×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Depresja - porozmawiajmy o niej

7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Data ta nie jest przypadkowa, gdyż właśnie tego dnia w 1948 roku została powołana do życia Światowa Organizacja Zdrowia. Każdego roku obchodom Światowego Dnia Zdrowia przyświeca wybrany motyw przewodni z zakresu zdrowia publicznego. Hasło wybierane jest tak, aby zwrócić uwagę na tematy, które są aktualne i stanowią problem wśród społeczeństwa. Tegoroczne święto obchodzone jest pod hasłem: Depresja – porozmawiajmy o niej. Kampania, realizowana przez WHO w związku z obchodami Światowego Dnia Zdrowia pozwala na poszerzenie świadomości o istniejących zagrożeniach i wiedzy na ich temat.

Depresja jest chorobą, która może spotkać każdego z nas, niezależnie od wieku, statusu społecznego czy miejsca zamieszkania. Utrudnia, a czasem nawet może uniemożliwić normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Jest częstą przyczyną powodującą zaburzenia relacji między osobą chorą a jej rodziną i najbliższym otoczeniem. Niejednokrotnie nie potrafi ona poradzić sobie z najprostszymi czynnościami dnia codziennego. Charakterystycznym objawem depresji jest długotrwałe utrzymujący się stan przygnębienia emocjonalnego, smutku i obniżenia nastroju. U osoby chorej spada zainteresowanie czynnościami, które kiedyś wywoływały u niej uczucie przyjemności. Powoduje również obniżenie poziomu koncentracji, problemy z mobilizacją do działania oraz trudności z podejmowaniem decyzji. Jest też powodem zaburzeń rytmu snu, utraty energii czy apetytu. 

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest drugą, najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie wiekowej 15-29 lat. Jest też główną przyczyną ponad 128 tysięcy samobójstw, które każdego roku mają miejsce na terenie Europejskiego Regionu WHO. Depresja dwukrotnie częściej występuje wśród kobiet, jednak to mężczyźni, których dosięga ten problem częściej podejmują próby samobójcze. Dane opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia pokazują skalę problemu: w Europejskim Regionie WHO z zaburzeniami depresyjnymi zmaga się 40 mln. osób. W zależności od kraju wskaźniki rozpowszechnienia choroby oscylują w przedziałach 3.8% do 6.3% ogółu ludności. 

Mimo, że depresja jest chorobą z która zmaga się duży odsetek społeczeństwa, znaczna część osób nie otrzymuje dostępu do odpowiednich metod  leczenia. Często choroba pozostaje nierozpoznana, a w konsekwencji nieleczona. Wiele osób, które zmagają się z tym problemem, odwleka decyzję o skorzystaniu z pomocy lub w ogóle jej unika, nawet w sytuacji kiedy ma taką możliwość. Wynika to niejednokrotnie z poczucia odrzucenia, dyskryminacji i nieżyczliwej reakcji otoczenia. Tego typu negatywne reakcje są wynikiem niewiedzy i braku świadomości zarówno przyczyn jak i zagrożeń, które może powodować depresja. 

Kampania pod hasłem: „Depresja – porozmawiajmy o niej” zorganizowana w związku z obchodami tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia rozpoczęła się już 10 października 2016 roku. Celem WHO jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat depresji, przyczyn, które ją wywołują oraz zagrożeń jakie ze sobą niesie. Ważnym aspektem jest także poznanie sposobów w jaki można jej zapobiegać. Osoby, których dotyka ten problem dzięki udostępnionym materiałom mogą uzyskać wiedzę gdzie szukać pomocy. Każdy, kto ma w swoim otoczeniu kogoś cierpiącego z powodu depresji również ma szansę dowiedzieć się jak może pomóc w walce z chorobą i stać się wsparciem dla chorego. Warto pamiętać, że depresję można zarówno leczyć, jak też jej zapobiegać. Ważnym krokiem, który może pomóc w walce z tą chorobą jest rozmowa o niej. Dlatego też całoroczna kampania WHO ma być zachętą do rozpoczęcia dialogu społecznego. 

Adresatami kampanii przygotowanej przez Światową Organizację Zdrowia są wszyscy. Jednocześnie WHO wyróżniło trzy grupy społeczne, wśród których depresja występuje zdecydowanie najczęściej. Do tych grup należą: młodzież nastoletnia i młodzi dorośli, kobiety w wieku rozrodczym (szczególnie po urodzeniu dziecka) oraz osoby starsze, po 60 roku życia. 

WHO w ostatnim czasie przeprowadziło badania, które pokazują szacunkowe koszty ekonomiczne depresji i innych zaburzeń zdrowia psychicznego w skali całego świata. Koszty te przekraczają 1 bilion USD rocznie. Są one skutkiem nieobecności w pracy oraz spadku produktywności. Obliczono również, że wydatek 1 USD na leczenie z zaburzeń depresyjnych może przynieść zysk w wysokości 4 USD dzięki poprawie stanu zdrowia i możliwości powrotu do pracy zarobkowej. Mimo tak dużych kosztów związanych z problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego udział budżetu opieki zdrowotnej poszczególnych krajów jest niewspółmiernie niski i waha się w granicach 1% w krajach o niskich dochodach do 5% w krajach o dochodach wysokich. 

Działania Światowej Organizacji Zdrowia podjęte w związku z tegorocznym Światowym Dniem Zdrowia są jednym z elementów realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju wśród których zostało uwzględnione zmniejszenie o jedną trzecią przedwczesnej umieralności z powodu chorób niezakaźnych przez profilaktykę, leczenie i promocje zdrowia psychicznego i dobrostanu.  

Poszerzenie wiedzy na temat depresji z pewnością otworzy społeczeństwo zarówno do niesienia pomocy, jak też osobom chorym ułatwi proszenie o nią. Kampania ta ma stanowić zachętę dla jak najwięcej osób, do szukania pomocy. 

Żródło: who.un.org.pl, nipip.pl


Podziel się: