×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Nowy wykaz leków refundowanych od 1 września

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowy wykaz leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 września 2016 r.

Do nowego wykazu leków refunodwanych, dodano lub rozszerzono wskazania łącznie dla 69 produków (unikalnych kodów EAN). Początkowo w opublikowanym projekcie było 67 produktów. Jednak po uwzględnieniu uwag zgłoszonych do projektu obwieszczenia refundacyjnego, roszeszono dotyczasowe wskaznia dla leku zawierającego menotropinę (2 unikalne kody EAN) o dodatkowe wskazanie. Dla 268 produktów (unikalnych kodów EAN) zostało dodane lub kontynuowane wskaznie off-label (pozarejestracyjne). Na nowej liście zabraknie natomiast 32 produktów (unikalne kody EAN) obecnych w poprzednim, lipcowym wykazie.

Nowości na liście aptecznej

1. Nowe substancje czynne:

  • arypiprazol w postaci zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu (1 kod EAN);
  • pramipeksol (6 kodów EAN);
  • tapentadol (5 kodów EAN);
  • mometazon (1 kod EAN).

2. Zwiększono dostępność leku zawierającego lanreotyd (2 kody EAN). Dodano wskazanie, które dotychczas refundowane było jedynie w ramach katalogu chemioterapii.

3. Refundacja wskazań pozarejstracyjnych dla następujących substancji czynnych:

  • lakozamid we wskazaniu: terapia dodana u chorych poniżej 16. roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej;
  • desmopresyna we wskazaniu: pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiędzy 5-6 rokiem życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 3-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego;
  • posakonazol: w ramach listy aptecznej lek będzie refundowany u dzieci do 18. roku życia jako wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze – do czasu zakończenia chemioterapii w przypadku: ostrej białaczki limfoblastycznej, chłoniaków złośliwych lub nowotworów litych. W katalogu chemioterapii lek będzie dostępny w profilaktyce pierwotnej i wtórnej zakażeń grzybiczych u dzieci do 18. roku życia w przypadku ostrej białaczki limfoblastycznej standardowego lub pośredniego ryzyka, chłoniaków złośliwych lub nowotworów litych.

Chemioterapia i programy lekowe

W ramach katalogu chemioterapii zostały objęte refundacją nowe wskazania dla Somatuline Autogel (lanreotyd). Zaś w ramach programu „Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56,C57,C48)” dodano Lynparza (olaparyb).

W projekcie obwieszczenia ministra zdrowia umieszczony został załącznik D, czyli Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.).

Bezpłatne leki dla seniorów

Z powodu wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywnia decyzji refundacyjnej lub ze względu na upłynięcie z dniem 1 września 2016 r. terminu obowiązywania tych decyzji, na nowej liście nie ma 6 produktów obecnych w pierwszym projekcie wykazu „Bezpłatnych leków dla seniorów”. Dodano natomiast 6 produktów nieobecnych w pierwszym projekcie.

Całe obwieszczenie dostępne jest na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Podziel się: