×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Obecność bliskich w szpitalu

Czy zawsze mamy prawo do towarzystwa najbliższych w szpitalu?

Wsparcie rodziny i przyjaciół jest szczególnie ważne, gdy jesteśmy chorzy, podczas pobytu w szpitalu. Jednak czasem, w wyjątkowych sytuacjach lekarz może nam zabronić towarzystwa bliskich.

Zgodnie z w art. 21 § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 419 z poźn. zm.) przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska dla pacjenta. Jednakże to uprawnienie może być ograniczone przez lekarza (lub innego pracownika wykonującego zawód medyczny) w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub z względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Powyższą decyzję należy odnotować w dokumentacji medycznej. Istotnym jest również zachowanie się osoby towarzyszącej podczas zabiegów, ponieważ jej obecność nie może w najmniejszym stopniu zakłócać lub utrudniać leczenia.

Reasumując, lekarz ma prawo żądać opuszczenia gabinetu przez osobę bliską pacjentowi, pomimo jej zgody na taką obecność, w przypadkach ww. wymienionych. Ta decyzja zawsze musi być odnotowana w dokumentacji medycznej

Zagadnienia z obszaru Praw Pacjenta opracowuje Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej www.prawapacjenta.eu


Podziel się: