×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Prokurator ściga GIF za chęć zamknięcia nielegalnie działającej apteki

Apteka podejrzewana o nielegalny handel lekami ma się świetnie, a na urząd, który przeprowadził w niej inspekcję, nasyła się prokuratora. Reporter radia TOK FM opisał bulwersujące kulisy sprawy dotyczącej włocławskiej apteki prowadzącej równoległy handel lekami.

Apteka we Włocławku nie powinna działać od 2013 roku, gdy inspektorzy farmaceutyczni po kontroli stwierdzili, że była zamieszana w równoległy handel lekami, które zamiast do pacjentów trafiały do hurtowni.  W związku z tym Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny zainicjował postępowanie administracyjne mające doprowadzić do odebrania aptece zezwolenia, a także zgłosił sprawę do prokuratury. Prokurator Beata Smolewska stwierdziła jednak, że postępowanie apteki nie wypełnia znamion czynu zabronionego, powołując się na przykłady z innych krajów. Sąd podważył zasadność wniosków pani prokurator, która w jego opinii nie przyjrzała się sprawie rzetelnie i nie przesłuchała świadków. Równocześnie ta sama prokurator wszczęła postępowanie w sprawie kontroli WIF przeprowadzonej w tej konkretnej aptece. W opinii pełnomocnika apteki Jacka Nieszpaura, inspektorzy przekroczyli swoje uprawnienia i dopuścili się nieprawidłowości przy wypełnianiu dokumentów.

To śledztwo toczyło się zdecydowanie bardziej aktywnie, niż postępowanie w sprawie nieprawidłowości w aptece. Prokuratura zarządziła przeszukania siedzib głównego inspektoratu farmaceutycznego, a także Wojewódzkiej Inspekcji Farmaceutycznej w  Bydgoszczy, w których brali udział nie tylko policjanci, ale też, za pozwoleniem pani prokurator, pełnomocnik apteki Jacek Nieszpaur, który podczas przeszukania miał samodzielnie przeglądać dokumenty.

Jak się okazało, adwokat zaangażowany w tę sprawę jest częstym przeciwnikiem GIF na salach sądowych. Tylko w październiku 2014 roku występował w 48 sprawach jako pełnomocnik podmiotów, przeciwko którym toczyło się postępowanie Inspektoratu. Ma spore doświadczenie w temacie handlu równoległego, ponieważ w przeszłości współpracował z GIF, gdzie zajmował się ściganiem aptek praktykujących odwrócony łańcuch dystrybucji. Dziś, wyposażony w te wiedzę, broni oskarżonych w takich sprawach.

Oba urzędy złożyły zażalenia na przeszukanie – sąd przyznał im rację, a pani prokurator została odsunięta od prowadzenia sprawy. Mimo to śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez urzędników wciąż się toczy, co oznacza, że apteka we Włocławku może działać.

Szczegóły tej sprawy poznać można na stronie Tokfm.pl


Podziel się: