×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Projekt ustawy o leczniczej marihuanie pod lupą posłów

Stworzenie projektu wspomnianej ustawy znajdowało się na liście obietnic wyborczych kandydata do sejmu Piotra Liroya-Marca. Poseł obietnicy dotrzymał i skierował do rozpatrzenia propozycję ustawy zezwalającą na uprawę konopi na własny użytek w celach medycznych.

Wspomniany projekt, złożony do Sejmu na początku lutego przez posła klubu Kukiz'15, nowelizuje już istniejące przepisy uwzględniające możliwość leczenia marihuaną. Obecne uwzględniają szereg obostrzeń, które w praktyce mocno ograniczają zasięg terapii.

Największym problemem jest zdobycie pozwolenia na wprowadzenie leku do obrotu, co wiąże się z trudnością jednoznacznego wykazania jego skuteczności. Właśnie dlatego projekt zakłada zniesienie tego obowiązku w ściśle określonych przypadkach. Marihuana pozostanie na liście substancji kontrolowanych, a stosowanie jej w postaci niedopuszczonej do obrotu także musi być nadzorowane.

Terapia pod ścisłą kontrolą

Projekt umożliwia lekarzom stosowanie terapii na bazie marihuany u pacjentów, u których standardowa farmakoterapia nie odnosi pożądanych skutków. Przejście na preparaty konopne musiałoby jednak znaleźć uzasadnienie natury medycznej, potwierdzające jej potencjalnie pozytywny wpływ na zdrowie i komfort życia chorego.

Lekarz chcący podjąć się takiego leczenia musiałby zgłosić ten fakt do rejestru prowadzonego przez ministra zdrowia. W bazie znalazłyby się nazwiska jego oraz pacjentów, których leczy, a w razie wystąpienia niepożądanych skutków terapii, również informacje na ten temat. Projekt zakłada, że wspomniane zgłoszenie byłoby płatne, choć jak na razie nie ustalono, w jakiej wysokości.

Uprawa na własny użytek

Jak wspomnieliśmy na początku, projekt dopuszcza także uprawę konopi oraz zbiór ziela i żywicy konopi indyjskich na potrzeby terapii przez samych chorych bądź ich opiekunów, a także fundacje, organizacje społeczne i jednostki naukowe. Zainteresowani taką działalnością musieliby jednak najpierw uzyskać pozwolenie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, udzielane za opłatą. Powierzchnia uprawy musiałaby być dostosowana do potrzeb chorych, a jednorazowa kuracja nie mogłaby trwać dłużej niż 120 dni.

Założenia projektu nie obejmują zmiany przepisów karnych związanych ze stosowaniem marihuany, więc używanie lub posiadanie jej bez nadzoru i w celach nieuzasadnionych medycznie wciąż podlegałoby karze. Zgodnie z zapisami artykułu 63. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, uprawa konopi (za wyjątkiem włóknistych) oraz zbiór jej ziela jest nielegalny i podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Terapia skuteczna, ale kontrowersyjna

Leczenie medyczną marihuaną, choć możliwe w Polsce, wciąż napotyka problemy. W październiku ubiegłego roku informowaliśmy o zwolnieniu z Centrum Zdrowia Dziecka doktora Marka Bachańskiego, który prowadził eksperymentalną terapię środkami na bazie marihuany u dzieci chorych na padaczkę lekooporną. Mimo obiecujących wyników terapii (u pacjentów stwierdzono zmniejszenie liczby napadów nawet o 90 proc.), w sierpniu 2015 roku CZD zadecydowało o jej zawieszeniu, tłumacząc decyzję brakiem złożenia wymaganej dokumentacji oraz opinii ze strony szpitalnej komisji etycznej. Leczenie uznano za nielegalne, a resort zdrowia nazwał je narażaniem dzieci na niebezpieczeństwo.

W związku z tym jeszcze w sierpniu CZD złożyło zawiadomienie dot. możliwości popełnienia przez Bachańskiego przestępstwa narażenia pacjentów na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu oraz możliwości popełnienia przestępstwa przez prowadzenie tego badania klinicznego bez uzyskania świadomej zgody przedstawicieli prawnych uczestników badania.

Resort ani szpital nie oparły się protestom rodziców, którzy między sierpniem a październikiem wielokrotnie protestowali przeciwko zakazie terapii, która realnie pomagała ich dzieciom.

Obecnie w Polsce zarejestrowany jest tylko jeden lek zawierający medyczną marihuanę. Inne preparaty mogą być stosowane w ramach procedury tzw. importu docelowego, który zakłada sprowadzanie leku zza granicy na potrzeby konkretnego pacjenta.

Źródło: Rynekzdrowia.pl, Infor.pl


Podziel się: