×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Czas protrombinowy, wskaźnik protrombinowy (wskaźnik Quicka), współczynnik protrombinowy (INR) - objawy, leczenie i badania

Podstawowe informacje - czas protrombinowy, wskaźnik protrombinowy (wskaźnik quicka), współczynnik protrombinowy (inr)
Znajdź lekarza Genetyka kliniczna
Hematologia
Diagnostyka laboratoryjna
Choroby wewnętrzne
Encyklopedia leków Genetyka kliniczna
Hematologia
Diagnostyka laboratoryjna
Choroby wewnętrzne

Czas protrombinowy służy do oceny aktywności osoczowych czynników krzepnięcia stanowiących zewnątrzpochodną drogę aktywacji trombiny; czynnik VII, X, II ,V i fibrynogen.

Wskaźnik protrombinowy stanowi odsetek wartości czasu protrombinowego osocza badanego do wartości czasu protrombinowego osocza prawidłowego. Jest to wystandaryzowany współczynnik czasu protrombinowego umożliwiający porównywalność wyników.

Narząd: wątroba

Materiał: krew

Norma:
- prawidłowo czas protrombinowy wynosi: 12-16 sekund,
- wskaźnik protrombinowy: 70-130%,
- współczynnik protrombinowy-INR: 0,85-1,5.

Ze wzrostem wartości INR i wydłużeniem czasu protrombinowego oraz obniżeniem wskaźnika Quicka mamy do czynienia w przypadku;
- niedoboru witaminy K,
- stosowania leczenia antagonistami witaminy K,
- masywnego uszkodzenia miąższu wątroby,
- zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego - DIC,
- wrodzonego niedoboru czynników krzepnięcia II, V, VII, X,
- zatrucia pochodnymi kumaryny (trutka na szczury),
- niedoboru fibynogenu lub nieprawidłowej jego polimeryzacji.Skrócenie czasu protrombinowego, zmniejszenie wartości współczynnika protrombinowego oraz podwyższenie wartości wskaźnika Quicka występuje w nadkrzepliwości.

Zastosowanie kliniczne - oznaczanie czasu, wskaźnika czy współczynnika protrombinowego:

1. Jest podstawowym badaniem stosowanym podczas monitorowania leczenia doustnymi antykoagulantami (antagonistami witaminy K). Prawidłowe wartości INR w trakcie farmakoterapii wynoszą 2,0-3,5.
2. Znajduje również zastosowanie w diagnostyce chorób wątroby, która odpowiada za syntezę czynników krzepnięcia kompleksu protrombiny.
3. Służy diagnostyce wrodzonych oraz nabytych skaz krwotocznych.