumentów ich realizacji – po uprzednim uzyskaniu zgody od pacjenta;
  • usprawnienie opieki nad pacjentami przewlekle chorymi. Wprowadzenie e-recepty sprawia, że pacjent nie musi się fatygować, aby odebrać dokument. Oznacza to znaczne usprawnienie prowadzenia pacjentów przewlekle chorych.

Czy receptę będę mógł zrealizować w każdej aptece?

E-recepta daje możliwość zrealizowania każdego przepisanego leku w innej aptece bez konieczności otrzymywania odpisu recepty i oczekiwania na lek w danej aptece.

Ile leków będzie można przepisać na jednej e-recepcie?

Tutaj następuje mała zmiana. Na jednej e-recepcie znajduje się tylko jeden lek (zasadą jest 1 e-recepta = 1 lek). Kilka e-recept (maksymalnie do 5 e-recept) może zostać połączonych w tzw. receptę zbiorczą = 1 dokument i kod dostępu. Każda pozycja może być realizowana oddzielnie, w różnych aptekach. Pięć e-recept = jedna recepta zbiorcza = każdy lek może być kupiony w innej aptece lub wszystkie w tej samej. Każda kombinacja zakupowa jest możliwa. Dany lek można wykupić tylko raz. Kod po zrealizowaniu staje się nieaktywny i nie można już go ponownie zrealizować w innej aptece.

Ile e-recept będę mógł dostać?

Nie ma ograniczenia w tej kwestii. Tyle ile lekarz uzna za stosowane, aby przeprowadzić proces leczenia.

Jak zrealizować e-receptę?

Pacjent może przyjść do apteki z:

  • wydrukiem informacyjnym (wydruk informacyjny można otrzymać od lekarza lub wydrukować plik .pdf otrzymany na swoją skrzynkę pocztową). W celu realizacji należy okazać w aptece kod kreskowy recepty zbiorczej/konkretnej e-recepty lub podać farmaceucie 4-cyfrowy kod dostępowy wraz z numerem PESEL pacjenta (kod dostępowy będzie dostępny na wydruku informacyjnym);
  • SMS-em, w którym podany będzie kod dostępowy. W celu realizacji recepty należy podać farmaceucie 4-cyfrowy kod dostępowy wraz z numerem PESEL pacjenta;
  • e-mail-em, w którym będzie dostępny wydruk informacyjny w postaci pliku .pdf – w celu realizacji należy okazać kod kreskowy recepty zbiorczej/ konkretnej e-recepty np. z ekranu telefonu/tabletu lub podać farmaceucie 4-cyfrowy kod dostępowy wraz z numerem PESEL pacjenta.

Czy mogę zrealizować tylko część przepisanych przez lekarza leków?

Tak. Istnieje możliwość częściowej realizacji e-recepty, tzn. w przypadku wypisania przez lekarza kilku opakowań tego samego leku na e-recepcie możliwe jest wydanie pacjentowi 1 opakowania i zaznaczenie „częściowej realizacji”. Natomiast przy kolejnej wizycie pacjenta możliwe jest wydanie pozostałych opakowań tego leku i oznaczenie odpowiednio „całkowitej realizacji”. Jeśli zdecydujemy się na częściową realizację leku to jedną e-receptę (tj. jedną pozycję recepty zbiorczej) można realizować w jednej aptece.

Czy powinienem na coś zwrócić uwagę?

Każdy system posiada jakieś wady i nie jest doskonały. W momencie, kiedy dostaniemy swoją e-receptę, warto sprawdzić, czy dane na niej wpisane są prawidłowo (w szczególności imię, nazwisko, data wystawienia recepty).

Czy w ramach e-recepty będą realizowane zarówno recepty na leki gotowe, jak i na leki recepturowe?

Tak.

Czy proces wydawania leku przez farmaceutę się zmieni?

Można powiedzieć, że dla pacjenta niewiele się zmieni. Poza tym, z czym przychodzimy do apteki (e-recepta zamiast tradycyjnej recepty), wydawanie leków odbywać się będzie tak samo jak dotychczas.

Czy będzie możliwy zwrot leków przez pacjenta w przypadku reklamacji, wady jakościowej lub jego wycofania?

Tak.

Bibliografia  zwiń/rozwiń

Materiał został przygotowany na podstawie informacji umieszczonych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (www.csioz.gov.pl).


Podziel się: