×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Większy budżet na bezpłatne leki dla seniorów

O 50 mln złotych zwiększy się tegoroczna pula środków przeznaczonych na sfinansowanie leków dla seniorów powyżej 75. roku życia – zadecydował Sejm na ostatnim posiedzeniu. Tym samym kwota przeznaczona na ten cel w tegorocznym budżecie zwiększy się do niemal 700 mln złotych. Zgodnie z deklaracją rządu, zwiększenie finansowania było możliwe dzięki dodatkowym pieniądzom pozyskanym dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego.

Parlamentarzyści przyjęli nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych niemal jednomyślnie – „za” głosowało 415 osób. Platforma Obywatelska zaproponowała poprawki do wspomnianej ustawy, jednak zostały one odrzucone sejmową większością. 

Program darmowych leków dla seniorów, znany pod nazwą 75 plus, funkcjonuje od 1 września 2016 roku. Został wprowadzony przez rząd PiS i zakłada bezpłatny dostęp do wybranych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dla wszystkich Polaków, którzy ukończyli 75 lat.

Ogromna popularność programu

Program cieszy się dużą popularnością wśród jego odbiorców. Zgodnie z informacjami serwisu Polityka Zdrowotna, leki wydawane bezpłatnie seniorom stanowią już 9% wszystkich leków na receptę przepisywanych Polakom niezależnie od ich wieku. Stanowią one przytłaczającą większość leków wypisywanych seniorom przez lekarzy rodzinnych – aż 91 procent. Ogromna popularność programu wiąże się również z systematycznie wydłużającą się listą dostępnych na niej preparatów. Początkowo zawierała 68 pozycji (mowa o substancjach, nie o konkretnych preparatach), obecnie – 147. To, czy listę uda się zwiększyć o kolejne pozycje będzie zależało od kondycji budżetu państwa, ponieważ w związku z postępującym starzeniem się społeczeństwa zapotrzebowanie na nie nadal jest ogromne. Obecnie na liście znajduje się niecałe 1200 preparatów, w tym – między innymi – insulina o działaniu długotrwałym i krótkim, proszki inhalacyjne dla cierpiących na przewlekłą chorobę obturacyjną płuc czy preparaty pomocne w leczeniu choroby Parkinsona.

Ponad 1 mln złotych na leki dla seniorów

Program leków dla seniorów został uchwalony na lata 2017-2025 i zakłada systematyczny wzrost wydatków na ten cel. W tym roku, w związku z uchwaloną podwyżką, kwota ta wyniesie niemal 700 mln złotych, w 2019 roku – 733 mln złotych, w 2020 – 836 mln zł, a w 2021 r. – 950 mln złotych. W roku 2022 dofinansowanie do darmowych leków dla seniorów ma przekroczyć 1 mln złotych, a do 2025 roku wzrosnąć do 1,2 mln złotych.

Receptę na bezpłatny preparat wystawić może lekarz POZ lub pielęgniarka zatrudnieni w przychodni, do której należy senior, ale nie w ramach nocnej lub świątecznej opieki zdrowotnej. Upoważnienie tylko jednego lekarza do wypisywania darmowych recept ma zapobiec sytuacji, w której chory dostanie ich kilka, co mogłoby wiązać się z chęcią wywozu i sprzedaży wspomnianych preparatów.

Na takiej recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” musi znaleźć się litera „S”, która jest podstawą do nieodpłatnego wydania leku. Trzeba jednak pamiętać, że wskazanie do pełnej refundacji wynika nie tylko z wieku, ale także z diagnozy. Poszczególne leki mogą leczyć kilka schorzeń, ale brak odpłatności dotyczy wyłącznie sytuacji doprecyzowanych w wykazie – czyli gdy dany lek u seniora jest stosowany na konkretną dolegliwość. 

Części z nas wciąż nie stać na leczenie

Program 75 plus to przede wszystkim ukłon w stronę najuboższych seniorów. Szacuje się, że obecnie około 17% wystawianych recept nie jest wykupowanych z powodu braku funduszy. Oznacza to tym samym, że taki sam ułamek pacjentów nie dostosowuje się do zaleceń lekarza ze względu na dziury w domowym budżecie. Wiele wskazuje też na to, że znaczną część tej grupy stanowią osoby starsze, czyli najwięksi konsumenci leków. Przeciętny polski emeryt choruje na około 3-4 choroby przewlekłe i przyjmuje od 5 do 8 różnych leków. Są to najczęściej choroby układu krwionośnego, oddechowego, pokarmowego, choroby nerek oraz narządów ruchu. Według danych TNS z 2014 roku około 30 procent emerytów przyznało, że zażywało mniejszą dawkę leku niż przepisana lub zażywało je rzadziej ze względu na oszczędność pieniędzy.

Pomimo dostępności tańszych zamienników, przeciętny emeryt wydaje na leki około 150 złotych miesięcznie. Ustanowienie darmowych leków dla seniorów ma sprawić, że koszt dopłaty seniora do leków wynosić będzie około 200 złotych rocznie.

Jest źle, będzie gorzej

Polscy seniorzy są mniej sprawni, zdrowi i aktywni od ich rówieśników z większości krajów UE – alarmują eksperci. Te informacje, w połączeniu z niską dzietnością, zwiastują katastrofę ekonomiczną.

Zdaniem prof. Bolesława Samolińskiego, kierownika Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, połowa Polaków po 65. roku życia cierpi na co najmniej dwie przewlekłe choroby, a po siedemdziesiątce ich liczba zwiększa się o kolejne dwie. Największe bolączki zdrowotne seniorów są związane z układem krążenia oraz kręgosłupem i osteoporozą.

Źródło: Gazeta Prawna, Polityka Zdrowotna, Polska Agencja Prasowa
 


Podziel się: