×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Pielęgniarka wypisze receptę?

O rozszerzeniu kompetencji pielęgniarek Ministerstwo Zdrowia informowało nas już pod koniec marca 2014 r., jednak dopiero w październiku bieżącego roku Minister Zdrowia nadał tym uprawnieniem ostateczny kształt. Określił wykaz leczniczych substancji czynnych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych i badań diagnostycznych możliwych do ordynacji przez pielęgniarki i położne. Czy coś stoi jeszcze na przeszkodzie, aby pielęgniarka wypisała nam receptę?

Wykaz substancji czynnych – komentarz farmaceuty

W załączniku nr l do rozporządzenia wymieniono 16 grup produktów leczniczych, a w każdej z nich wyszczególniono 2-4 substancje czynne, które będą „krępować” receptowe decyzje pielęgniarek.
Są wśród nich:

 • leki przeciwwymiotne,
 • leki przeciwzakaźne do stosowania miejscowego,
 • ginekologiczne leki przeciwzakaźne,
 • leki stosowane w niedokrwistości (tu wyłącznie kwas foliowy),
 • leki przeciwzakaźne działające ogólnie (w chorobach gardła, ucha i zatok, dróg moczowych, przyzębia i tkanki okostnej oraz skóry),
 • miejscowe leki znieczulające,
 • leki przeciwbólowe (tu wyłącznie tramadol lub tramadol w kombinacji z paracetamolem),
 • anksjolityki (zaliczono tu hydroksyzynę),
 • leki przeciwpasożytnicze,
 • leki rozszerzające oskrzela,
 • witamina D3,
 • płyny infuzyjne (sól fizjologiczna, glukoza 5%, płyn Ringera, płyn wieloelektrolitowy).

Lista nie jest więc zbyt szeroka.

Kiedy pojawią się pierwsze pielęgniarskie recepty?

Rezultaty wprowadzonych zmian mieliśmy ocenić już "za chwilę". Teoretycznie był czas na odpowiednie przygotowanie się do nowych uprawnień, ale i tu pojawił się problem. Ustawa mówi wprost, że nowe uprawnienia przysługują pielęgniarkom, jeżeli ukończą kurs specjalistyczny w tym zakresie. Niestety, wszystko wskazuje na to, że przepisy, mimo że wchodzą w życie 1 stycznia 2016 r., nie będą mogły od razu stosowane. Dopiero 3 listopada 2015 r. został bowiem podpisany przez Ministra Zdrowia program specjalistycznego kursu z ordynowania leków, na podstawie którego zostaną opracowane szkolenia dla pielęgniarek. Najpierw trzeba jednak wybrać organizatorów. Konkurs zostanie prawdopodobnie rozstrzygnięty w pierwszej połowie 2016 r., co oznacza, że pielęgniarki będą mogłyby wypisywać recepty nie wcześniej niż od marca. Do tego czasu nowe uprawnienia będą funkcjonowały tylko „na papierze”.


Podziel się: