×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Przykurcz Dupuytrena - jak leczyć?

Przykurcz rozcięgna dłoniowego, zwany chorobą Dupuytrena, charakteryzuje się bliznowaceniem rozcięgna dłoniowego prowadzącym do trwałego przykurczu zgięciowego palców rąk. Schorzenie częściej dotyka mężczyzn, rozpoczyna się najczęściej po 40-tym roku życia.

Przyczyny i przebieg (etiologia i patogeneza)

Etiologia choroby mimo wielu badań, nie jest do końca poznana. Przypuszczalnie choroba może mieć podłoże genetyczne, urazowe (przeciążenia i mikrourazy związane z rodzajem wykonywanej pracy), a nawet związane z chorobami nerwu łokciowego i zmianami w korzeniach C6-Th1.

 • Teoria genetycznego uwarunkowania. Obecnie potwierdza się „rodzinne” występowanie przykurczu Dupuytrena (25-60%). Na podstawie wieloletnich obserwacji uznaje się za niezaprzeczalną rolę czynnika genetycznego w pojawianiu się schorzenia.
 • Teoria urazowa. Dotyczy głównie czynnika zawodowego, a więc braku ergonomii pracy, narażenia na urazy, przeciążenia i mikrourazy, dające początek procesom włóknienia. Uokoło 60 proc. przypadków możemy znaleźć związek między przykurczem a rodzajem wykonywanej pracy.
 • Teoria powinowactwa nerwowego. W związku z tym, iż palce których dotyka choroba unerwione są wspólnie przez nerw łokciowy, wielu badaczy podejrzewa powinowactwo schorzenia z ów nerwem. Współistniejące choroby w ośrodkowym układzie nerwowym oraz zmiany w korzeniach C6-Th1 mogą potwierdzać powinowactwo przykurczu z układem nerwowym.

Proces bliznowacenia, w przebiegu przykurczu Dupuytrena, obejmuje nie tylko rozcięgno dłoniowe, ale również wszystkie elementy łącznotkankowe. W związku z powyższym deformacje spowodowane przykurczem są zależne od umiejscowienia i rozległości procesu bliznowacenia.

Przebieg choroby ma charakter postępujący. Zmiany zachodzące w tkankach możemy podzielić na trzy fazy.

 • Fazę proliferacji, w której dochodzi do rozplemu fibroblastów (komórek tkanki łącznej, będących macierzystą postacią dla fibrocytów).
 • Fazę przerostu rozcięgna (zwaną również stadium przykurczeń), w której powstają główne przykurcze w stawach. W obrazie histologicznym przeważają fibrocyty.
 • Fazę końcową (czyli fazę zbliznowacenia), w której mamy do czynienia ze stałym, utrwalonym, przykurczem w stawach śródręczno-paliczkowych i/lub międzypaliczkowych, bez tendencji do progresji. Obraz histologiczny wykazuje zbite bezkomórkowe pasma włókniste o minimalnym unaczynieniu.

W początkowym stadium pojawiają się drobne guzki w części dłoniowej palca 4 lub 5,  następnie w okresie do ok. 1 roku pojawiają się do zbliznowacenia rozcięgna dłoniowego i sąsiednich elementów łącznotkankowych. Długotrwałe utrzymywanie się przykurczu prowadzi stopniowo do utrwalenia zmian w aparacie więzadłowo-stawowym, co może uniemożliwić skuteczne leczenie.

Objawy

Proces chorobowy zazwyczaj przebieg bezbolesny, najczęściej przykurcz zgięciowy dotyczy dłoniowej części czwartego i piątego palca (palec serdeczny i mały), upośledzając w znacznym stopniu funkcję chwytną ręki. Mogą temu towarzyszyć zaburzenia czucia opuszków palców, parestezje i zaburzenia krążenia oraz wzmożona potliwość ręki.

Leczenie

Leczenie przykurczu Dupuytrena opiera się na metodach inwazyjnych (zabieg chirurgiczny, ostrzykiwanie) oraz rehabilitacji (w tym pooperacyjnej).

Celem rehabilitacji jest zachowanie elastyczności rozcięgna dłoniowego i tkanek miękkich okołostawowych. Ważną funkcję zarówno przed jak i po operacji odgrywa kinezyterapia oraz masaże, które powinny być wspomagane przez zabiegi fizykalne. Rodzaj zabiegu jak i dawkowanie powinny być dobierane indywidualnie dla danego pacjenta.Kinezyterapia pooperacyjna obejmuje ćwiczenia usprawniające ręki.

Metody fizykalne mogą obejmować:

 • Laseroterapię,
 • Ultrasonoterapię,
 • Magnetoterapię,
 • Promieniowanie IR (nagrzewanie dłoni lampą tupu Sollux),
 • Światło spolaryzowane,
 • Hydroterapię (wirówka dla kończyn górnych),
 • Elektroterapię (głównie jonoforeza z użyciem leków sterydowych).
Rehabilitacja zastosowana we wczesnym okresie może hamować postęp choroby.

Podziel się: