×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Międzynarodowy Kongres Zdrowego Starzenia - wyzwania dla systemu ochrony zdrowia

Wydatki na służbę zdrowia w Polsce przewyższają sumę 100 mln złotych rocznie. Okazuje się jednak, że ze względu na niekorzystne zmiany demograficzne oraz szybko postępujący proces starzenia się społeczeństwa środki te są niewystarczające w stosunku do potrzeb pacjentów. Zjawisko wielochorobowości oraz wykluczenia społecznego nasila się wraz z wiekiem – skuteczną odpowiedzią powinno być wdrożenie gruntownych reform zarówno w wymiarze polityki zdrowotnej, jak i świadczeń socjalnych. Dyskusja na temat wyzwań dla systemu ochrony zdrowia zainaugurowała drugi dzień Międzynarodowego Kongresu Zdrowego Starzenia.

Według danych unijnych społeczeństwo polskie jest jednym z najszybciej starzejących się. Ten trend stanowi zagrożenie dla systemu opieki zdrowotnej. Osoby w wieku powyżej 75 lat, średnio cierpią na 7 schorzeń, przez co obniża się ich sytuacja społeczna.

Jak komentuje Minister Zdrowia, prof. dr hab. n. med. Marian Zembala – „Polityka senioralna nie może być tylko domeną Ministerstwa Zdrowia. Działania, które podjęliśmy w Polsce wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, zmierzają w dobrym kierunku. Mamy powody do umiarkowanego optymizmu.”

Prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem, Kierownik Kliniki Onkologii I Radioterapii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku także zwrócił uwagę na znaczenie wszechstronnej edukacji w zakresie polityki zdrowotnej. Podkreślał, że mimo wyraźnych postępów w leczeniu należy położyć większy nacisk na profilaktykę już od dzieciństwa.

Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Kardiologicznej Instytutu, prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska uważa, że ważne jest również objęcie systemem opieki senioralnej dodatkowych usług medycznych – „Wyspecjalizowane usługi medyczne są w Polsce dobrze rozwinięte. Inwestycji wymaga jednak system usług dodatkowych, takich jak opieka psychologiczna, czy wsparcie rehabilitacyjne, umożliwiających szybszą rekonwalescencję pacjentów w podeszłym wieku, a tym samym ich większą samodzielność.”

W podobnym tonie wypowiadał się także dr n. med. Jarosław Pinkasa z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.


Podziel się: