×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Prawo pacjenta do poszanowania intymności i godności

Zgodnie z art. 36 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz podczas udzielania świadczeń zdrowotnych ma obowiązek poszanowania intymności i godności osobistej pacjenta.

Jednocześnie ma on zadbać o to, aby inny personel medyczny przestrzegał w postępowaniu z chorym przysługujących mu praw.

Konieczność poszanowania intymności pacjenta rodzi wiele konsekwencji praktycznych. Nakłada bowiem na lekarzy szereg obowiązków organizacyjnych, które mają zapewnić pacjentowi zachowanie prywatności w czasie leczenia.

Każdy pacjent powinien więc być przyjmowany pojedynczo i mieć możliwość przygotowania się do badań w osobnym (zasłoniętym) miejscu. Niedopuszczalne jest tzw. zbiorowe przyjmowanie pacjentów. Niewłaściwe jest także tolerowanie faktu, że personel medyczny (pielęgniarki, rejestratorki) wchodzą do pomieszczenia, w którym odbywa się badanie, bez uprzedzenia i uzyskania wyraźnej zgody nie tylko lekarza, ale też pacjenta na wejście.


Podziel się: