×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Coraz dłuższe życie z nowotworem

W sytuacji, gdy doktor stawia diagnozę o nazwie „rak” brzmi to jak wyrok śmierci. Dzięki rozwojowi medycyny i technologii, coraz więcej osób jednak przeżywa w nowotworem wiele lat, a liczba pacjentów, która żyje co najmniej 5 lat wciąż rośnie. Osoby takie potrzebują jednak ogromnego wsparcia ze strony bliskich i środowiska.

Wydłużają się wieloletnie przeżycia osób cierpiących na raka. Jak wynika z raportu Macmillan Cancer Support, w Wielkiej Brytanii liczba osób, u których diagnozę postawiono w latach 70 – 80 ubiegłego wieku, jest około 170 tysięcy. Już co czwarty pacjent chory na raka może liczyć przynajmniej na 5 lat życia.

Z długoletnim stażem

Pacjenci, którzy przeżywają przynajmniej 5 lat od wykrycia choroby jest coraz więcej. Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii liczba ta obecnie sięga 2,5 mln, a co 2030 roku wzrosnąć może do 4 mln. Jest to wynik coraz szybszego wykrywania nowotworu oraz kompleksowej terapii. Jednak osoby, które pomyślnie przeszły leczenie zmagają się z depresją, wywołaną wieloma czynnikami oraz żyją w ciągłym lęku przez powrotem choroby.

U Helen Taskiran, z którą rozmawiało BBC News, raka wykryto w 1991 roku. Nowotwór zaatakował jej jelito grube, który później przerzucił się na piersi, skórę i trzon macicy. Opowiedziała swoją historie, o tym, że straciła z powodu choroby pracę i miała duże trudności ze znalezieniem kolejnej posady. Jej poczucie wartości spadło i popadła w depresję.

Stan psychiczny chorych na raka

Szacuje się, że na całym świecie żyje około 30 mln ludzi, którzy żyją z rakiem nie mniej niż 5 lat. Dla tych osób nowotwór jest chorobą przewlekłą, a ich życie to droga przez mękę i ciągły strach. Dlatego minimalizacja stresu i poprawa komfortu życia pacjentów onkologicznych jest bardzo ważna. Należy pamiętać, że osoba cierpiąca na raka to wciąż ta sam człowiek, który chce czerpać radość z życia, jakie mu pozostało. Według danych z raportu Macmillan Cancer Support, aż 625 tysięcy pacjentów z nowotworem w Wielkiej Brytanii zmaga się z depresją. Szacuje się, że na całym świecie jest to od 20 do 40 procent wszystkich pacjentów onkologicznych. Osoby bez poczucia własnej wartości poddają się, a czasami też rezygnują całkowicie z dalszej walki. Stan psychiczny osób chorych na raka odgrywa zatem ważną rolę w przebiegu choroby.

Nowotwory w Polsce

W Polsce także zwiększa się liczba osób żyjących z chorobą nowotworową kilka lat. Według danych z Krajowego Rejestru Nowotworów, żyje ponad 400 tysięcy osób, u których wykryto raka przynajmniej przed pięcioma laty. Samych kobiet, u których wykryto raka piesi w różnym etapie rozwoju jest około 200 tysięcy. Statystyki mówią jednak, że rocznie umiera około 5600 pacjentek. Jedną z kobiet z najdłuższym w Polsce przeżyciem jest Elżbieta Kozik, u której taka piersi wykryto przed 20 laty.

Statystyki i badania prowadzone przez koncerny farmakologiczne dowodzą, że szanse na skuteczne leczenie oraz wydłużenie życia pacjentów onkologicznych wciąż rosną. Coraz większym problemem stają się jednak skutki uboczne długotrwałej terapii w postaci słabej kondycji psychicznej pacjentów oraz kłopoty finansowe.


Podziel się: