×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Listy oczekujących - najczęściej zadawane pytania

Jak wygląda praktyka wpisywania pacjenta na listę oczekujących? Czy prowadzenie list oczekujących jest obowiązkowe? Gdzie znajdują się aktualne informacje dotyczące wpisu na listę oczekujących? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

W jakim celu prowadzone są „listy oczekujących”?

Celem list oczekujących jest zapewnienie pacjentom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Jeśli nie ma możliwości wykonania świadczenia medycznego w dniu zgłoszenia, np. badanie, przyjęcie do szpitala itp, świadczeniodawca wpisuje pacjenta na listę i wyznacza termin realizacji świadczenia.

Czy prowadzenie list oczekujących jest obowiązkowe?

Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkowe.

Kiedy przysługuje mi prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością?

Gdy stan zdrowia pacjenta wymaga okresowych badań w ustalonych terminach, nie musi być on zapisywany na listę. Uprzywilejowani do korzystania z usług medycznych poza kolejnością są przede wszystkim Honorowi Dawcy Krwi i Honorowi Dawcy Szpiku, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, a także weterani oraz uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju.

Jakie są ogólne zasady prowadzenia kolejek oczekujących?

Gdy nie ma możliwości wykonania usługi medycznej natychmiast, pacjent jest klasyfikowany do określonej kategorii medycznej i na tej podstawie przydziela mu się termin. Świadczeniodawca i pacjent są zobowiązani o wzajemnym informowaniu się o zmianach terminów wizyty, badania itp.

Jak wygląda procedura zapisu na listę oczekujących?

W przypadku, gdy świadczenie medyczne nie może być wykonane od razu, na świadczeniodawcy ciąży obowiązek wpisania pacjenta na listę oczekujących, po uprzednim zaklasyfikowaniu do jednej z dwóch kategorii. Do wpisania na listę oczekujących konieczna jest zgoda pacjenta, a także skierowanie, jeśli takowe jest wymagane.

Dane pacjenta, jakie muszą być odnotowane na liście to imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, powód przyjęcia lub rozpoznanie i planowany termin wykonania świadczenia. Świadczeniobiorca musi informować pacjenta o zmianie terminu realizacji usługi. Szczególnie ważne jest też to, aby pacjent bezzwłocznie poinformował świadczeniodawcę o rezygnacji z badania lub o niedogodnym terminie. W ten sposób natychmiast zwalnia się miejsce dla innych pacjentów.

Czym są kategorie medyczne? Co oznacza dla mnie w praktyce przypisanie do jednej z nich?

Kategorie medyczne mają ułatwić klasyfikację pacjentów pod względem pilności skorzystania ze świadczenia. Pacjent może być przydzielony do kategorii „przypadek pilny” wtedy, gdy istnieje możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, gdy proces chorobowy jest dynamiczny. „Przypadek stabilny” to pozostali pacjenci, którzy nie są w stanie nagłym i nie są przypadkiem pilnym.

Gdzie znajdę aktualne informacje dotyczące kolejek oczekujących?

Bieżące informacje na temat na temat kolejek oczekujących znajdują się w serwisie centrali NFZ.

W jaki sposób uzyskać dostęp do swoich danych?

Aby uzyskać dostęp do swoich danych należy zalogować się na konto ZIP.

Czy rejestracja w serwisie jest konieczna do śledzenia list oczekujących?

Rejestracja w serwisie jest konieczna, aby na bieżąco śledzić listy oczekujących.

Czym jest serwis ZIP?

Zintegrowany Informator Pacjenta to serwis internetowy stworzony z myślą o pacjentach. Zawiera aktualne informacje dotyczące kolejek oczekujących oraz terminów realizacji poszczególnych świadczeń.

Źródło: www.nfz.gov.pl


Podziel się: