Kolejna lista leków refundowanych – co nowego?

Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swojej stronie projekt Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2013 roku. Co zmieniło się tym razem w porównaniu do XI obwieszczenia obowiązującego od 1 września 2013 roku?


Nowe produkty i nowe wskazania
 

Do obwieszczenia dodane zostały 62 nowe produkty (w tym:  dwa nowe środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego stosowane w leczeniu alergii pokarmowej, zespołach wrodzonych defektów metabolicznych i biegunkach przewlekłych). Dla dwóch substancji czynnych (2 kody EAN) rozszerzone zostaną wskazania objęte refundacją tj.:

a) insulinum detemirum o wskazanie: „cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH (izofanową) od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii zarejestrowanymi w tym czasie oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją według WHO)”.

b) lewetiracetam w postaci roztworu doustnego o wskazaniu: „padaczka”.
 

Zmiany w zakresie programów lekowych
 

Na wprowadzanych od 1 listopada wykazach znajdzie się także lek zawierający azacytydynę, stosowany w chemioterapii. Dotąd był on dostępny jedynie w ramach chemioterapii niestandardowej, co oznacza, że zgodę na jej podawanie musiał wyrażać NFZ. To samo dotyczy leku zawierającego lenalidomid, potrzebnego w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego, a także preparatów zawierających jako substancje czynne sunitynib i ewerolimus w ramach nowego programu lekowego „Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki”. W ramach programu „Leczenie nadciśnienia tętniczego płucnego” refundacją objęty zostanie nowy lek zawierający tadalafil oraz zmieni się opis tego programu poprzez modyfikację kryteriów kwalifikacji do terapii I rzutu. Dodanie nowej substancji czynnej powoduje możliwość szerszego wyboru opcji terapeutycznych. Natomiast objęcie refundacją nowych wskazań umożliwi kwalifikowanie do programu pacjentów z odmiennymi niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego postaciami nadciśnienia tętniczego płucnego. Zmieni się też opis programu lekowego „Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C”, w którym wprowadzono możliwość modyfikacji schematu dawkowania leku zawierającego substancję czynną telaprewir. Refundacją zostaną objęte także kolejne leki zawierające substancje czynne docetaksel, temozolamid oraz kwas zoledronowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami lista leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych jest nowelizowana co dwa miesiące, a objęte refundacją produkty mają stałe urzędowe ceny i marże.


Podziel się:

Wasze komentarze


Informacje / opinie publikowane w komentarzach stanowią subiektywną ocenę użytkownika i nie mogą być traktowane jako porada dotycząca leczenia / stosowania leków . W przypadku wątpliwości prosimy o konsultacje z Farmaceutą Dbam o Zdrowie.

komentarze wspierane przez Disqus