×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Terapia protonowa w końcu zakontraktowana

Otwarte jesienią zeszłego roku Cyklotronowe Centrum w Bronowicach jest jednym z najnowocześniejszych ośrodków leczenia nowotworów na świecie, które jednak do tej pory nie mogło przyjmować pacjentów. Powodem był brak kontraktu z NFZ, który zgodnie z najnowszymi informacjami w końcu ma zostać podpisany – informuje Dziennik Polski.

Terapia protonowa, w Polsce stosowana przede wszystkim w leczeniu nowotworów głowy i szyi, ma trafić do koszyka świadczeń gwarantowanych już w marcu tego roku. Przyjmowanie pacjentów prawdopodobnie rozpocznie się w czerwcu, gdy dopełnione zostaną wszystkie formalności, w tym ogłoszenie konkursu i podpisanie kontraktu.

Protony trafiają w sedno

Terapia protonowa polega na kierowaniu wiązki protonów precyzyjnie w miejsce występowania nowotworu, dzięki czemu, w przeciwieństwie do chemioterapii, nie pogarsza kondycji całego organizmu. W teorii można ją stosować w leczeniu raków rożnego typu, jednak w praktyce najlepsze wyniki daje stosowana na nowotwory głowy i szyi, dlatego to głównie one będą podlegać refundacji. Kontrakt jak na razie przewiduje finansowanie leczenia protonami w przypadku:

  • nowotworów podstawy czaszki i okolicy okołordzeniowej u dorosłych
  • mięśniaków tkanek miękkich oraz kości u dzieci
  • wysoko zróżnicowanych glejaków
  • zatok obocznych nosa
  • nowotworów zarodkowych wymagających napromieniowania osi mózgowo-rdzeniowej

250 szczęśliwców

Zgodnie z szacunkami resortu zdrowia, z terapii protonowej będzie mogło skorzystać co najmniej 250 osób. Centrum pozwala na leczenie około 700 pacjentów, ale jak na razie dostępne środki zmuszają do ograniczenia ich liczby. To, ilu chorych finalnie skorzysta z terapii będzie zależało również od tego, jak wielu małych pacjentów trafi do Centrum, ponieważ ich leczenie jest bardziej pracochłonne.

Koszty leczenia pacjentów z Bronowic mają wynieść około 120 mln złotych rocznie. To niewielka cena, biorąc pod uwagę bardzo dobre skutki terapii tego typu. Zgodnie z opinią Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, leczenie protonami daje szanse na całkowite wyzdrowienie w przypadku większości nowotworów, których dotyczy, a stosowana w terapii mięśniaków i raków zatok obocznych nosa zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia przez co najmniej 5 lat.

Protony skuteczne i bezpieczne

Otwarte w październiku 2015 roku Centrum Cyklotronowe w Bronowicach należy do Instytutu Fizyki Jądrowej PAN i jest pierwszym ośrodkiem tego typu w Polsce. Jego budowa trwała cztery lata, a koszt inwestycji wyniósł około 265 mln złotych. Leczenie cyklotronem w przypadku wspomnianych wcześniej typów nowotworów jest nie tylko skuteczniejsze od standardowej chemioterapii, ale także minimalizuje ryzyko nawrotów choroby i uszkodzenia zdrowych komórek. Pierwsze testy skuteczności terapii protonowej odbyły się w 2011 roku na dwóch pacjentach z czerniakiem błony naczyniowej oka. Wówczas, ze względu na brak terapii w katalogu świadczeń NFZ, zostały sklasyfikowane jako eksperymenty medyczne. Terapia zakończyła się sukcesem i była pionierska nie tylko w Polsce, ale na obszarze całej Europy Środkowej.

Czerniak oka przetarł szlak

Potwierdzenie dobrych efektów terapii protonowej otworzyło drogę leczenia dla pacjentów ze wspomnianym nowotworem, leczonych na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej jeszcze przed otwarciem Centrum w Bronowicach. W 2013 roku doszło do podpisania kontraktu z Małopolskim Oddziałem NFZ, dzięki któremu do stycznia 2016 roku z terapii skorzystało około 100 pacjentów z czerniakiem oka. Do tej pory nowoczesna terapia była dostępna tylko dla nich, ale dzięki nowemu kontraktowi zakres świadczeń zdecydowanie się zwiększy.

Czy zakres leczenia się zwiększy?

W Polsce leczenie protonowe obejmie tylko niektóre nowotwory, podczas gdy w innych ośrodkach europejskich ich liczba jest znacznie większa. Z tego względu polscy pacjenci kwalifikowani do takiego leczenia do tej pory byli wysyłani za granicę. W latach 2010-2014 z finansowanej przez NFZ terapii protonowej poza Polską skorzystało 98 osób, przyjmowanych w szpitalach w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz USA. Otwarcie Centrum Cyklotronowego w Bronowicach z pewnością poprawi sytuację polskich pacjentów chorych na nowotwory, jednak realną zmianę przyniesie dopiero poszerzenie zakresu terapii. 

Źródła: Dziennik Polski, Gazeta Wyborcza, Gazeta Krakowska


Podziel się: