×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Nowe recepty od stycznia 2012

W związku z wprowadzonymi zmianami prezentujemy Państwu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie realizacji recept w świetle nowych przepisów.

Wzór nowej recepty:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na jednej recepcie będzie można przepisać do 5 leków gotowych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych albo 1 lek recepturowy (taki, który jest sporządzany przez farmaceutę).

Podstawową zmianą jest likwidacja pola „Choroba przewlekła” oraz konieczność pisemnego ustalania przez lekarza odpłatności dla każdego leku.

Czy na receptach konieczne jest umieszczanie poziomu odpłatności?

Nowością w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów jest między innymi określenie w rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich, że dane dotyczące przepisanych leków obejmują również określenie poziomu odpłatności. W § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich podano następujące poziomy odpłatności:

  • B — dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego wydawanego bezpłatnie,
  • R — dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością ryczałtową,
  • 30% — dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 30% limitu finansowania,
  • 50% — dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego wydawanego za odpłatnością 50% limitu finansowania,
  • 100% — dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego wydawanego za pełną odpłatnością.

Po lewej stronie recepty będzie wpisywana nazwa leku, a po prawej stronie znajdzie się informacja o poziomie refundacji. Te okienka wypełnia lekarz, który przy każdym wypisanym leku powinien dopisać adnotację — B, R, 30%, 50 % lub 100%. Po wyjściu z gabinetu lekarskiego należy sprawdzić czy na recepcie widnieje jedno z powyższych oznaczeń.

Co z receptami wystawionymi jeszcze w 2011 roku?

W styczniu na rynku będą funkcjonować 3 typy recept: stare, wypisane w grudniu, te na starych blankietach sporządzone już w styczniu oraz na nowych blankietach wypisane w styczniu.

Recepty z grudnia będą ważne w nowym roku — głównie przez 30 lub 7 dni (w przypadku antybiotyków). Leki będzie już można oczywiście kupić w nowych cenach. Jeżeli z danych zamieszczonych na recepcie wystawionej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, osoba wydająca nie może jednoznacznie określić odpłatności zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, a uprawniona wstawiła na recepcie w części choroby przewlekłe znak „P" zgodnie z dotychczasowymi zasadami, osoba wydająca pobiera najniższą odpłatność przewidzianą dla leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego bądź wyrobu medycznego.

Czy po 1 stycznia 2012 roku lekarze mogą wystawiać druki recept zgodne z dotychczas obowiązującym wzorem?

Do 30 czerwca 2012 roku lekarze mogą stosować druki recept niezgodne z nowymi wymogami. Należy jednak pamiętać, że pole dotyczące chorób przewlekłych nie może być już oznaczane literką „P”, ponieważ nowe przepisy nie dopuszczają takiego działania. Recepty wystawione na dotychczasowych drukach będą już musiały zawierać informację o odpłatności.

Czy recepta, na której nie jest określony poziom odpłatności wymaga poprawy przez lekarza?

Jeśli na recepcie lekarz nie wpisze informacji o odpłatności, to osoba wydająca lek w aptece będzie miała prawo tę informację uzupełnić, zamieszczając na rewersie recepty odpowiednią adnotację i swój podpis.

Warto dodać, że jest grupa leków refundowanych o więcej niż jednym poziomie odpłatności. W takim przypadku w aptece zostanie wydany lek z uwzględnieniem najniższego poziomu refundacji. Wynika z tego, że pominięcie przez lekarza wpisu dotyczącego poziomu odpłatności będzie skutkowało wydaniem pacjentowi leku z refundacją, choć nie zawsze poziom tej refundacji będzie najwyższym poziomem przysługującym danemu pacjentowi.

Pojawiały się również wątpliwości czy w takiej sytuacji pacjent nie otrzyma w aptece leku za odpłatnością 100%, ponieważ jest to najwyższa wymieniona w rozporządzeniu wartość. Tego rodzaju przypuszczenie wydaje się nieuzasadnione, ponieważ w obwieszczeniu znajdują się leki refundowane. Określone są 4 poziomy odpłatności (B, R, 30% i 50%), a rozporządzenie mówi wyraźnie, że osoba wydająca lek dokonuje w takim przypadku zmiany w zakresie odpłatności, przyjmując najwyższą odpłatność określoną w wykazie.

„Refundacja leku do decyzji NFZ” — czy adnotacja znajdzie się na nowej recepcie?

Lekarze sprzeciwiają się wymogowi wpisywania na recepcie odpłatności. Od 2 stycznia część doktorów zapowiada stosowanie na receptach pieczątki: „refundacja leku do decyzji NFZ”. Specjaliści uważają bowiem, że zabierze im to czas poświęcany na leczenie. Jeżeli na recepcie nie zostanie określony poziom refundacji, w przypadku leku wymienionego w wykazie medykamentów refundowanych z więcej niż jednym poziomem odpłatności aptekarz wyda lek „za najwyższą odpłatnością określoną w tym wykazie”. Pojawia się jednak coraz więcej wątpliwości w tym zakresie. Pieczątka „refundacja do decyzji NFZ” jest przecież niezgodna z wzorem recepty. Część aptek zapowiada realizację takich recept wyłącznie ze 100% odpłatnością.


Podziel się: