×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Przybywa zgłoszeń dotyczących błędów medycznych

Prawie o 45% więcej postępowań w kwestii błędów medycznych prowadzą prokuratury w porównaniu do roku ubiegłego. Dzieje się tak na skutek stworzenia w prokuraturach specjalnych wydziałów regionalnych zajmujących się tego typu nieprawidłowościami. Najczęściej stwierdzanymi błędami medycznymi jest fałszywa diagnoza, zbyt wczesny wypis lub brak wykonania odpowiednich badań.

Departament Postępowania Przygotowawczego Dział do Spraw Błędów Medycznych Prokuratury Krajowej przygotował analizę, na podstawie której stwierdzono, że prawie 3,5 postępowań toczy się w prokuraturach rejonowych, a około tysiąc w okręgowych. Niecałe 500 spraw dotyczy natomiast prokuratur regionalnych. Wzrosła także liczba spraw zakończonych – w 2016 roku końca dobiegło ponad 1760 spraw, w przypadku 113 spraw – aktem oskrażenia, 4 – wnioskiem o dobrowolnym poddaniu się karze. Ponad 200 wniosków zostało odrzuconych przez proukraturę, a w prawie 1500 umorzono dalsze postępowanie. 

Przykłady błędów medycznych

Jedna z zakończonych aktem oskarżenia spraw dotyczy lekarza dyżurnego Izby Przyjęć Szpitala Rejonowego w Nowogardzie. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie oskarżyła go o zaniechanie przeprowadzenia u chorego podstawowych badań, w tym między innymi RTG klatki piersiowej, oznaczenia elektrolitów, gazometrii oraz kontrolnego oznaczenia troponiny i zapisu EKG. Lekarz postawił nieprawidłową diagnozę decydując równocześnie o braku wskazań do hospitalizacji i zwolnił go do domu, co spowodowało zgon pacjenta dwa dni później. Zbyt późne przystąpienie do przeprowadzenia badań diagnostycznych to przedmiot oskarżenia lekarza dyżurnego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie. Mimo kilkukrotnej informacji o złym stanie zdrowia pacjentki, badania rozpoczeto dopiero 9 godzin od rozpoczęcia obserwacji. W efekcie pacjentka zmarła po upływie kilku godzin.

Rodzaje błędów w sztuce lekarskiej

Za błąd lekarski uważa się czynność niezgodną z nauką medycyny i poleca na naruszeniu zasad ostrożności i reguł związanych z przeprowadzeniem czynności lekarskich. Błędy dotyczą zarówno diagnozy, terapii, jak i procesu rehabilitacji pacjenta. Najczęściej wyróżnia się podział błędów medycznych na błąd w zakresie rozpoznania (diagnostyczny), w kwestii samego leczenia (terapeutyczny), organizacyjny oraz techniczny. Błędy diagnostyczne występują wówczas, gdy lekarz nie zapozna się z dokumentacją medyczną i nie przeprowadzi odpowiedniego badania, ale również wtedy, gdy błędnie zinterpretuje wyniki. Błąd terapeutyczny stwierdza się, gdy lekarz pozostawi pacjenta bez nadzoru po operacji lub poda błędną dawkę leku. Organizacyjny obserwuje się wtedy, gdy zawiedzeie brak dostępu do diagnostyki czy właściwego sprzętu. Błąd techniczny występuje zawyczaj przy skomplikowanych zabiegach i dotyczy sytuacji, gdy np. w ciele pacjenta zostanie pozostawiony fragment igły. 

Źródła: Medexpress, Rzeczpospolita, Rynek Zdrowia, Prokuratura Krajowa, Prawo Medyczne 


Podziel się: