×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Nowa lista refundacyjna – zmiany dla pacjentów po przeszczepach

Nowa lista refundacyjna, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., wzbudziła wiele kontrowersji, szczególnie wśród pacjentów po przeszczepach. Największy niepokój dotyczy dwóch leków, które, w związku ze zmianami, znacznie podrożeją. Problemem są także postacie pediatryczne. Resort uspokaja jednak, że pacjenci będą mieli nadal dostęp do tańszych, tak samo skutecznych zamienników tych preparatów.

Skąd zmiany cen?

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. od 1 stycznia 2016 r. zmieni się wysokość dopłat pacjentów do leków umieszczonych w grupach limitowych:

  • Leki przeciwwirusowe - walgancyklowir - postacie do stosowania doustnego;
  • Leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny – takrolimus.

Zmiany te są związane z wprowadzeniem do refundacji tańszych odpowiedników dwóch leków. Nowe, tańsze odpowiedniki, spowodują z kolei obniżenie limitu finansowania w tzw. grupie limitowej, pociągając za sobą wzrost dopłat do tych leków, których cena detaliczna przekracza limit finansowania.

Ministerstwo uspokaja

W związku z zaniepokojeniem pacjentów Ministerstwo opublikowało na swojej stronie specjalne wyjaśnienie:

Szanowni Pacjenci,

Na nowym wykazie znajdują się leki zawierające te same substancje czynne (w takiej samej postaci i ilości), którymi byliście dotychczas leczeni. Są to tzw. odpowiedniki (nazywane także lekami generycznymi). Zostały one dopuszczone do obrotu przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo leków i są tak samo skuteczne i bezpieczne jak leki, które stosowaliście dotychczas. We wszystkich państwach europejskich odpowiedniki są dopuszczane do obrotu na podstawie badań klinicznych. Są to tzw. badania biorównoważności – porównawcze badania kliniczne, prowadzone zgodnie z aktualną wiedzą naukową. Podczas tych badań musi zostać udowodnione, że  odpowiednik wchłania się w takim samym czasie i osiąga takie samo stężenie we krwi pacjentów, jak zarejestrowany wcześniej lek innowacyjny. Standardy badań nad biorównoważnością są jednakowe w Unii Europejskiej, USA, Japonii i wielu innych krajach. Większość leków, którymi się Państwo leczycie, posiada swoje tańsze odpowiedniki. Te leki różnią się od siebie nazwą, pod którą są sprzedawane (czyli nazwą handlową), mają różne opakowania, czasem inny kształt lub kolor tabletek, ale zawierają dokładnie tę samą substancję czynną.

Pacjenci po przeszczepach natychmiast na te zmiany zareagowali. W mediach społecznościowych opublikowano apel, w którym pacjenci przypominają, że podwyżkę wprowadzono "pomimo zapewnień ministerstwa, że ceny leków nie wzrosną" i zwracają uwagę, że "obciążenie finansowe związane z zakupem leku przerzucane jest w coraz większym stopniu na pacjenta".


Podziel się: