×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Składki zdrowotne rolników będą rozliczane na dotychczasowych zasadach

Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się projektem przewidującym wydłużenie obowiązujących zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników o kolejne dwa lata, do 2016 roku.

Zasady rozliczeń wprowadzono w 2012 r. po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2010 r., który podważył przepisy dotyczące opłacania składek zdrowotnych przez budżet za wszystkich rolników, niezależnie od ich dochodów. W chwili uchwalania przepisów niemożliwe było obliczanie faktycznych przychodów rolników, więc zaproponowano uzależnienie wysokości składki od ilości ziemi. W myśl projektu obowiązek samodzielnych opłat dotyczy wyłącznie osób posiadających po 6 hektarów przeliczeniowych. Wówczas wysokość składki wynosi 1 złotówkę za każdy hektar, którą rolnik musi zapłacić za siebie oraz za każdego z domowników. W przypadku tych mających mniej ziemi zasady rozliczeń się nie zmieniły, ponieważ składkę za nich wciąż opłaca państwo, czyli KRUS. Z kolei rolnicy prowadzący tzw. działy specjalne produkcji rolnej płacą składkę w wysokości 9 proc. kwoty stanowiącej 33,4 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Są one uiszczane w okresach kwartalnych, w terminach przyjętych dla składek na ubezpieczenie społeczne.

Rozwiązanie w założeniu miało być prześcieradłowe i obowiązywać do czasu ustalenia stosownych zasad opłacania składki przez rolników, jednak postanowiono przedłużyć jego funkcjonowanie. Twórcy nowelizacji przekonują, że konieczność kontynuacji wiąże się z dużym poziomem skomplikowania i złożonością zagadnienia obowiązku składkowego rolników. Zmiany w tej kwestii trwają, ale ich uchwalenie jest związane m.in. z koniecznością zagwarantowania odpowiedniego vacatio legis powiązanego z terminami rozliczeń obowiązujących w roku podatkowym. Zgodnie z zapisami projektu, przepisy w tej kwestii zostaną utrzymane „do czasu opracowania zmian systemowych, przygotowywanych przez Ministra Finansów, we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.

Projekt zakładający włączenie rolników do powszechnego systemu podatkowego został opracowany przez Ministerstwo Finansów i przekazany do konsultacji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego twórcy przekonują, że kolejne dwa lata wystarczą, by móc „ukończyć prace nad kompleksowymi rozwiązaniami”.

Źródło: PAP


Podziel się: