Choroba refluksowa prze造ku

Niewielu jest ludzi, kt鏎zy nigdy nie doznali uczucia zgagi, czyli uczucia palenia lub pieczenia w prze造ku. Jest to bowiem jedna z podstawowych skarg zg豉szanych lekarzowi.

W ostatnich latach coraz cz窷ciej okazuje si, 瞠 przyczyn zgagi jest choroba refluksowa prze造ku. Ocenia si, 瞠 w krajach uprzemys這wionych choroba ta mo瞠 wyst瘼owa ju u oko這 20 procent ludzi.

Refluks 穎陰dkowo-prze造kowy, czyli zarzucanie zawarto軼i 穎陰dka do prze造ku sporadycznie wyst瘼uje u ka盥ego cz這wieka. O chorobie refluksowej prze造ku mówimy wtedy, gdy wyst瘼uj dolegliwo軼i lub powik豉nia. Istot tej choroby jest zapalenie b這ny 郵uzowej prze造ku wywo豉ne przewlek造m zarzucaniem (refluksem) do prze造ku kwa郾ej tre軼i 穎陰dkowej.

Choroba refluksowa rozwija si w nast瘼stwie zaburze czynno軼i przewodu pokarmowego prowadz帷ych do os豉bienia napi璚ia dolnego zwieracza prze造ku, który w warunkach prawid這wych uniemo磧iwia zarzucanie tre軼i 穎陰dkowej do prze造ku. Dodatkowy wp造w na rozwój tej choroby mog mie inne czynniki takie, jak na przyk豉d:

 • spo篡wanie pokarmów obni瘸j帷ych ci郾ienie dolnego zwieracza prze造ku (pokarmów m.in. czekolady, potraw t逝stych lub sma穎nych, picie mi皻y),
 • spo篡wanie pokarmów dra積i帷ych b這n 郵uzow prze造ku (owoców cytrusowych, potraw pikantnych),
 • przepuklina roztworu prze造kowego przepony polegaj帷a na wpuklaniu si cz窷ci wpustowej 穎陰dka poprzez rozwór prze造kowy przepony,
 • palenie papierosów i nadu篡wanie alkoholu,
 • oty這嗆,
 • ci捫a,
 • noszenie obcis貫j odzie篡,
 • urazy klatki piersiowej,
 • przyjmowanie leków obni瘸j帷ych ci郾ienie w obr瑿ie dolnego zwieracza prze造ku (teofilina, leki blokuj帷e kana wapniowy, leki alfa-adrenolityczne, leki antycholinergiczne, intraty).

Wspomniana zgaga jest najbardziej typowym objawem choroby refluksowej prze造ku. Cierpi z jej powodu oko這 70-85 proc. chorych. Wielu chorych odczuwa równie kwa郾o嗆 lub gorycz w jamie ustnej, odbijania (zwykle kwa郾e), bolesne po造kanie, nudno軼i i wymioty. Mniej typowymi objawami choroby refluksowej, które sprawiaj wiele trudno軼i diagnostycznych, s objawy pozaprze造kowe: bóle w klatce piersiowej lub nadbrzuszu sugeruj帷e bóle wie鎍owe, chrypka, napadowy kaszel (nocny), nadreaktywno嗆 oskrzeli daj帷a objawy astmy oskrzelowej, bóle gard豉 i zapalenie dzi御e.

Zgaga i bóle nasilaj si zwykle po posi趾u, jak równie w pozycji le膨cej oraz trwaj nawet do dwóch godzin. Chorzy odczuwaj wyra幡 ulg po przyj璚iu postawy pionowej lub za篡ciu 鈔odków zoboj皻niaj帷ych kwas 穎陰dkowy. Najwi璚ej obaw budzi ból w klatce piersiowej zwi您any z refluksem, poniewa uwa瘸ny jest cz瘰to za ból wie鎍owy lub zawa這wy. Jednak ból pochodzenia sercowego jest wywo造wany jest przez wysi貫k fizyczny lub emocje. Natomiast w chorobie refluksowej nie ma tak 軼i郵ej zale積o軼i bólu od aktywno軼i fizycznej.

Jak rozpozna chorob refluksow?

Chorob refluksow prze造ku cz瘰to mo積a rozpozna ju na podstawie objawów. Potwierdzeniem tej diagnozy jest dobra reakcja na leczenie. Je郵i jednak wywiad chorobowy nie jest jednoznaczny lub nasuwa si podejrzenie powik豉, to konieczne jest wykonanie dodatkowych bada diagnostycznych.

   1. Gastrofiberoskopia polega na wprowadzeniu przez usta do prze造ku i 穎陰dka gi皻kiego fiberoskopu zako鎍zonego miniaturow kamer i 廝ód貫m 鈍iat豉. Badanie to umo磧iwia zidentyfikowanie i zlokalizowanie wszystkich nieprawid這wo軼i b這ny 郵uzowej przewodu pokarmowego oraz pobranie wycinków tkanek do badania histopatologicznego. Gastrofiberoskopia najskuteczniej pozwala rozpozna zapalenie prze造ku i tzw. prze造k Barreta, który jest powik豉niem choroby refluksowej.
   2. Badanie radiologiczne przewodu pokarmowego, w czasie którego pacjent wypija papk barytow kontrastuj帷 przewód pokarmowy. Lekarz radiolog ocenia na ekranie monitora przechodzenie papki przez prze造k do 穎陰dka.
   3. Próba z inhibitorem pompy protonowej opieraj帷a si na krótkotrwa造m podawaniu du篡ch dawek tego leku i obserwacji jego wp造wu na objawy choroby. Test taki jest prosty, bezpieczny, nieinwazyjny i ma這 kosztowny i cz瘰to stosowany jako pierwszy krok w diagnostyce choroby refluksowej.

Nieleczona lub 幢e leczona choroba refluksowa prze造ku mo瞠 spowodowa powik豉nia: zw篹enie prze造ku, krwotok lub prze造k Barreta.
Zw篹enia s wynikiem bliznowacenia wcze郾iejszych uszkodze prze造ku. Typowym objawem zw篹enia jest utrudnienie po造kania pokarmów sta造ch, a niekiedy ca趾owita niedro積o嗆 prze造ku. Prze造kiem Barreta okre郵amy natomiast zast徙ienie prawid這wego nab這nka w dolnej cz窷ci prze造ku przez nab這nek nieprawid這wy w wyniku przewlek貫go dra積ienia kwa郾 tre軼i 穎陰dkow. Mo積a to stwierdzi w badaniu histopatologicznym wycinków pobranych w trakcie gastrofiberoskopii.

Jak leczy chorob refluksow prze造ku?

Leczenie choroby refluksowej prze造ku obejmuje modyfikacj stylu 篡cia oraz zmian nawyków 篡wieniowych. Nale篡 unika czekolady, mi皻y, t逝stych potraw, kawy, coli, napojów alkoholowych, owoców i soków cytrusowych, przetworów z pomidorów, dodawania do potraw pieprzu i papryki. Oty這嗆 pogarsza przebieg choroby, natomiast wielu pacjentów odczuwa popraw po obni瞠niu masy cia豉. Warto jest rzuci palenie papierosów, poniewa naóg ten os豉bia napi璚ie dolnego zwieracza prze造ku. Czasem pomaga uniesienie wezg這wia ó磬a o kilka centymetrów do góry, co teoretycznie mo瞠 zapobiega cofaniu si zawarto軼i 穎陰dka do prze造ku w czasie snu. Ostatni posi貫k powinien by spo篡wany co najmniej trzy godziny przed snem.

Najcz窷ciej wdro瞠nie zmiany stylu 篡cia nie prowadzi do ca趾owitego ust徙ienia dolegliwo軼i, tote konieczne jest równie leczenie farmakologiczne. W chwili obecnej obejmuje ono inhibitory pompy protonowej, H2-blokery, leki prokinetyczne i leki zoboj皻niaj帷e.

 • Inhibitory pompy protonowej -  s obecnie lekami z wyboru w terapii choroby refluksowej, poniewa s najskuteczniejsze i bezpieczne. Leki te hamuj wydzielanie kwasu solnego w 穎陰dku. Najlepiej dzia豉j przyjmowane na 20-30 minut przed pierwszym posi趾iem danego dnia. Najcz窷ciej po ust徙ieniu dolegliwo軼i konieczne jest d逝gotrwa貫 leczenie podtrzymuj帷e inhibitorami pompy protonowej, aby nie dosz這 do nawrotu choroby.
 • H2-blokery - zmniejszaj wydzielanie kwasu solnego w 穎陰dku. Skuteczno嗆 ich jest ni窺za ni inhibitorów pompy protonowej, tote stosowane s w drugiej kolejno軼i.
 • Leki prokinetyczne - Zwi瘯szaj napi璚ie zwieracza dolnego prze造ku, co zapobiega cofaniu si kwa郾ej tre軼i 穎陰dkowej do prze造ku. S skuteczne, ale mog powodowa objawy uboczne. Leki te mog wywo豉 senno嗆 i objawy pozapiramidowe (skurcze twarzy, ruchy mimowolne, kr璚z szyi, dr瞠nia mi窷ni) oraz zaburzenia miesi帷zki i powi瘯szenie sutków. Generalnie leki te nale篡 stosowa pod 軼is陰 kontrol lekarza, gdy niektóre mog dawa niebezpieczne interakcje z innymi lekami.
 • Leki zoboj皻niaj帷e - s ma這 skuteczne w leczeniu choroby refluksowej prze造ku i nieoboj皻ne dla zdrowia. Szybko neutralizuj kwas w prze造ku i 穎陰dku znosz帷 tym samym objawy, ale poprawa ta jest krótkotrwa豉 i 鈔odki te trzeba za篡wa wielokrotnie w ci庵u dnia. Przyjmowanie du篡ch dawek preparatów zoboj皻niaj帷ych zawieraj帷ych magnez prowadzi do biegunki, zawieraj帷ych glin ? do zapar, a nadmiar wapnia mo瞠 wywo豉 zaburzenia gospodarki wapniowej.

Wi瘯szo嗆 chorych z chorob refluksow dobrze reaguje na przewlekle leczenie farmakologicznie. U pozosta造ch, gdy terapia ta nie przynosi oczekiwanych efektów, nale篡 rozwa篡 mo磧iwo嗆 wykonania operacji antyrefluksowej, która polega na wytworzeniu ze 軼iany 穎陰dka specjalnej zastawki tworz帷ej barier niepozwalaj帷 na zarzucanie tre軼i 穎陰dkowej do prze造ku.