×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Rzecznik Praw Pacjenta z większymi uprawnieniami

Projekt noweli przygotowanej przez resort zdrowia, który właśnie trafił do konsultacji społecznych, przewiduje między innymi zwiększenie uprawnień Rzecznika Praw Pacjenta.

Dzięki noweli ustawy pozycja RPO ma zostać wzmocniona. Projekt przewiduje, że jeśli dany podmiot po raz kolejny naruszy dane prawo przysługujące pacjentom, rzecznik mógłby nałożyć karę finansową na podmiot udzielający świadczenia. Nowelizacja ma wzmocnić również pozycję samych pacjentów w ewentualnych sporach z RPO, dając im możliwość zgłoszenia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia Rzecznika. RPO ma również mieć lepszy dostęp do dokumentacji podmiotów, do których się zwróci.

Dzięki nowelizacji składanie sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza ma być łatwiejsze między innymi poprzez zniesienie konieczności wskazania konkretnego przepisu, z którego wynikają prawa lub obowiązki pacjenta. Sprzeciw wobec decyzji ma być możliwy również w razie odmowy skierowania na badania diagnostyczne.

Dodatkowo, termin na ustosunkowanie się przez Komisję Lekarską do sprzeciwu pacjenta ma być skrócony z 30 do 10 dni. Uznano, że dotychczasowy okres był zbyt długi i uniemożliwiał skuteczny sprzeciw między innymi w przypadku przerywania ciąży. Skargę będzie można złożyć nie tylko na piśmie, ale też ustnie do protokołu lub  w postaci elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

W noweli znalazły się również zmienione przepisy dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej, ochrony danych osobowych i funkcjonowania wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Źródło: Rzeczpospolita


Podziel się: