×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Będzie więcej bezpłatnych leków dla seniorów

Dzięki programowi 75 + polscy seniorzy do tej pory zaoszczędzili w sumie ponad 370 mln złotych – mówił minister Konstanty Radziwiłł podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Zapowiedział również, że lista leków będzie systematycznie poszerzana w konsultacji ze środowiskiem lekarskim.

Od 1 września 2016 roku każdy, kto ukończył 75 rok życia, niezależnie od swojego statusu materialnego, ma prawo do bezpłatnych bądź refundowanych leków znajdujących się na tak zwanej liście „S”. Lista leków jest konstruowana w taki sposób, by zapewnić seniorom darmowy dostęp do leków na najczęściej występujące dolegliwości.

Jak otrzymać darmowe leki?

Receptę na bezpłatny preparat wystawić może lekarz POZ lub pielęgniarka zatrudnieni w przychodni, do której należy senior, ale nie w ramach nocnej lub świątecznej opieki zdrowotnej. Na takiej recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” musi znaleźć się litera „S”, która jest podstawą do nieodpłatnego wydania leku. Trzeba jednak pamiętać, że wskazanie do pełnej refundacji wynika nie tylko z wieku, ale także z diagnozy. Poszczególne leki mogą leczyć kilka schorzeń, ale brak odpłatności dotyczy wyłącznie sytuacji doprecyzowanych w wykazie, to znaczy gdy dany lek u seniora jest stosowany na konkretną dolegliwość. 

Obecnie na liście znajduje się niecałe 1200 preparatów, w tym między innymi insuliny o działaniu długotrwałym i krótkim, proszki inhalacyjne dla cierpiących na przewlekłą chorobę obturacyjną płuc czy preparaty pomocne w leczeniu choroby Parkinsona. W stosunku do pierwsze listy podczas drugiej korekty dołączyło do niej w sumie 38 preparatów i ta liczba będzie się zwiększać.

Ponad miliard złotych na leki dla seniorów 

Minister Radziwiłł podkreślał, że program 75+ ma zminimalizować zjawisko rezygnacji z niezbędnych leków przez seniorów ze względu na brak środków. By tak się stało, konieczne jest systematyczne zwiększanie nakładów na ten cel, co uwzględniają plany resortu. Obecnie na ten cel przeznaczana jest kwota 564 mln złotych, a docelowo ma ona wynosić 1 mld 208 mln złotych. Minister wskazał, że program skutkuje nie tylko oszczędnościami dla seniorów, ale także lepszym nadzorem nad stanem ich zdrowia. Statystyki pokazują, że liczba wizyt u lekarzy POZ w tej grupie nieznacznie wzrosła, przy równoczesnym zmniejszeniu obłożenia specjalistów. Wynika to z faktu, że receptę „S” wystawić może wyłącznie lekarz pierwszego kontaktu. Kontrola lekarza nad lekami zażywanymi przez seniorów jest bardzo ważna, ponieważ w tej grupie często dochodzi do nadużywania preparatów oraz zatruć wynikających z łączenia tych, które nie powinny wchodzić ze sobą w reakcje. 

Rośnie także liczba realizowanych przez seniorów recept. Jak zauważyła Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Rutkowska-Piotrowska, w aptekach zanotowano 30-procentowy wzrost liczby opakowań leków wydawanych w ramach programu 75+, w liczbach jest to 10 mln opakowań więcej w stosunku do roku 2015. 

Program nie jest w stanie zaspokoić całkowitego zapotrzebowania seniorów na leki, ale dzięki systematycznemu zwiększaniu finansowania wspomoże ich w radzeniu sobie z najcięższymi schorzeniami. Jak do tej pory z programu Leki 75+ skorzystało 2,2 mln osób, które otrzymały 20 mln recept na 40 mln opakowań leków o łącznej wartości 370 mln złotych. 


Podziel się: