Podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE, odrowe zapalenie mózgu)

Odra jest zakaźną chorobą wieku dziecięcego wywoływaną przez należącego do rodziny paramyksowirusów wirusa odry. W początkowym okresie choroby obecne są objawy prodromalne: podwyższona temperatura ciała, nieżyt nosa, ból gardła, suchy kaszel, zapalenie spojówek. Charakterystyczna jest obecność białawych plamek na śluzówkach policzków - są to tzw. plamki Koplika. Po kilku dniach natomiast pojawia się gruboplamista, zlewająca się wysypka. Zaczyna się ona za uszami i na czole, a następnie schodzi w dół i obejmuje całe ciało. Leczenie odry jest objawowe.

Kiedyś, przed erą szczepień, była to częsta choroba. Do niedawna była praktycznie w ogóle nieobecna, jednak z powodu unikania przez niektórych rodziców szczepień dzieci - zaczęła wracać. Należy uzmysłowić sobie, że odra to nie tylko choroba wysypkowa. W jej przebiegu mogą bowiem występować rożne powikłania, w tym najgroźniejsze, jakim jest podostre stwardniające zapalenie mózgu. 

SSPE jest co prawda rzadkim, ale groźnym powikłaniem odry. Pojawia się kilka lat po przebyciu choroby. Związane jest z utajoną infekcją wirusa odry, który na skutek nieprawidłowej odpowiedzi immunologicznej organizmu nie został wyeliminowany z ustroju.  

Przebieg choroby

Zazwyczaj przebieg odrowego zapalenia mózgu dzieli się na 4 fazy:

  • Faza pierwsza

Zwykle na początku fazy pierwszej obserwuje się głownie zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi, pojawia się regresja intelektualna oraz zaburzenia zachowania.

  • Faza druga

W drugiej fazie zaczynają dominować ruchy mimowolne (mioklonie) kończyn i tułowia, czasami także twarzy. Zdarza się, że pojawiają się napady padaczkowe.

  • Faza trzecia

W trzeciej fazie znacznie słabną mikolonie, a narastają objawy spastyczne (nadmierna sztywność ) pod postacią niedowładów  i porażenia. Prowadzi to do unieruchomienia chorego. Zaczynają nasilać się też zaburzenia wzrokowe, głównie pojawia się zapalenie siatkówki w obrębie plamki żółtej lub jej zwyrodnienie barwnikowe.

  • Faza czwarta

W czwartej fazie słabną reakcje na bodźce zewnętrzne, czasami pojawia się przymusowy uśmiech i płacz. Zdarzają się prężenia odmóżdżeniowe. 

Rozpoznanie

Rozpoznanie stawia się na podstawie obrazu klinicznego. Typowa jest także obecność w surowicy dużego miana przeciwciał odrowych. Charakterystyczny jest też obraz EEG oraz badanie płynu mózgowo - rdzeniowego. 

SSPE jest jak na razie chorobą o złym rokowaniu, kończąca się śmiercią chorego. Nie wynaleziono jak dotąd skutecznego lekarstwa, próbowano stosować rożnego rodzaju leki immunomodulujące, jak do tej pory najlepszy efekt dało podawanie interferonu, który wywoływał remisje w przebiegu choroby.

Jedyną metodą, aby nie zachorować na odrę i tym samym ustrzec się przed groźnym powikłaniem, jakim jest podostre stwardniające zapalenie mózgu, jest szczepienie. Dlatego warto się zastanowić nad tym czy rzeczywiście należy unikać szczepień. 

Podziel się: