×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Kilka sposobów na ograniczenie wydatków na leki

„Lekarz przepisał mi kilka preparatów na nadciśnienie. Wszystkie są rzeczywiście niezbędne? Nie będę w stanie kupować co miesiąc takiego zestawu leków. Czy mogę zrezygnować z któregoś preparatu? A może istnieją inne rozwiązania, które pozwolą oszczędzić troszkę zawartość mojego portfela?”

To nierzadki dylemat. Szukanie oszczędności nie omija przecież sfery naszego leczenia. Wielu pacjentów, tak jak autor cytowanego zapytania, musi przyjmować leki już przez całe życie, a to wiąże się niestety z regularnymi, znaczącymi kosztami. Bywa więc, że wystawione przez specjalistę recepty realizowane są wybiórczo (pacjent wybiera między „bardziej” a „mniej” potrzebnym lekiem) lub też stosuje się dawki mniejsze niż te zalecone przez lekarza. Takie postępowanie jest niedopuszczalne! Prowadzi bowiem do nieskuteczności terapii, a nawet do zagrożenia zdrowia pacjenta. Nie tędy droga! Warto natomiast wziąć pod uwagę inne rozwiązania, które nieco obniżą koszty naszego leczenia i ulżą naszym kieszeniom lub przynajmniej rozłożą wydatek w czasie…

Przede wszystkim rozmawiajmy z lekarzem. Pamiętajmy, że nie ma on obowiązku przypisywania najtańszego medykamentu. Trzeba go więc otwarcie zapytać, czy lek, który nam przepisuje jest drogi i czy jest ewentualnie dostępny tańszy zamiennik. Warto przypomnieć także, że wprowadzona została możliwość wypisywania, podczas jednej wizyty pacjenta w gabinecie lekarskim, trzech recept na trzy kolejne miesięczne kuracje (tzw. recepta odnawialna). Wszystkie 3 recepty na kolejne miesięczne kuracje posiadają tą samą datę wystawienia, natomiast w miejscu „data realizacji od dnia” wpisuje się daty, od których może nastąpić realizacja danej recepty. Termin ważności takiej recepty (30 dni) nalicza się wówczas od daty realizacji takiej recepty i nie można jej zrealizować przed tym dniem. W przypadku, gdy lekarz nie skorzysta z tej opcji w miejscu „data realizacji od dnia” musi zostać wpisany znak „X”. Recepta odnawialna pozwala, aby pacjent nie musiał kupować w aptece za jednym razem leków na całą trzymiesięczną kurację.

A co jeśli już otrzymaliśmy receptę na drogi, jak na naszą kieszeń, lek? Otóż apteka ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia tańszego leku, innego niż przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, zbliżonej postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu. Oczywiście w przypadku, gdy jest to możliwe – nie każdy lek ma bowiem swój dokładny zamiennik. Nie dotyczy to również sytuacji, kiedy lekarz wystawiający receptę dokonał na niej odpowiedniej adnotacji („nie zamieniać”), wskazującej na niemożność zamiany przepisanego leku. Pamiętajmy też o innej kwestii. W pewnych grupach pacjentów należy zachować szczególną ostrożność np. nie należy bez konsultacji z lekarzem zmieniać sprawdzonej już terapii u chorych na padaczkę. Tu nawet nieznaczne różnice mogą być wyraźnie odczuwalne. Bywa też, że lek nie może być zamieniony na żaden inny ze względu na nadwrażliwość na dany składnik (trzeba bowiem pamiętać, że oprócz substancji czynnej tabletki zawierają również substancje pomocnicze, które mogą być dla obu preparatów różne). Zawsze należy więc zmianę skonsultować z lekarzem. Ostatecznie to lekarz podejmuje decyzję o kształcie terapii. W aptece warto zorientować się jakie są swobodnie dostępne zamienniki i na kolejnej wizycie przedyskutować tą kwestię z lekarzem. Również sam możesz się wstępnie zorientować odnośnie istniejących zamienników. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia znajdziemy informator dotyczący wszystkich leków refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest on aktualizowany wraz z wejściem w życie nowych list refundacyjnych. Bezpośredni link do informatora to: http://bil.aptek.pl/servlet/pacjent/fupraw. Zaznaczamy ewentualnie nasze dodatkowe uprawnienia, wybieramy opcję „dalej” i możemy już wpisać w wyszukiwarkę nazwę konkretnego leku. Informację o odpowiednikach można otrzymać klikając na nazwę określonego preparat. Najkorzystniejszą opłatę wyróżniono kolorem czerwonym. Pamiętaj jednak – ostateczną decyzję podejmie lekarz.

Inną możliwością są leki z importu równoległego. Import równoległy polega na zakupie oryginalnych leków wyłącznie w uprawnionych hurtowniach farmaceutycznych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i sprzedaży tych leków w Polsce. Terapeutycznie i jakościowo lek ten nie różni się od zarejestrowanego w Polsce odpowiednika. Jest natomiast zwykle odczuwalnie tańszy. „Zwykle” – bowiem producenci leków oryginalnych często obniżają ceny, aby konkurować z importerem równoległym. Jeszcze jedna uwaga - do niepozornych kartoników wkładane jest oryginalne opakowanie bezpośrednie (blistry, tuby, saszetki) pochodzące z kraju producenta. Na nim znajdują się więc napisy w języku kraju, z którego dany lek sprowadzono. Z tego powodu na każdym pudełku obowiązkowo umieszcza się napis: „Uwaga! Zachowaj ulotkę informacyjną, ponieważ informacje na opakowaniu bezpośrednim są w języku obcym”. Należy się do tego zalecenia bezwzględnie stosować. Oczywiście nie wszystkie leki w ten sposób są dostępne. O tańszą, pochodzącą z importu równoległego, wersję przepisanego nam leku zapytajmy farmaceutę.

Zdarza się, że tabletki zawierające dwukrotnie większą dawkę leku kosztują tylko nieco więcej niż ich „słabsze” wersje. Bywa, że po przeliczeniu zakupu większej dawki dzielenie okazuje się całkiem opłacalne, a z perspektywy wielu lat leczenia takie oszczędności mogą być bardzo duże. Pewną alternatywą może być więc recepta wystawiona przez lekarza na wyższą dawkę (farmaceuta nie może nigdy wydać dawki większej niż ta widniejąca na recepcie) i wówczas podział tabletki. Zdecydowana większość decyduje się na taki zabieg bez wahania. Należy jednak zauważyć, że dzieląc niektóre tabletki możemy nawet zniweczyć efekty całego procesu leczenia. Powlekanie tabletek nie jest tylko elementem dekoracyjnym. Może ono pełnić określoną, istotną dla efektu terapeutycznego funkcję. Bywa, że otoczka zmienia czas i miejsce wchłaniania leku w przewodzie pokarmowym. Nie należy też dzielić tabletek leków silnie działających, o wąskim zakresie terapeutycznym (między innymi leków przeciwzakrzepowych). W przypadku tych leków ilość leku konieczna do wywarcia efektu leczniczego jest niewiele mniejsza od ilości, która powoduje istotne efekty niepożądane. W tym przypadku nawet niewielkie wahania w przyjętej dawce mogą mieć bardzo duży wpływ na wynik leczenia. Koniecznie porozmawiaj o tym jednak ze swoim lekarzem. Nigdy nie decyduj się na takie rozwiązanie samodzielnie! Możesz sobie w ten sposób poważnie zaszkodzić! Lekarz zadecyduje czy taka opcja jest w Twoim przypadku dopuszczalna. Poinstruuje Cię także jakich zasad należy przestrzegać, aby technika dzielenia nie miała niekorzystnego wpływu na leczenie. Dość często narzędziem wykorzystywanym do dzielenia tabletek jest po prostu zwykły kuchenny nóż. Powstają wówczas łatwo odpryski tabletek, a na nożu zostają odłamki. W aptekach możemy zakupić specjalne urządzenia umożliwiające precyzyjniejszy podział tabletki. Są to specjalne przecinacze do tabletek (gilotynki). Wystarczy umieścić tabletkę w „rynience” przecinacza i nacisnąć dźwignię. Po każdym użyciu przecinacza należy go dokładnie wyczyścić.

Ktoś mógłby jeszcze doradzić: „Większe opakowania są zwykle ekonomiczniejsze”. Owszem, w żadnym wypadku nie róbmy jednak dużych zapasów, jeśli leki zostały nam zmienione lub przepisane po raz pierwszy. Może okazać się przecież, że będziemy źle tolerowali nowy specyfik i niezbędna okaże się zamiana na inny preparat. W aptece istnieje również możliwość otrzymania odpisu recepty na pozostałe opakowania. Należy jednak zwrócić uwagę na kilka zagadnień. Odpis daje możliwość podziału recepty, ale nie przedłuża ważności recepty. Odpis nie może też dotyczyć wszystkich leków (nie może być wystawiony na środki odurzające, substancje psychotropowe). Może być zrealizowany tylko za pełną odpłatnością i tylko w tej samej aptece, w której znajduje się oryginalna recepta (odpis i oryginalna recepta stanowią dla farmaceuty pewną całość). Pacjenci dość chętnie korzystają z tej możliwości. W pewnych przypadkach odpis umożliwia bowiem, aby w danej chwili bezpowrotnie nie rezygnowali z części widniejących na recepcie leków.

Jeśli musimy wykupić drogi lek i szukamy okazji, pozostaje nam też telefoniczne sprawdzenie cen w aptekach lub zdanie się na reklamę „szeptaną”. Trzeba też przeliczyć, czy telefony, bilety komunikacji i zdrowie stracone w poszukiwaniu tańszego leku (np. przez stanie na zimnie w długiej kolejce wychodzącej aż na ulicę), nie będzie kosztować więcej niż tańsze lekarstwo. Zakup leków przez internet to również sposób na oszczędności. Aby jednak mieć pewność, że nie dostaniemy fałszywego leku, przede wszystkim korzystajmy wyłącznie z pewnych i sprawdzonych aptek.

A co odnośnie preparatów dostępnych bez recepty? Zastanówmy się, czy nie jesteśmy zbyt podatni na reklamy. Czy rzeczywiście musimy kupować kolejny suplement diety, o którym od kilku dni słyszymy w radio i telewizji? Nie zawsze jednak należy rezygnować z leków bez recepty. Bywa, że są one nieodłącznym elementem leczenia i wspomagają podstawową terapię. Przykładem może być sytuacja, kiedy lekarz zapisuje dziecku antybiotyk i preparat osłonowy – probiotyk. Błędem jest, kiedy rodzice kupują tylko ten pierwszy. Jednak i w tym przypadku mamy wybór między preparatem popularnym, reklamowanym, ale droższym, a mniej znanym i za to o wiele tańszym.

Rozwiązań jest więc kilka. Pamiętajmy jednak, że wszelkie decyzje odnośnie jakiejkolwiek zmiany w zakresie leczenia powinny być konsultowane z lekarzem prowadzącym. Wstępnych informacji zawsze udzieli nam farmaceuta. Niektóre opisywane sposoby są jak najbardziej dopuszczalne, ale nie mogą być rutynowym postępowaniem. Na przykład dzielenie tabletek nie powinno mieć miejsca w przypadku osoby, która ma słabszy wzrok czy mniejsze zdolności manualne. Na koniec kilka słów do autora cytowanego we wstępie zapytania. U znaczącej większości chorych do odpowiedniej kontroli ciśnienia konieczne jest stosowanie dwóch lub większej ilości leków. Wielu pacjentów zastanawia się, czy rzeczywiście musi przyjmować kilka preparatów hipotensyjnych dziennie. Niestety tylko takie leczenie pozwala na odpowiednią kontrolę ciśnienia. Należy też bezwzględnie pamiętać, że leki na nadciśnienie przyjmuje się zazwyczaj przez całe życie. Gdy podczas przyjmowania leków ciśnienie obniży się, nie oznacza to, że będzie tak również po ich odstawieniu leków. Nie ma urlopu od wydatków na tego typu preparaty. Należy jednak przedyskutować temat dostępności cenowej przepisanych leków z farmaceutą i swoim lekarzem. Wspólnie znajdziecie rozwiązanie.


Podziel się: