Więźniowie wśród personelu prywatnych szpitali na Pomorzu

Jak dotąd możliwość nieodpłatnego zatrudniania skazanych miały tylko placówki publiczne, jednak teraz otrzymały ją również szpitale sprywatyzowane. Pomorskie ośrodki mogą zacząć korzystać z tej opcji od 1 września.

Zgodnie z umową podpisaną przez marszałka województwa pomorskiego z dyrektorem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, skazani zatrudniani w ramach prac społecznych zajmą się remontami, utrzymaniem czystości i pielęgnacją zieleni wokół szpitali.

Rzecznik Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku przewiduje, że do pracy w 10 placówkach medycznych zostanie skierowanych około 30-40 osób. Ich liczba może wzrosnąć, jeśli któraś z nich zdecyduje się przeprowadzić remont.


Podziel się: