×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Nowa lista leków refundowanych. Co zmieni się tym razem?

Przed nami kolejne zmiany na liście leków refundowanych. Wejdą one w życie z dniem 1 maja 2016 roku. Zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku ustawą refundacyjną lista leków refundowanych musi być aktualizowana co dwa miesiące. Co zmieni się tym razem?

Lista apteczna

Dodano dwa nowe produkty lecznicze (kody EAN) zawierające substancję czynną parykalcytol.  Leki te będą objęte refundacją z  poziomem odpłatności dla pacjentów: 30% do wysokości limitu finansowania we wskazaniu: leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc związanej z przewlekłą niewydolnością nerek w stadium 3 i 4 oraz z przewlekłą niewydolnością nerek w stadium 5 u pacjentów poddawanych hemodializom lub dializom otrzewnowym, po nieskuteczności terapii alfakalcydolem.

Na majowej liście znjadzie się ogółem 73 nowych produktów, będących odpowiednikami leków dotychczas refundowanych.

Z powodu wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywnia decyzji refundacyjnych lub ze względu na upłynicie z dniem 1 maja 2016 r terminu obowiązywania tych decyzji w majowym obwieszczenie nie znajdzie się 33 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Programy lekowe i chemioterapia

W ramach programu lekowego „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)” refundacją został objęty lek zawierający "brentuximabum vedotinum". Będzie on dostępny bezpłatnie dla pacjentów objętych tym programem. 

Z powodu:

a) wpłynięcia wniosków o skrócenie teminu obowiązywania dezyzji refundacynyjnych,

b) upłynięcia z dniem 1 maja 2016 r teminu obowiązywania tych dezycji,

c) odmowy refundacji na kolejny okres

w majowym obwieszczeniu nie ma 14 produktów.


Podziel się: