×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Sytuacja pacjentów geriatrycznych coraz bardziej niepokojąca

Deficyt łóżek i oddziałów sprawia, że seniorzy często zamiast na geriatrii są leczeni na oddziałach chorób wewnętrznych. Choć terapia na internie jest lepiej dofinansowana, jej efekty są znacznie gorsze – alarmuje NIK.

Niepokojące dane, do których dotarła „Gazeta Wyborcza” znalazły się w raporcie opisującym sytuację pacjentów geriatrycznych w latach 2011-2013. NIK wyliczył, że w 2011 roku leczenie na geriatrii było o 11 proc. tańsze niż na internie, a w 2013 r. już o 20 proc. Wyższe finansowanie leczenia seniorów na oddziałach wewnętrznych nie przekłada się na skuteczność terapii. W omawianym okresie na internie zmarło 11 proc. pacjentów w wieku od 75 do 89 lat, a na geriatrii tylko 6 proc., natomiast w grupie powyżej 90 lat odsetek ten wyniósł odpowiednio 25 proc. i 15 proc.

Powodem takiego stanu rzeczy jest między innymi rażąco niska wycenia świadczeń geriatrycznych przez NFZ, co sprawia, że prowadzenie oddziałów tego typu przynosi straty. Tworzenie ich wymaga m.in. dokonywania kompleksowych, całościowych ocen geriatrycznych, w których uczestniczą lekarze różnych specjalności, psycholodzy, rehabilitanci i pielęgniarki. Dziś NFZ wycenia badanie na zaledwie 1 tys. zł, podczas gdy jeszcze dwa lata wcześniej płacił za nie 3 tys. zł. Kiepska wycena sprawia, że szpitale nie chcą tworzyć oddziałów, więc lekarze o tej specjalności nie potrafią znaleźć pracy – nie ma jej już co trzeci. Statystycznie na jednego polskiego geriatrę przypada więc aż 62,5 tys. osób powyżej 65 roku życia, podczas gdy w Czechach 8,3 tys., a na Słowacji tylko 3,8 tys. pacjentów w podeszłym wieku.

Problem z wyceną świadczeń wiąże się również w faktem, że osoby starsze zazwyczaj cierpią na kilka schorzeń jednocześnie, ale NFZ godzi się płacić tylko za jedno z nich.

W rezultacie np. w województwie warmińsko-mazurskim nie ma żadnego łóżka geriatrycznego, a w woj. mazowieckim do niedawna było tylko jedno. Zmianę sytuacji przyniosła dopiero Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy „grająca” na rzecz seniorów.

Jak widać, leczenie geriatryczne jest znacznie skuteczniejsze, a zdaniem ekspertów cytowanych przez „Gazetę” podniesienie stawek mogłoby skutkować znaczącą poprawą sytuacji.

Źródło: Gazeta Wyborcza


Podziel się: