×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Od 1 listopada kolejne zmiany na liście leków refundowanych

Od 1 listopada obowiązywać będzie nowa lista refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Projekt XVIII obwieszczenia refundacyjnego zamieszczonego na stronie Ministerstwa Zdrowia obejmuje kilka istotnych zmian.

Lista apteczna

Do listy aptecznej zostanie dodanych 101 nowych produktów, w tym lek złożony zawierający amlodypinę i indapamid (2 kody EAN) oraz lek złożony zawierający amlodypinę i ramipril (4 kody EAN). Obydwa preparaty stosowane są w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów, u których ustabilizowano ciśnienie przy stosowaniu pojedynczych substancji czynnych wchodzących w skład leków. Objęty refundacją zostanie także lek oczekiwany przez środowisko pacjentów onkologicznych, czyli preparat złożony zawierający oksykodon i nalokson (3 kody EAN) wskazany w bólu w przebiegu chorób nowotworowych – u pacjentów, u których występują zaparcia poopioidowe. Pozostałe produkty z wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych.

Leki stosowane w ramach programów lekowych i chemioterapii

W ramach programów lekowych zostanie objęty refundacją oraz zwiększy się dostępność leku zawierającego afatynib (3 kody EAN) w ramach programu lekowego Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu. Zmieni się treść programu lekowego Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej w związku z objęciem refundacją leku zawierającego etanercept (3 kody EAN). W ramach programu lekowego Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A refundacją zostanie objęty lek zawierający toksynę botulinową (1 kod EAN). W ramach programu lekowego Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) refundacji będzie podlegać lek zawierający sorafenib (1 kod EAN). Z leków stosowanych w chemioterapii refundacji podlegać będzie lek zawierajacy octreotyd (3 kody EAN) w zakresie leczenia guzów przysadki typu kortykotropinoma oraz tyreotropinoma oraz winorelbiny (8 kodów EAN) w zakresie leczenia złośliwego międzybłoniaka opłucnej w stadium zaawansowanym. Refundacją zostaną objęte też leki zawierające tenofowir (1 kod EAN) oraz kolejne leki zawierające substancje czynne: toksynę botulinową (1 kod EAN), cisplatynę (2 kody EAN), bosentan (1 kod EAN), docetaksel (3 kody EAN).


Podziel się: