×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

COVID-19 a ciąża: nikłe szanse na zarażenie dziecka koronawirusem podczas porodu

Rozłąka z dzieckiem tuż po porodzie to traumatyczne przeżyci dla każdej matki, do którego w wielu wypadkach zmusiła pandemia. W trosce o zminimalizowanie ryzyka zakażenia, matki chore na COVID-19 rodzą przez cięcie cesarskie i są izolowane od dziecka tuż po porodzie, bez możliwości kontaktu i naturalnego karmienia do chwili stwierdzenia, że niebezpieczeństwo związane z chorobą minęło. Coraz więcej badań pokazuje jednak, że te środki ostrożności są zbyt drastyczne, ponieważ ryzyko transmisji wirusa z matki na dziecko jest znikome. 

Ciąża i poród w czasie pandemii

Nie ma jak dotąd odpowiedniej ilości danych na temat przebiegu infekcji COVID-19 u kobiet ciężarnych i jej wpływu na płód. Jednakże nie stwierdzono do tej pory, aby ciężarne były bardziej podatne na zakażenie się wirusem. American College Obstetricians and Gynaecologists (ACOG) oraz Royal College Obstetricians and Gynecologists (RCOG) podkreślają mimo wszystko, że w przypadku innych infekcji wirusowych, np. grypy czy SARS, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań i zgonów wśród ciężarnych. 

Nie ma także powodu, jak twierdzą naukowcy, aby po porodzie izolować noworodka od matki. Do takich wniosków doszli badacze z Nottingham University Schooll of Medicine, którzy dokonali rewizji 49 dotychczasowych badań skoncentrowanych na zależnościach między COVID-19 a ciążą.

Interesowało ich przede wszystkim, czy sposób porodu, metoda karmienia niemowlęcia oraz interakcja między matką a dzieckiem tuż po jego przyjściu na świat (np. kangurowanie) zwiększają ryzyko zarażenia dziecka koronawirusem. 

Koronawirus nie zagraża rodzącym i ich dzieciom

W badaniach prowadzonych przez Brytyjczyków uwzględniono dane o zdrowiu 666 noworodków urodzonych przez 655 kobiet, u których stwierdzono obecność COVID-19. Jak się okazało, spośród tych z matek, które rodziły siłami natury (292) jedynie u ośmiorga dzieci stwierdzono koronawirusa. W przypadku pozostałych 364 kobiet pozytywny wynik testu na koronawirusa miało 20 noworodków. 

To pokazuje, że ryzyko transmisji choroby z matki na dziecko jest niewielkie, natomiast u tych z kobiet, które otrzymają taką diagnozę, zakażenie zazwyczaj przebiega bezobjawowo. Z analizy zebranych danych wynika także, że poród naturalny, karmienie piersią czy bliski kontakt matki z dzieckiem po porodzie nie mają istotnego wpływu na ryzyko zakażenia. To istotne wnioski, biorąc pod uwagę, że karmienie naturalne jest zalecane do 6 miesiąca życia i jest ważne między innymi z punktu widzenia wykształcania odporności dziecka na drobnoustroje. Poród siłami natury również niesie za sobą mniejsze prawdopodobieństwo komplikacji od wykonanego przez cięcie cesarskie.

Ciężarne rzadko chorują na COVID-19

Czy COVID-19 ogółem występuje często w populacji kobiet w ciąży? Udzielenia odpowiedzi na to pytanie podjęli się lekarze z Massachusetts General Hospital na przykładzie pacjentek rodzących w miejskich szpitalach. W przyjętym przez nich okresie testy na koronawirusa przeszło 757 kobiet, spośród których symptomy stwierdzono u 139. Wśród badanych z symptomami koronawirusa, potwierdzono go u 11 kobiet, a w grupie bez symptomów – u 9. Co więcej, wszystkie kobiety, które w chwili wykrycia były asymptomatyczne, nie wykazywały żadnych objawów przez cały okres hospitalizacji, a u urodzonych przez nie dzieci nie stwierdzono występowania wirusa SARS-CoV-2.

Mimo to lekarze zalecają, by w przypadku ciężarnych testowanie w kierunku SARS-CoV-2 w czasie pandemii było obowiązkowe, by zredukować ryzyko zakażenia u noworodków, które nie mają wykształconego układu odpornościowego. W Massachusetts powszechność testów w kierunku koronawirusa dla przyszłych matek wprowadzono w miesiąc po wprowadzeniu zasad izolacji społecznej na terenie miasta. 

Bibliografia  zwiń/rozwiń

  1. K. F. Walker, K. O’Donoghue, N. Grace i in., Maternal transmission of SARS‐CoV‐2 to the neonate, and possible routes for such transmission: a systematic review and critical analysis, „BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology” 2020, DOI: 10.1111/1471-0528.16362, [dostęp:] 16.06.2020 r.
  2. University of Nottingham, Maternal transmission of COVID-19 to baby during pregnancy is uncommon, study finds, “sciencedaily.com” [online], www.sciencedaily.com/releases/2020/06/200615140859.htm, [dostęp:] 16.06.2020 r.
  3. I. Telefus Goldfarb, K. Diouf, W. H. Barth i in., Universal SARS-CoV-2 testing on admission to the labor and delivery unit: Low prevalence among asymptomatic obstetric patients, "Infection Control & Hospital Epidemiology," 2020; 1 DOI: 10.1017/ice.2020.255, [dostęp:] 16.06.2020 r.
  4. Massachusetts General Hospital, Study examines the prevalence of COVID-19 infections in pregnant women, “sciencedaily.com” [online], www.sciencedaily.com/releases/2020/06/200615140826.htm, [dostęp:] 16.06.2020 r.

Podziel się: