×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Koronawirus może przetrwać na skórze nawet 9 godzin!

Jak długo „żyje” koronawirus? Przez jaki czas pozostaje aktywny i może nam zagrażać? Naukowcy z Japonii udowodnili, że SARS-CoV-2 jest w stanie przetrwać na ludzkiej skórze nawet do 9 godzin. Przez cały ten czas jest czynny i może spowodować infekcję. 

Jak długo SARS-CoV-2 może przetrwać na różnych powierzchniach?

Głównym sposobem rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 jest bliski kontakt międzyludzki. Dowiedziono, że już sam akt rozmowy z nosicielem może być niebezpieczny i skutecznie przyczyniać się do przenoszeniu koronawirusa. Zakażenie możliwe jest również przez dotknięcie powierzchni lub przedmiotu, na którym znajduje się wirus, a następnie przeniesienie go do ust, nosa lub oczu. 

Najlepszym sposobem ochrony przed COVID-19 jest utrzymywanie odpowiedniego dystansu społecznego, częste mycie rąk oraz rutynowe czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych powierzchni. 

W początkowej fazie pandemii amerykańscy uczeni z Laboratorium Wirusologii Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID), Uniwersytetu w Princeton, Uniwersytetu Kalifornijskiego, Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC) oraz Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) przebadali przeżywalność powierzchniową zagrażającego nam koronawirusa. Doszli do wniosku, że SARS-CoV-2 wykazuje podobną stabilność, jak SARS-CoV-1, a na wybranych powierzchniach może przetrwać:

  • na miedzi – 4 godziny,
  • na papierze – do 24 godzin,
  • na powierzchni plastikowej – do 72 godzin,
  • na stali nierdzewnej – do 72 godzin. 

Dobra wiadomość jest taka, że właściwa higiena rąk może uchronić nas przed infekcją. Umycie dłoni wodą z mydłem skutecznie dezynfekuje je z drobnoustrojów, w tym z koronawirusa. Ważne, by czynność ta trwała nie krócej niż 20 sekund.

Cząstki zakaźne obecne na skórze zostają inaktywowane już 15 sekundach po użyciu środka dezynfekującego do rąk (80% etanolu), czemu dowodzą wyniki eksperymentu japońskiego zespołu badawczego, który opublikowano niedawno w „Clinical Infecious Diseases”. 

Wirusy mają różne wskaźniki przeżywalności na powierzchniach, dodatkowe czynniki wpływają na ich zdolność przetrwania poza żywicielem. Zespół bada już żywotność koronawirusa w różnych warunkach środowiskowych. 

Jak długo SARSCoV2 utrzymuje się w powietrzu?

Wymieniony wyżej zespół wykazał również, że SARS-CoV-2 utrzymuje się w powietrzu, w kropelkach aerozolu uwalnianych podczas kaszlu lub kichania, nawet do 3 godzin. 

Inny eksperyment, opublikowany w PNAS, wykazał, że podczas głośnego mówienia, opuszczające nasze usta kropelki aerozolu, mogą pozostawać w powietrzu 814 minut. Oszacowano, że w czasie 1 minutowej wypowiedzi generuje się 1000 cząsteczek, które mogą zawierać wirusy. W przypadku niektórych osób może być to liczba nawet dziesięciokrotnie większa. Te obserwacje dowodzą, że w miarę możliwości, należy unikać dużych skupisk ludzkich oraz nosić maseczkę ochronną, gdy opuszczamy miejsce zamieszkania, aby nie przenosić wirusa. 

Jaka jest żywotność SARSCoV2 na skórze człowieka? 

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego Prefektury Kioto stworzyliśmy model, który pozwala na bezpieczne przeprowadzenie badań klinicznych nad aplikacją patogenów na ludzką skórę. 

Uczeni stwierdzili, że SARS-CoV-2 przeżył na próbkach ludzkiej skóry przez 9,04 godziny, podczas gdy wirus grypy typu A – 1,82. Koronawirus pomieszany z próbkami śluzu pobranymi z górnych dróg oddechowych utrzymywał się jeszcze dłużej, bo aż 11 godzin. Dla porównania czas przetrwania grypy to niepełne 2 godziny. Wynik tego testu wzmacnia argumenty przemawiające za koniecznością noszenia maseczki ochronnej.

Wyzwanie i ograniczenia badawcze

Ze względów etycznych zbadanie, jak długo wirus może przetrwać na ludzkiej skórze jest stosunkowo trudne. W przeciwieństwie do powierzchni użytkowych, możliwość poznania zależności w przypadku ludzkiej tkanki stanowiła wyzwanie. Na potrzeby eksperymentu Japończycy pobrali próbki ludzkiej skóry od osób zmarłych. Do 24 godziny po śmierci nadal zachowuje ona swoje właściwości, zatem zebrane próbki mogły posłużyć za model. 

Naukowcy zauważają, że w ich eksperymencie istnieją ograniczenia. Po pierwsze, użyto po jednym szczepie koronawirusa i grypy. W przyszłych eksperymentach zespół badawczy planuje zwiększyć liczbę i różnorodność próbek oraz wziąć pod uwagę tło kliniczne pacjenta. W przeprowadzonym eksperymencie nie uwzględniono też „dawki zakaźnej” SARS-CoV-2 – ilości cząsteczek wirusa potrzebnych do wywołania infekcji w wyniku kontaktu z zanieczyszczoną skórą, To zagadnienie wkrótce stanie się przedmiotem obserwacji środowiska naukowego.

Bibliografia  zwiń/rozwiń

  1. How COVID-19 spreads, „www.cdc.gov”, [online], https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/preventgettingsick/howcovidspreads.html, [dostęp:] 12.10.2020.
  2. Aerosol and surface of HCoV19 (SARSCoV2) compared to SARSCoV1, „The New English Journal of Medicine” 2020, „www.nejm.org” [online], https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2004973, [dostęp:] 12.10.2020.
  3. R. Hirose, H. Ikegaya, Y. Naito, Survival of SARS-CoV-2 and influenza virus on the human skin: Importance of hand hygiene in COVID19, „Clinical Infectious Diseases” 2020, [online] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33009907/, [dostęp:] 12.10.2020.
  4. R. Rettner, Coronavirus can survive on skin for 9 hours, „www.lifescience.com” [online], https: //www. livescience. com/coronavirussurvives9hoursonskin.html, [dostęp:] 12.10.2020.
  5. V. Stadnytskyi, C. E. Bax, A. Bax, The airborne lifetime of small speech droplets and their potential importance in SARS-CoV-2 transmission, „PNAS” 2020, „www.pnas.org” [online], https://www.pnas.org/content/117/22/11875, [dostęp:] 12.10.2020.

Podziel się: