×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Nowelizacja ustawy o GMO zadba o Twoje zdrowie

Projekt nowelizacji ustawy o genetycznie modyfikowanych organizmach przygotowany przez Ministerstwo Środowiska ma na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi oraz kondycji środowiska. Dokument jest na razie w fazie konsultacji społecznej.

Zwiększenie bezpieczeństwa ma być zapewnione poprzez kontrolę upraw GMO, a nowelizacja jest odpowiedzią na skargę Komisji Europejskiej przeciw Polsce zgłoszoną pod koniec 2013 roku. Wątpliwości dotyczyły braku powiadamiania władz polskich o lokalizacji upraw genetycznie modyfikowanych organizmów. Zmiany w przepisach mają nałożyć na hodowców ten obowiązek. Zapisy zawierać będą również wytyczne na temat sposobu podawania informacji o lokalizacji takich upraw, jak i ich dokładnego opisu.

Prowadzenie uprawy GMO będzie musiało zostać zgłoszone do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Organizacja natomiast będzie prowadziła kontrole na wskazanych terenach oraz badania w kierunku niezgodnych z przeznaczeniem modyfikacji. W kwestii upraw sprzecznych z nowymi przepisami nowelizacja ustawy przewiduje także możliwość nałożenia kary lub grzywny.

Projekt ustawy przewiduje również możliwość wycofania przez rząd produktów UE na bazie GMO, które budzą stosowne wątpliwości.

Zapisy te w znacznym stopniu przyczynią się do ochrony zdrowia mieszkańców Polski, jak i ogólnej kondycji środowiska, ponieważ kontrowersyjne w opinii społecznej uprawy roślin genetycznie modyfikowanych znajdować się będą pod większą kontrolą i nadzorem stosownych władz.

Źródło: PAP


Podziel się: