×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Sejm przyjął ustawę o opiece transgranicznej

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych umożliwia uzyskanie zwrotu kosztów leczenia w krajach Unii Europejskiej.

Za jej przyjęciem było 433 posłów, a 4 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z zapisami ustawy, zwrot będzie wyliczany według stawek stosowanych przy rozliczaniu kosztów takich samych świadczeń w Polsce. Obejmie również produkty lecznicze oraz wyroby medyczne.

By otrzymać zwrot, pacjent musi złożyć wniosek we właściwym wojewódzkim oddziale NFZ, w którym znajdzie się rachunek za wykonane świadczenie. Wykaz świadczeń objętych zwrotem pojawi się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.


Podziel się: