Kiedy farmaceuta może odmówić nam wydania leku?

Odmowa wydania leku musi być oparta na merytorycznych przesłankach i jest uregulowana prawnie. Nie każdy z nas jednak wie, że może ona dotyczyć nie tylko leków wydawanych na podstawie recepty lekarskiej, ale również tych dostępnych bez recepty…

Odmowa wydania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego może nastąpić, jeżeli:

  1. zachodzi uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty lub zapotrzebowania (recepta jest sfałszowana)
  2. zamieszczone na recepcie informacje nie są wystarczające do jednoznacznego odczytania intencji lekarza, a skontaktowanie się z nim jest niemożliwe. Dotyczy to zarówno leków gotowych, jak i recepturowych, kiedy zachodzi konieczność dokonania w nich zmian (przekroczenie dawek maksymalnych, interakcje itp.)
  3. od dnia sporządzenia leku recepturowego upłynęło co najmniej 6 dni
  4. osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 13 roku życia
  5. zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której została wystawiona recepta.

Warunki te są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r.
w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

A co w przypadku leków bez recepty?

Farmaceuta i technik farmaceutyczny mają prawo odmówić wydania produktu leczniczego (w tym leku dostępnego bez recepty), jeżeli zgodnie z posiadaną przez nich wiedzą wydanie go może w konkretnym przypadku spowodować zagrożenie zdrowia pacjenta (art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku zwanej "Prawem Farmaceutycznym"). Prawo to dotyczy wszystkich grup leków.

Jak farmaceuta postępuje w razie podejrzeń, że recepta jest sfałszowana?

Obowiązkiem farmaceuty jest dokładne zweryfikowanie poprawności recepty. Niestety recepty, podobnie jak inne dokumenty, również podlegają fałszowaniu. Takie podejrzenie musi być oczywiście uzasadnione, co oznacza, że aptekarz musi mieć podstawy do zakwestionowania wiarygodności recepty. Niewiele osób wie o istnieniu od kilku lat systemu pozwalającego na skuteczne wykrywanie i eliminowanie zjawiska fałszowania recept. Po odczytaniu kodu kreskowego recepty i wprowadzeniu do systemu informatycznego apteki, jest on automatycznie wysyłany do systemu, gdzie następuję kontrola czy recepta nie jest przypadkiem skradziona, zgubiona lub fałszywa. W przypadku wykrycia tego typu nieprawidłowości farmaceuta zatrzymuje druk, odmawia jego realizacji i niezwłocznie powiadamia Inspektorat Farmaceutyczny właściwy ze względu na położenie apteki oraz oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia oznaczony na podejrzanej recepcie. O ile to możliwe kontaktuje się także z osobą, która „wystawiła” receptę.

Co grozi fałszerzowi?

Zgodnie z artykułem 270 paragrafu pierwszego kodeksu karnego „Kto w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat”.


Podziel się:

Wasze komentarze


Informacje / opinie publikowane w komentarzach stanowią subiektywną ocenę użytkownika i nie mogą być traktowane jako porada dotycząca leczenia / stosowania leków . W przypadku wątpliwości prosimy o konsultacje z Farmaceutą Dbam o Zdrowie.

komentarze wspierane przez Disqus