×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

12 proc. Polaków nadużywa alkoholu

We wspomnianej grupie zdecydowanie dominują mężczyźni, ale wśród nadużywających to kobiety obniżają średnią wieku i zawyżają poziom wykształcenia. Między innymi takie wnioski płyną ze sprawozdania wykonania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2012 r., omawianego w sejmie w ostatni piątek.

Podczas debaty wskazywano uwagę na fakt, że dane za omawiamy okres przedstawiono bardzo późno, co jednak nie powinno wpłynąć na odbiór sprawozdania. Zgodnie z nim, alkohol spożywa ponad 80 proc. dorosłych Polaków, natomiast w grupie abstynentów znajduje się odpowiednio 10,9 proc. mężczyzn i 25,5 proc. kobiet.

Prawie 12 proc. dorosłych Polaków pije alkohol powodując negatywne skutki zdrowotne i społeczne, przy czym w tej grupie znajdują się zarówno osoby nieuzależnione jak i zdiagnozowani alkoholicy. Problemy z alkoholem zdecydowanie częściej miewają mężczyźni niż kobiety – w pierwszej grupie to ponad 20 proc., a w drugiej zaledwie 3,5 proc. Zdecydowanie odmienne są również społeczne profile pijących. Mężczyźni nadużywający alkoholu najczęściej są starsi, gorzej wykształceni i samotni ze względu na rozwód lub wdowieństwo, natomiast kobiety zazwyczaj są młode, niezamężne i dobrze wykształcone.

Bardzo duże dysproporcje występuje również między grupami osób pijących najmniej i najwięcej alkoholu. Do pierwszej zalicza się niemal 50 proc. wszystkich pijących, którzy konsumują w sumie 4,9 proc. całości spożywanego alkoholu. Grupa nadużywających stanowi tylko 7,3 proc wszystkich konsumentów alkoholu, jednak odpowiada za spożycie 46,1 wszystkich napojów tego typu.

Wnioski ze sprawozdania mówią również o wyraźnym związku między nadużywaniem alkoholu a przemocą domową. W 2012 r. prawie 61 proc. sprawców przemocy w rodzinie znajdowało się pod wpływem alkoholu w chwili interwencji policji, z czego ok. 20 proc. zostało przewiezionych na izbę wytrzeźwień.

Źródło: PAP


Podziel się: