×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Zmiany na liście leków refundowanych

Przed nami kolejne zmiany na liście leków refundowanych. Wejdą one w życie z dniem 1 marca. To już druga w tym roku, a zarazem czternasta aktualizacja listy od wprowadzenia nowej Ustawy Refundacyjnej. W myśl obowiązujących od stycznia 2012 przepisów leki refundowane mają stałe urzędowe ceny i marże, a ich lista musi być nowelizowana co dwa miesiące. Co zmieni się tym razem?

Lista apteczna

W zakresie listy aptecznej resort zdrowia dodał 84 nowe produkty (84 nowe kody EAN), w tym:

  1. lek zawierający ludzki inhibitor C1 esterazy (1 kod EAN) stosowany w celu przerwania ostrego, zagrażającego życiu ataku wrodzonego obrzęku naczynioruchowego obejmującego gardło, krtań lub jamę brzuszną. Refundacja tego leku będzie obejmowała również przedzabiegowe zapobieganie stanom ostrym wrodzonego obrzęku naczynioruchowego (zabiegi stomatologiczne, zabiegi na twarzoczaszce, zabiegi chirurgiczne, zabiegi diagnostyczne z użyciem instrumentów, poród).

  2. lek zawierający desloratadynę (3 kody EAN) stosowany w leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, pokrzywki. Taka zmiana to dobra wiadomość dla pacjentów zmagających się z chorobami alergicznymi. Objęcie leku refundacją zwiększy zakres dostępnych opcji terapeutycznych w tej grupie pacjentów.

  3. lek zawierający lipegfilgrastim (1 kod EAN) stosowany w celu krócenia czasu trwania neutropenii i zmniejszenia częstości występowania neutropenii z gorączką u dorosłych pacjentów leczonych chemioterapią cytotoksyczną z powodu nowotworów złośliwych (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych).

Pozostałe produkty dodane do marcowej listy mają już swoje refundowane odpowiedniki.

Na skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub braku wniosków o kontynuację wygasających decyzji refundacyjnych, na nowej liście nie ma 52 produktów dotychczas refundowanych.

Dodatkowo na skutek upłynięcia z dniem 1 marca 2014 r. terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych zakres wskazań refundacyjny dla siedmiu produktów zostanie ograniczony.

Programy lekowe i chemioterapia

Projekt XIV obwieszczenia przewiduje zwiększony dostęp do leczenia w ramach programów lekowych i chemioterapii. Od 1 marca refundacją zostanie objęty:

  1. nowy lek zawierający ipilimumab (2 kody EAN) w ramach programu lekowego „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem”. Dotychczas ta substancja czynna była finansowana w ramach chemioterapii niestandardowej jedynie w ograniczonym zakresie.

  2. nowy lek zawierający welaglucerazę alfa (1 kod EAN) w ramach nowego programu lekowego „Leczenie choroby Gaucher’a typu I”.

  3. nowy lek zawierający lipegfilgrastim (1 kod EAN), we wskazaniu skrócenie czasu trwania neutropenii i zmniejszenie częstości występowania neutropenii z gorączką u dorosłych pacjentów leczonych chemioterapią cytotoksyczną z powodu nowotworów złośliwych (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych).

  4. lek zawierający trastuzumab (1 kod EAN) w ramach nowego programu lekowego ” Leczenie zaawansowanego raka żołądka”.

  5. lek zawierający toksynę botulinową typu A (1 kod EAN) w ramach nowego programu lekowego ” Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A”.

Od 1 marca zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych i chemioterapii . Dotyczy to m.in.: leczenia raka nerki, leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym, leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS), leczenia mięsaków tkanek miękkich, leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca, leczenia zaawansowanego raka jajnika, leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST), leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B.

Refundacją zostaną objęte także kolejne leki zawierające substancje czynne: kapecytabinę (21 kodów EAN), etopozyd (1 kod EAN), doksorubicynę (1 kod EAN), imatynib (3 kody EAN), temozolomid (6 kodów EAN) oraz kwas zoledronowy (1 kod EAN).


Podziel się: