×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Szpitale nie przestrzegają praw matek

W teorii prawa kobiet na oddziałach położniczych się poszerzają, między innymi o wprowadzoną niedawno możliwość skorzystania z darmowego znieczulenia. Szpitalna praktyka wygląda jednak znacznie gorzej. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez inicjatorki akcji „Lepszy poród”.

Dane pokazują, że w szpitalach nie przestrzega się praw obowiązujących co najmniej od 2012 roku, gdy w życie weszło rozporządzenie ówczesnego ministra zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. z 2012 r. poz. 1100).

Jak pokazało badanie ankietowe przeprowadzone przez autorki akcji wśród 6,5 tys. kobiet, ponad połowie z nich podczas porodu fizjologicznego nacięto krocze, a jednej trzeciej z  w ogóle nie zapytano o zgodę na taki zabieg. Zaledwie 19 proc. rodzących mogło przybrać wybraną przez siebie pozycję podczas porodu, a co trzecia nie została spytana o zgodę przed podaniem syntetycznej oksytocyny. Zgodnie z badaniem, fikcją jest również prawo do kontaktu dziecka z matką tuz po porodzie przez co najmniej dwie godziny. Tylko 24 proc. respondentek mogło skorzystać z niego w pełni, natomiast większość była z dzieckiem znacznie krócej, czasem jedynie na tyle, żeby móc dotknąć jego policzka, lub wcale. Niemal jedna trzecia kobiet nie otrzymała też żadnego wsparcia podczas karmienia naturalnego.

Rodzące zazwyczaj nie mają sił na to, żeby egzekwować swoje prawa, więc ciężar ich zapewnienia powinien spoczywać na personelu szpitalnym. Autorki raportu wskazują również na fakt, że spora część przyszłych matek w ogóle nie wie, co im przysługuje, w czym nie pomagają szkoły rodzenia, gdzie często nie informuje się kobiet o ich prawach podczas pobytu w szpitalu. Placówki tłumaczą nieprawidłowości brakami kadrowymi, ale równocześnie zapewniają, że robią co w ich mocy, żeby poprawić sytuację.

Źródło: Gazeta Prawna


Podziel się: