×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Karmienie piersią obniża ryzyko udaru

Wyniki najnowszego amerykańskiego badania sugerują, że karmienie piersią może chronić kobiety przed wystąpieniem udaru, a ryzyko jego pojawienia się maleje wraz z długością karmienia. Mimo to nawet kilka tygodni naturalnego karmienia wystarczy, by znacząco zmniejszyć szansę na wystąpienie udaru.

Z badania wynika, że kobiety po menopauzie, które deklarowały karmienie piersią przynajmniej jednego ze swoich dzieci, miały o 23% niższe ryzyko wystąpienia udaru w średnim lub późnym wieku w porównaniu z tymi, które miały dzieci, ale nie karmiły ich naturalnie. Efekt ten był najmocniej widoczny w gronie czarnoskórych kobiet, w przypadku których karmienie piersią obniżało ryzyko udaru aż o połowę.

Wnioski te uzyskano po analizie danych o zdrowiu pochodzących od ponad 80 tysięcy uczestniczek badania Women’s Health Initiative, które objęło kobiety, u których wystąpiła menopauza między 1993 a 1998 rokiem. Wszystkie są matkami przynajmniej jednego dziecka, a 58% z nich zadeklarowało karmienie ich piersią na którymś etapie życia. W tej grupie ponad połowa karmiła od 1 do 6 miesięcy, 22% od 7 do 12 miesięcy, a 27% przez 13 lub więcej miesięcy. 

Dłuższe karmienie to niższe ryzyko

Po uwzględnieniu czynników ryzyka, takich jak historia chorób w rodzinie i wiek, naukowcy zaobserwowali, że ryzyko udaru obniżało się wraz z długością okresu karmienia.

W porównaniu z kobietami, które nigdy nie karmiły naturalnie, ryzyko udaru było o 19% niższe u karmiących od 1 do 2 miesięcy i o 26% niższe u karmiących przez co najmniej 13 miesięcy.

Również w tym wypadku korzyści z tytułu karmienia mocniej odczuwały kobiety czarnoskóre, a także panie pochodzenia latynoskiego.

Naukowcy na ten moment nie są w stanie wytłumaczyć wyników swoich obserwacji, więc mowa o związku karmienia piersią z niższym ryzykiem udaru, a nie o relacji przyczynowo-skutkowej między tymi zjawiskami. Udar to czwarta najczęstsza przyczyna śmierci obywatelek USA w wieku powyżej 65 lat, a jak pokazuje omawiane badanie, nawet krótkie karmienie piersią może znacząco zredukować to ryzyko. To zalecenie pozostaje w zgodzie z ogólnymi wytycznymi między innymi Światowej Organizacji Zdrowia, która zaleca naturalne karmienie przynajmniej przez 6 pierwszych miesięcy życia dziecka. 

Karmienie piersią to samo zdrowie – również dla mam

Wspomniane badanie, przeprowadzone przez naukowców z University of Kansas School of Medicine-Wichita, potwierdza tezy postawione przed rokiem przez naukowców z Oksfordu i Chińskiej Akademii Nauk Medycznych w Pekinie. W tym wypadku do postawienia wniosków posłużyły dane o zdrowiu niemal 300 tysięcy chińskich kobiet o średniej wieku wynoszącej 51 lat. Podczas ośmiu lat obserwacji 24 tysiące kobiet doświadczyły udaru mózgu, a 16 tysięcy zachorowało na chorobę niedokrwienną serca lub przeszło zawał. Jak się okazało, u kobiet, które karmiły piersią, ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej było mniejsze o 9%, a udaru o 8% w porównaniu z ich niekarmiącymi odpowiedniczkami. Z kolei karmienie dziecka piersią przez co najmniej 2 lata obniżyło ryzyko zawału o aż 18%, a udaru o 17% w stosunku do matek, które nie karmiły nigdy. W tym wypadku również zauważono relację między długością okresu karmienia a malejącym ryzykiem wspomnianych schorzeń. Każdy kolejnych miesiąc karmienia zmniejszał ryzyko chorób serca i udaru u karmiących o odpowiednio 4 i 3%.

Karmienie piersią poprawia inteligencję dzieci

Karmienie piersią trwające przynajmniej 12 miesięcy warto rozważyć również przez wzgląd na dodatkowe korzyści, które przynosi ono dziecku. Przeprowadzone w Brazylii badanie dowodzi, że wyższy iloraz inteligencji, lepsze wykształcenie i większe zarobki w dorosłym życiu to zasługa między innymi długotrwałego karmienia piersią w okresie niemowlęcym.

Jak się okazało, osoby karmione piersią przez co najmniej rok osiągnęły wyższe wyniki na teście inteligencji (średnio o 4 punkty) od karmionych krócej, ich edukacja trwała o rok dłużej, a zarobki były o 1/3 wyższe w stosunku do przeciętnego dochodu.

Zdaniem naukowców takie wyniki można tłumaczyć składnikami zawartymi w mleku matki. Zawiera ono między innymi długołańcuchowe nasycone kwasy tłuszczowe (DHA), które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju mózgu. Badanie pokazuje, że pozytywny wpływ na rozwój dzieci ma nie tylko samo spożywanie mleka matki, ale również długość okresu karmienia.

Wsparcie karmienia to podstawa

To, czy matka z sukcesem rozpocznie karmienie piersią w dużej mierze zależy od postawy personelu szpitala w pierwszych dniach życia dziecka.

W polskich szpitalach karmienie piersią nie jest wspierane tak mocno, jak powinno, co pokazał raport sporządzony przez Centrum Nauki o Laktacji na podstawie informacji uzyskanych od prawie sześciu tysięcy matek dzieci przed drugim rokiem życia. Aż 82% badanych nie otrzymało od ginekologów żadnych informacji dotyczących karmienia piersią. Ten wynik można by tłumaczyć przerzuceniem tej odpowiedzialności na położne, jednak one również nie wywiązywały się z obowiązku udzielania informacji.

Prawie połowa z nich nie informowała o zalecanej długości laktacji i nie mówiła o korzyściach płynących z naturalnego karmienia, a niemal co dziesiąta rozdawała materiały zachęcające do karmienia dzieci mlekiem modyfikowanym.

Dodatkowo, 74% respondentek zadeklarowało, że położna nie odradzała im stosowania smoczka do 4. tygodnia życia dziecka, mimo że używanie go u noworodków nie jest zalecane. U ponad połowy kobiet położna nie poświęciła też czasu na ocenę umiejętności ssania piersi przez dziecko oraz umiejętności dostawiania przez matkę.

Źródło: Reuters, Raport Centrum Nauki o Laktacji, Polska Agencja Prasowa


Podziel się: