×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Pojawił się już projekt wrześniowej listy refundacyjnej. Sprawdź zmiany!

Przed nami kolejne propozycje zmian na liście leków refundowanych. Wejdą one w życie z dniem 1 września 2014 roku. W myśl obowiązujących od stycznia 2012 przepisów leki refundowane mają stałe urzędowe ceny i marże, a ich lista musi być nowelizowana co dwa miesiące. Sprawdźmy jak wpłynie to na apteczną listę leków refundowanych?

Zmiany planowane w zakresie listy aptecznej

W porównaniu do XVI obwieszczenia, obowiązującego od 1 lipca 2014 r., projekt XVII obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

- ogółem do obwieszczenia zostaną dodane 63 nowe produkty, w tym lek zawierający bromek glikopironium (1 kod EAN) refundowany we wskazaniu przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia. Objęcie tego leku refundacją zwiększy zakres dostępnych leków dla pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.

- dla 3 substancji czynnych (4 kodów EAN) zostaną rozszerzone dotychczasowe wskazania objęte refundacją:

- lek zawierający denosumab (1 kod EAN) będzie refundowany we wskazaniu osteoporoza pomenopauzalna u kobiet w wieku powyżej 60 lat, ze złamaniem osteoporotycznym, po niepowodzeniu leczenia doustnymi bisfosfonianami, lub przeciwwskazaniami (nietolerancja) do ich stosowania. Rozszerzenie zakresu wskazania refundacyjnego dotyczy wymaganego wieku pacjentek (z 65 roku życia na 60 rok życia) oraz typu przebytych złamań osteoporotycznych – ze złamania szyjki kości udowej lub złamania kręgowego na dowolne złamanie osteoporotyczne,

- leki zawierające wigabatrynę (2 kody EAN) będą refundowane we wskazaniu zespół Westa;

- rozszerzy się również zakres wskazań objętych refundacją dla leku zawierającego posakonazol  (1 kod EAN) o następujące wskazania pozarejestracyjne: zespół mielodysplastyczny (MDS) u dzieci poniżej 18 roku życia przygotowywanych do przeszczepienia komórek krwiotwórczych; przewlekła choroba ziarniniakowa charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń narządowych u dzieci poniżej 18 roku życia oraz stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poniżej 18 roku życia – wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakończenia leczenia immunosupresyjnego.

Pozostałe produkty zamieszczone w części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych. Nowy wykaz przewiduje oczywiście także zmiany wysokości dopłat.

Uwaga! Projekt może ulec jeszcze zmianie. Opracowane na podstawie informacji zamieszczonych na www.mz.gov.pl


Podziel się: