Zapalenie trzustki – objawy, dieta, przyczyny i leczenie - portal DOZ.pl
Zapalenie trzustki – objawy, dieta, przyczyny i leczenie
Katarzyna Zybert

Zapalenie trzustki – objawy, dieta, przyczyny i leczenie

Ostre zapalenie trzustki to choroba objawiająca się silnym bólem w obszarze jamy brzusznej. Najczęściej występuje u osób otyłych, z kamicą pęcherzyka żółciowego, a także nadużywających alkoholu.

Jaka jest rola trzustki w organizmie człowieka?

Trzustka jest narządem odgrywającym fundamentalną rolę w procesach trawienia pokarmów, które zachodzą w układzie pokarmowym. Jest to możliwe, ponieważ w komórkach pęcherzykowych trzustki wytwarzany jest sok trzustkowy. Z komórek, gdzie jest on produkowany, przedostaje się do kanalików wewnątrztrzustkowych, a następnie do światła przewodu pokarmowego, a dokładnie do części jelita zwanej dwunastnicą.

W skład soku trzustkowego wchodzi wiele enzymów biorących udział w trawieniu podstawowych składników pokarmowych takich jak:

•    tłuszcze (lipaza fosfolipazy, esterazy),
•    białka (trypsyna, chymotrypsyna, elastaza, karboksypeptydazy, nukleazy),
•    węglowodany (amylaza trzustkowa).

Aby nie doszło do procesów trawienia wewnątrz samej trzustki przez produkowany przez nią sok, enzymy rozkładające białka produkowane i magazynowane są w postaci nieaktywnej. Komórki pęcherzykowe syntetyzują także substancję unieczynniającą aktywną postać enzymu, gdyby taka pojawiła się w we wnętrzu komórki. W warunkach fizjologicznych nieaktywne enzymy trzustkowe są aktywowane w dwunastnicy.

Wielopoziomowa regulacja w trzustce 

Wytwarzanie soku trzustkowego rozpoczyna się jeszcze przed spożyciem pokarmu - stymulującą rolę pełnią bodźce wzrokowe i węchowe. Pobudzający wpływ mają również ruchy żucia i połykania, rozciągnięcie przez pokarm ścian żołądka, a także produkty wstępnego trawienia, do jakich dochodzi w żołądku. Pod wpływem tych czynników pobudzany jest system nerwowy, co przyczynia się do wytwarzania substancji, które już bezpośrednio działają na trzustkę, mobilizując ją do produkcji soku trzustkowego. Stymulująca rolę w tych procesach odgrywa również przechodzenie kwaśnej treści z żołądka do jelita. Wydzielanie przez trzustkę enzymów podlega wielopoziomowej regulacji i są to procesy bardzo złożone, w których uczestniczy wiele substancji produkowanych w układzie pokarmowym i nerwowym.

Polecane dla Ciebie

Zapalenie trzustki, czyli gdy zawodzą mechanizmy obronne przed samostrawieniem 

Gdy zawodzą mechanizmy obronne przed samostrawieniem dochodzi do uszkodzenia trzustki - rozwija się proces zapalny, czyli ostre zapalenie trzustki (OZT). Jest to choroba charakteryzująca się bólem w jamie brzusznej i co najmniej trzykrotnym wzrostem aktywności amylazy trzustkowej we krwi i moczu chorego. Częstotliwość występowania ostrego zapalenia trzustki szacuje się na 20-30 przypadków na 100 tysięcy osób. Badania wykazują tendencję wzrostową częstości zachorowań.

Skąd się bierze zapalenie trzustki? 

U dzieci zapalenie trzustki wywołują:

•    choroby infekcyjne,
•    urazy,
•    stosowanie leków,
•    wady anatomiczne,
•    choroby układowe i metaboliczne.

U dorosłych zapalenie trzustki wywołuje:

•    nadużywanie alkoholu,
•    kamica pęcherzyka żółciowego.

Wśród czynników infekcyjnych odpowiadających za stan zapalny trzustki znajdują się bakterie wirusy i pierwotniaki, ale także glista ludzka. Wirusy wywołujące schorzenie, to miedzy innymi te, które powodują choroby zakaźne wieku dziecięcego jak świnka, ospa wietrzna, odra czy różyczka, ale również wirusy grypy, zapalenia wątroby, HIV.

Urazy powodujące zapalenie trzustki

Urazy powodujące zapalenie trzustki mogą być związane z oparzeniami, napromienianiem stosowanym przy radioterapii. Częściej jednak są to urazy brzucha, do których dochodzi na skutek wypadków rowerowych (kierownicą), komunikacyjnych (na przykład motocyklowych). Czasem przyczyną bywa zabieg operacyjny. Czynniki anatomiczne predysponujące do powstawania stanu zapalnego w obrębie trzustki to wady budowy tkanki gruczołowej narządu i jego przewodów, a także zaburzenia dróg żółciowych.
OZT (ostre zapalenie trzustki) wywołać mogą również:

•    bulimia,
•    anoreksja,
•    cukrzyca,
•    hipercholesterolemia,
•    niedożywienie,
•    mukowiscydoza,
•    zapalenia jelit,
•    niewydolność nerek,
•    toczeń rumieniowaty układowy,
•    choroby nowotworowe i wiele innych przyczyn.

W około 10-20% przypadków nie udaje się określić przyczyny ostrego zapalenia trzustki.

Substancje, których działanie wiąże się z zapaleniem trzustki

•    Alkohol,
•    Amfetamina,
•    Antybiotyki i chemioterapeutyki - erytromycyna, nitrofurantoina, penicylina, trimetoprim/sutfametoksazol,
•    Glikokortykosteroidy,
•    Jady - np. pająka, skorpiona,
•    Leki obniżające cholesterol - cholestyramina,
•    Leki immunosupresyjne - cisplatyna, azatiopryna, arabinozyd, cytozyny, winkrystyna, metotreksat,
•    Leki moczopędne - furosemid, tiazydy,
•    Niesterydowe leki przeciwzapalne,
•    Opiaty,
•    Leki hamujące wydzielanie kwasu żołądkowego - cymetydyna, ranitydyna,
•    Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia i zaburzeń rytmu serca - enalapril, prokainamid.

Groźne enzymy, które powodują zapalenie trzustki

Bez względu na to czy choroba została zapoczątkowana kamicą pęcherzyka żółciowego, urazem, nadużywaniem alkoholu czy infekcją, mechanizm powstawania zmian jest taki sam. Dochodzi do wewnątrzkomórkowej aktywacji enzymów trawiennych, czego efektem jest uszkodzenie komórek. Aktywne enzymy przedostają się do otaczających tkanek i naczyń krwionośnych. Skutkiem tego jest gromadzenie się w obszarze narządu komórek biorących udział w procesach zapalnych i płytek krwi. Zostaje uwolnionych wiele substancji uszkadzających trzustkę, poprzez obrzęk, niedokrwienie, martwicę. Ostatecznie doprowadza to do utraty ilości czynnej tkanki. W ciągu pierwszych godzin reakcja ma charakter miejscowy, może ona zatrzymać się na tym etapie i wówczas występuje postać obrzękowa. Jeśli jednak zawiodą mechanizmy ograniczające szerzenie się procesu (postać martwicza ostrego zapalenia trzustki), co ma miejsce w około 20% przypadków, dochodzi do uszkodzenia innych narządów. Burzliwie przebiegający proces może doprowadzić do powikłań wielonarządowych i obarczony jest śmiertelnością rzędu 5-25%.

Objawy zapalenia trzustki 

Chory odczuwa ból, zwykle ostry, o nagłym początku, określany niekiedy jako dźgnięcie nożem. Umiejscowiony jest on w górnej części brzucha, na środku lub po stronie lewej. Często jest to tzw. ból opasujący, mogący promieniować do pleców czy klatki piersiowej. Występuje utrata łaknienia, nudności i wymioty. Może pojawić się gorączka, przyspieszenie tętna i obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. W części przypadków objawem zapalenia trzustki może być widoczne zażółcenie skóry. Lekarz podczas badania może dostrzec oznaki wzdęcia brzucha, osłabionej perystaltyki. Zdarza się, że dochodzi do znacznego upośledzenia czynności jelit ze zniesieniem ruchów perystaltycznych - tzw. niedrożności porażennej jelit. W niektórych zaawansowanych postaciach dochodzi do wodobrzusza, czyli gromadzenia się w jamie otrzewnej nadmiernej ilości płynu.

Objawy zapalenia trzustki obejmujące pozostałą część organizmu 

•    Duszność, przyspieszenie oddechu, sinica,
•    Zmniejszenie lub brak wydalania moczu,
•    Przyspieszone tętno, spadek ciśnienia tętniczego krwi,
•    Zaburzenia świadomości,
•    Zaburzenia krzepnięcia.

Zapalenie trzustki w wynikach badań laboratoryjnych

Chory z powodu swoich dolegliwości zgłasza się do lekarza. Przeprowadzony wywiad i badanie kliniczne nie wystarczają do postawienia rozpoznania. Muszą być przeprowadzone badania laboratoryjne. Wykonuje się morfologię z rozmazem krwi, w której stwierdza się wówczas podwyższenie liczby komórek biorących udział w reakcjach zapalnych. Są to leukocyty, czyli białe krwinki, szczególnie formy pałeczkowate. We krwi wzrasta także poziom glukozy, natomiast obniża się stężenie wapnia. Może także dojść do innych zaburzeń jonowych. O uszkodzeniu trzustki świadczy podwyższenie aktywności enzymów trzustkowych we krwi. Należą do nich diastaza i znacznie rzadziej badana ze względu na złożona metodę pomiaru, lipaza trzustkowa, a także aminotransferazy i fosfataza alkaliczna. Cennych wskazówek mogą dostarczyć badania radiologiczne i ultrasonograficzne i tomografia komputerowa jamy brzusznej. Pozwalają one ocenić zaawansowanie choroby i powikłania. Wykonane zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej może uwidocznić obecność płynu w jednej lub obu jamach opłucnowych. Oszacowanie stopnia dysfunkcji narządu może być przeprowadzone, gdy wykona się oceny ilości wydalanych z kałem substancji, które w warunkach zdrowia są trawione przez enzymy trzustkowe.

Poważne powikłania po zapaleniu trzustki 

W niektórych przypadkach ostrego zapalenia trzustki występują powikłania. Mogą one dotyczyć wyłącznie narządu i tkanek otaczających, jak martwica jałowa lub zakażona bakteryjnie trzustki, zbiorniki płynu (torbiele, ropnie), nacieki zapalne w obrębie jamy brzusznej, przetoki i krwawienia. Zdarzają się także powikłania ogólnoustrojowe - niewydolność oddechowa, układu krążenia, nerek, uszkodzenie układu nerwowego lub zaburzenia krzepnięcia i gospodarki węglowodanowej.

Leczenie zapalenia trzustki

Leczenie zapalenia trzustki musi odbywać się warunkach szpitalnych. Zmierza ono do zniesienia bólu, zapewnienia prawidłowego nawodnienia i zahamowania wydzielania trzustki. Zahamowanie wydzielania trzustkowego ma zasadnicze znaczenie w procesie zdrowienia. W pierwszej fazie leczenia chory pozostaje na czczo, nie podaje mu się nic doustnie. Najczęściej koniecznością okazuje się założenie sondy do żołądka, poprzez którą odsysa się treść. Taki sposób postępowania zapobiega również wymiotom. Obniżenie napływu kwaśnej treści do dwunastnicy osiąga się przez leczenie lekami z tak zwanej grupy antagonistów receptora histaminowego typu 2. W sytuacjach, gdy dochodzi do martwiczych zmian trzustki, występują powikłania bakteryjne, czy następuje niewydolność wielonarządowa nieodzowne jest leczenie antybiotykami. Niektóre postacie choroby wymagają leczenia chirurgicznego. Są to stany, gdy wytwarzają się torbiele, ropnie, ropowica, zakażenie, długo utrzymująca się niedrożność jelita lub jego perforacja.

Dieta po zapaleniu trzustki 

Po okresie, kiedy chory musi pozostawać na czczo, następuje faza leczenia, gdy wprowadza się żywienie doustne. Początkowo ogranicza się spożycie tłuszczów, w niewielkim stopniu także białek. Aby dobowe zapotrzebowanie kaloryczne było zapewnione, w diecie zwiększa się udział węglowodanów. Zalecane jest spożywanie mało obfitych posiłków pięciokrotnie w ciągu doby. Korzystne na tym etapie leczenia jest jedzenie pieczywa jasnego, drobnych kasz, ziemniaków, makaronów, dżemu, oleju, warzyw i owoców. Mięso ryby i nabiał powinny być chude. Posiłki muszą być lekkostrawne, najlepiej gotowane, duszone, pieczone w folii lub pergaminie.

W diecie po zapaleniu trzustki niewskazane są obfite, ciężkostrawne posiłki. Należy wystrzegać się tłustego mleka, serów, jaj oraz tłustego i peklowanego mięsa w tym baraniny, gęsi, kaczek, wieprzowiny, a także razowego i żytniego pieczywa oraz grubych kasz. Nie zaleca się również wędzonych ryb, śmietany, smalcu, czereśni, orzechów, gruszek, śliwek, kapusty, grochu, fasoli, papryki, szczypioru, rzodkiewki.

Po 4-6 tygodniach takiej diety można zwiększać spożycie tłuszczu. Ważne jest, aby robić to stopniowo. Gdy pojawiają się dolegliwości ze strony układu pokarmowego trzeba na kilkanaście dni powrócić do stosowanej poprzednio dobrze tolerowanej diety. Czasem konieczne jest stosowanie do obfitszych i bardziej tłustych posiłków leków zawierających enzymy trzustkowe, ponieważ trzustka nie może prawidłowo pełnić swojej funkcji. W takiej sytuacji chory powinien przyjmować także dodatkowo witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Ponieważ trzustka jest narządem odgrywającym kluczową rolę w regulacji gospodarki węglowodanowej, po procesach zapalnych obejmujących ten organ może dojść do nieprawidłowości w tym zakresie. W około15% przypadków martwiczej postaci ostrego zapalenia trzustki występuje cukrzyca wymagająca terapii insuliną. Ostre zapalenie trzustki jest chorobą o średnio-ciężkim lub ciężkim przebiegu klinicznym. Trzeba zdawać sobie sprawę, że nawet jeśli przebiega na początku łagodnie, to może ulec groźnym powikłaniom i może przebiegać z nawrotami. Zdecydowana większość chorujących powraca do zdrowia, jeżeli uda się zniwelować czynnik wywołujący chorobę - alkohol czy kamicę dróg żółciowych.

Podsumowanie informacji o zapaleniu trzustki

•    Trzustka jest narządem odgrywającym podstawową rolę w procesach trawienia pokarmów;
•    Wytwarzanie soku trzustkowego rozpoczyna się jeszcze przed spożyciem pokarmu, w wyniku stymulacji zmysłu wzroku i węchu;
•    Stan zapalny trzustki jest wynikiem mechanizmu obronnego przed samostrawieniem;
•    Ostre zapalenie trzustki (OZT) to choroba charakteryzująca się bólem w jamie brzusznej i co najmniej trzykrotnym wzrostem aktywności amylazy trzustkowej we krwi i moczu chorego;
•    U dzieci do OZT najczęściej prowadzą choroby infekcyjne, urazy, stosowanie leków, a także wady anatomiczne, choroby układowe i metaboliczne. Główną przyczyną zmian u dorosłych jest nadużywanie alkoholu i kamica pęcherzyka żółciowego;
•    Wśród czynników infekcyjnych odpowiadających za stan zapalny znajdują się bakterie wirusy i pierwotniaki, ale także glista ludzka;
•    Substancje, których działanie wiąże się z zapaleniem trzustki to m.in. alkohol, amfetamina, opiaty, antybiotyki, wiele rodzajów leków oraz ukąszenia jadowitych zwierząt;
•    Do częstych objawów OZT należą m.in. nagły, ostry ból brzucha, duszność, przyspieszenie oddechu, sinica, zmniejszenie lub brak wydalania moczu, przyspieszone tętno, spadek ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia świadomości, zaburzenia krzepnięcia krwi;
•    Leczenie choroby musi odbywać się warunkach szpitalnych. Zmierza ono do zniesienia bólu, zapewnienia prawidłowego nawodnienia i zahamowania wydzielania trzustki. W pierwszej fazie leczenia chory pozostaje na czczo, nie podaje mu się nic doustnie. W sytuacjach, gdy dochodzi do martwiczych zmian trzustki, występują powikłania bakteryjne, czy następuje niewydolność wielonarządowa nieodzowne jest leczenie antybiotykami. Niektóre postacie choroby wymagają leczenia chirurgicznego.
•    W procesie leczenia zapalenia trzustki ważną rolę pełni odpowiednia dieta. Początkowo ogranicza się spożycie tłuszczów, w niewielkim stopniu także białek. Aby dobowe zapotrzebowanie kaloryczne było zapewnione, w diecie zwiększa się udział węglowodanów. Zalecane jest spożywanie mało obfitych posiłków pięciokrotnie w ciągu doby.
•    Korzystne jest jedzenie pieczywa jasnego, drobnych kasz, ziemniaków, makaronów, dżemu, oleju, warzyw i owoców. Mięso, ryby i nabiał powinny być chude. Posiłki muszą być lekkostrawne, najlepiej gotowane, duszone, pieczone w folii lub pergaminie. Niewskazane są obfite, ciężkostrawne posiłki. Należy wystrzegać się tłustego mleka, serów, jaj oraz tłustego i peklowanego mięsa w tym baraniny, gęsi, kaczek, wieprzowiny, a także razowego i żytniego pieczywa oraz grubych kasz. Nie zaleca się również wędzonych ryb, śmietany, smalcu, czereśni, orzechów, gruszek, śliwek, kapusty, grochu, fasoli, papryki, szczypioru, rzodkiewki.
•    Zdecydowana większość chorujących powraca do zdrowia, jeżeli uda się zniwelować czynnik wywołujący chorobę – alkohol czy kamicę dróg żółciowych.

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

 • Jak dawkować paracetamol osobom dorosłym, dzieciom i kobietom w ciąży?

  Paracetamol jest jednym z bardziej popularnych leków sprzedawanych  bez recepty (OTC). Stosowany między innymi w ostrych, umiarkowanych i przewlekłych bólach głowy, gardła i zębów, a także bólach miesiączkowych i migrenach. Cechuje go względne bezpieczeństwo stosowania. W przypadku silnego bólu, można go łączyć z innymi substancjami, np. z morfiną. Jak wygląda właściwy sposób dawkowania paracetamolu, jaka jest maksymalna i bezpieczna dawka dzienna oraz czy kobiety w ciąży mogą zażywać ten lek? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 • Fakty i mity o kacu

  Niezależnie od wyników badań dotyczących odżywczych właściwości alkoholu i jego pozytywnego działania na nasz organizm, ogólnie wiadomo, że alkohol spożywany w nadmiarze jest szkodliwy. Najlepszym sposobem uniknięcia nieprzyjemnych skutków alkoholowych ekscesów (czyli tzw. kaca) jest spożywanie drinków w odpowiednich ilościach.

 • Sposoby na kaca – jak radzić sobie z syndromem dnia poprzedniego?

  „Ach, co to była za noc!” – wspominamy z rozmarzeniem Sylwestra. Często temu rozmarzeniu towarzyszą jednak przykre pamiątki w postaci tępego bólu głowy, nudności, wzmożonego pragnienia i ogólnego złego samopoczucia. Każdy z nas może doświadczać zupełnie innego wachlarza objawów związanego z odchorowywaniem naszych wcześniejszych szaleństw.

 • Wycięcie migdałków (tonsillektomia) – kiedy należy usunąć migdałki?

  Wycięcie migdałków podniebiennych bądź wycięcie trzeciego migdała to proste zabiegi, które mogą znacząco poprawić jakość życia oraz uchronić przed groźnymi powikłaniami, zarówno dzieci, jak i dorosłych, którzy cierpią z powodu nawracających angin. Choć decyzja o usunięciu migdałków należy do lekarza, warto sprawdzić, jakie są wskazania do przeprowadzenia zabiegu i jak wygląda rekonwalescencja.

 • Domowe sposoby na hemoroidy – jak wyleczyć hemoroidy? Poznaj naturalne metody na pozbycie się żylaków odbytu

  Domowe sposoby na hemoroidy są skuteczne, pod warunkiem jednak, że zastosujemy je odpowiednio wcześnie – w momencie pojawienia się pierwszych objawów hemoroidów (zazwyczaj jest to świąd i pieczenie odbytu). Wśród naturalnych metod walki z żylakami odbytu znajdują się zimne okłady z lodu, nasiadówki, ciepłe kąpiele z dodatkiem olejków, a także maści i czopki dostępne w aptece bez recepty.

 • Siemię lniane – właściwości i zastosowanie ziaren lnu. Jak przygotować siemię lniane?

  Siemię lniane, czyli nasiona lnu pospolitego, to niewielkie ziarenka o brązowej lub lekko złotej barwie. Z powodu wielu właściwości prozdrowotnych zaliczane są do superfoods – wykorzystywane są we wspomagającym leczeniu wielu schorzeń, np. układu pokarmowego czy sercowo–naczyniowego, mają także pozytywne działanie na włosy oraz skórę. Jakie są właściwości siemienia lnianego? Jak przygotować siemię lniane?

 • Żele do dezynfekcji – jakie wybrać? Czy wszystkie ochronią przed koronawirusem?

  Mydło, płyny antybakteryjne i żele do dezynfekcji na stałe zagościły w naszym życiu. Choć oferta rynkowa jest ogromna, to nie wszystkie dostępne produkty skutecznie usuwają koronawirusa z powierzchni użytkowych, a przede wszystkim z naszych dłoni. Jak wybrać mądrze? Jakimi kryteriami się kierować?

 • Zioła na uchyłki jelita grubego

  Zła dieta, która jest oparta na produktach wysokoprzetworzonych i o niskiej zawartości błonnika pokarmowego, może doprowadzić do wystąpienia uchyłkowatości jelit, będącej chorobą cywilizacyjną. Uważa się również, że pewne znaczenie w pojawianiu się uchyłków jelit mają predyspozycje genetyczne, co udowodniło zidentyfikowanie genów odpowiedzialnych za powstawanie uchyłkowatości. Jakie zioła będą najlepsze dla prawidłowej pracy jelit i dlaczego przy siemieniu lnianym należy pić dużą ilość wody?

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij