×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Nadciśnienie tętnicze bez tajemnic

Długotrwałe i nieleczone nadciśnienie tętnicze prowadzi do uszkodzenia wielu narządów, a w konsekwencji do pogorszenia funkcjonowania całego organizmu. Leczenie nadciśnienia tętniczego może w znacznym stopniu opóźnić, zapobiec, a nawet odwrócić powstałe powikłania narządowe.

Utrzymujące się podwyższone ciśnienie krwi prowadzi do zwężenia tętnic i rozwoju blaszek miażdżycowych. Dlatego bardzo ważne jest jak najwcześniejsze wykrywanie nadciśnienia tętniczego i jego leczenie.

Czym jest ciśnienie tętnicze?

Ciśnienie tętnicze to siła z jaką krew działa na naczynia. Wartości ciśnienia zmieniają się, inne są w czasie spoczynku, a w czasie intensywnej pracy czy szybkiego marszu. Rozróżniamy ciśnienie skurczowe i rozkurczowe. W czasie skurczu serce wtłacza krew do naczyń - ciśnienie krwi jest wtedy wyższe i nazywa się je ciśnieniem tętniczym skurczowym. Natomiast podczas rozkurczu serca ciśnienie osiąga wartości najniższe - mówimy wtedy o ciśnieniu tętniczym rozkurczowym. Ciśnienie tętnicze ulega wahaniom w zależności od wielu czynników. Należy zapamiętać, że ciśnienie jest wyższe w czasie dziennej aktywności, a obniża się podczas nocnego spoczynku.

Skąd wiemy, że to nadciśnienie?

Jeżeli kilkukrotne pomiary ciśnienia tętniczego w pewnym okresie czasu przekraczają wartość 140/90 mm Hg, - upoważnia to do rozpoznania nadciśnienia tętniczego. Istnieją również określone sytuacje, w których za nieprawidłowe uznaje się ciśnienie wyższe od 130/80 mm Hg. Dotyczy to tych osób, które są bardzo zagrożone wystąpieniem chorób układu sercowo-naczyniowego lub są już nimi dotknięte. Nadciśnienia nie można rozpoznać na podstawie jednorazowego pomiaru. Dopiero wartości ciśnienia uzyskane w trakcie kilku pomiarów świadczą o tym, że ciśnienie jest nieprawidłowe.

Kto jest narażony na nadciśnienie tętnicze?

Częstość występowania nadciśnienia wzrasta wraz z wiekiem. Na jego rozwój narażone są  osoby, których rodzice i rodzeństwo chorowali na nadciśnienie oraz  ci, u których występują czynniki ryzyka tj.: nadwaga i otyłość, mała aktywność fizyczna, nieprawidłowa dieta z dużą zawartością sodu, nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu. Stres psychiczny również sprzyja występowaniu nadciśnienia. W dokładny sposób zdiagnozowane powinny być osoby chorujące na cukrzycę lub niewydolność nerek (zaleca się, aby miały ciśnienie niższe niż 140/90 mmHg).

Jak dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego?

W codziennej praktyce najczęściej stosuje się kilka rodzajów ciśnieniomierzy. Pomiar ciśnienia należy przeprowadzić po 5-minutowym odpoczynku. Mankiet do pomiaru ciśnienia zakłada się w taki sposób, żeby znajdował się na ramieniu, na wysokości serca. Pomiar należy przeprowadzać w pozycji siedzącej lub leżącej. Optymalna liczba dla celów diagnostycznych to dwa pomiary rano i dwa wieczorem przez co najmniej 3 dni. Do samodzielnego, domowego pomiaru ciśnienia tętniczego zaleca się używanie w pełni automatycznych aparatów. Urządzenie powinno być zatwierdzone przez British Hypertension Society (BHS). Należy zwrócić uwagę, czy na opakowaniu ciśnieniomierza znajduje się logo BHS. 

Podwyższenie jednej z wartości ciśnienia

Podwyższenie tylko jednej z wartości ciśnienia, może upoważniać do rozpoznania nadciśnienia. W przypadku podwyższenia ciśnienia skurczowego do wartości powyżej 140 mm Hg, przy prawidłowym tzn. niższym niż 90 mm Hg ciśnieniu rozkurczowym, rozpoznawane jest tzw. izolowane skurczowe nadciśnienie tętnicze. Ma to często miejsce u osób w starszych.

Czy wysokie ciśnienie powoduje krwawienie z nosa?

Nadciśnienie tętnicze nie ma charakterystycznych objawów. U niektórych osób we wczesnych stadiach nadciśnienia tętniczego mogą występować krwawienia z nosa. Krwotok z nosa może również pojawić się w przebiegu kryzy nadciśnieniowej (bardzo wysokiego, gwałtownie wzrastającego ciśnienia tętniczego).

Typy nadciśnienia tętniczego

Nadciśnienie tętnicze można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej zalicza się  tzw. nadciśnienie tętnicze pierwotne, zwane inaczej samoistnym. Ta postać występuje u największej liczby osób z nadciśnieniem. Przyczyny tej postaci nadciśnienia nie są ostatecznie wyjaśnione. Drugą postać stanowi tzw. nadciśnienie tętnicze wtórne, określane inaczej objawowym. W tej postaci wysokie ciśnienie jest objawem określonej choroby. Najczęściej do wzrostu ciśnienia tętniczego prowadzą choroby nerek, gruczołów wydzielania wewnętrznego itd. Jeżeli rozpoznawane jest wtórne nadciśnienie tętnicze, to w wielu wypadkach możliwe jest wyleczenie choroby i przywrócenie prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego. 

Jakie leki przyjmować? 

Najlepiej wszystkie te, które zaleca lekarz. U znaczącej większości chorych do odpowiedniej kontroli ciśnienia konieczne jest stosowanie dwóch lub większej ilości leków. Wielu pacjentów martwi się, że musi przyjmować kilka leków dziennie. Niestety najpewniej tylko taka ilość pozwala na odpowiednią kontrolę ciśnienia. Obecnie pojawiły się nowoczesne leki, które w jednej tabletce zawierają dwa preparaty, dzięki którym łatwiej kontrolować ciśnienie. Najlepszy lek to taki, który został starannie dobrany przez lekarza. Pacjent nie powinien odstawić leku bez konsultacji z nim.

Nadciśnienie a ograniczenie aktywności

Nadciśnienie tętnicze prawidłowo leczone nie ogranicza aktywności życiowej pacjenta, w tym jego aktywności zawodowej lub sportowej. Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym powinni przede wszystkim przestrzegać zaleceń terapeutycznych. Chory z nadciśnieniem jest zobowiązany do tego, żeby dbać o prawidłową masę ciała, unikać nadużywania alkoholu, zaprzestać palenia i regularnie uprawiać ćwiczenia fizyczne. Zalecane są spacery, jogging, jazda rowerem, pływanie. Nie są wskazane ćwiczenia statyczne, czyli ćwiczenia siłowe z dużym obciążeniem.

Czy zmianą stylu życia możemy obniżyć ciśnienie?

Powszechny wśród pacjentów jest błędny pogląd, że jedynym sposobem leczenia nadciśnienia tętniczego jest przyjmowanie leków. Wszelkie zalecenia lekarskie dotyczące zmiany stylu życia są bagatelizowane. Pojęcie niefarmakologicznego leczenia nadciśnienia obejmuje: walkę z otyłością i nadwagą,  odpowiednią dietę z obniżoną zawartością soli, podjęcie aktywności fizycznej, zaprzestanie palenia tytoniu,  zmniejszenie spożycia alkoholu, walkę ze stresem.

Palenie papierosów a nadciśnienie

Już samo nadciśnienie zwiększa ryzyko zawału serca oraz udaru mózgu. Gdy masz nadciśnienie tętnicze i dodatkowo palisz papierosy, to ryzyko zwiększa się. Nikotyna zawarta w dymie tytoniowym powoduje wzrost ciśnienia tętniczego.

A co z alkoholem?

Wykazano, że niewielkie ilości alkoholu nie wywołują wzrostu ciśnienia tętniczego u osób z nadciśnieniem. Nadmierne picie alkoholu jest jednak przyczyną wielu problemów zdrowotnych. U chorych na nadciśnienie tętnicze prowadzi do wzrostu ciśnienia, a równocześnie zmniejsza skuteczność leków, które mają je obniżać.

Cele w leczeniu nadciśnienia tętniczego

U wszystkich chorych na nadciśnienie tętnicze zasadniczym celem terapii pozostaje maksymalne obniżenie ryzyka zachorowania i śmierci z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. U każdego chorego z nadciśnieniem tętniczym celem leczenia jest osiągnięcie wartości poniżej 140/90 mm Hg, a u chorych z obciążeniami poniżej 130/80 mm Hg.


Podziel się: