×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

Zmiany w wykazie leków refundowanych od 1 stycznia 2015

Przed nami kolejne propozycje zmian na liście leków refundowanych. Wejdą one w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku. W myśl obowiązujących od stycznia 2012 przepisów leki refundowane mają stałe urzędowe ceny, a ich lista musi być nowelizowana co dwa miesiące. Projekt styczniowej listy został opublikowany 17 grudnia z terminem zgłaszania uwag do dnia następnego. W rezultacie na konsultacje było jedynie 19 godzin… Co zmieni się tym razem? Warto wiedzieć jeszcze przed Nowym Rokiem.

Lista apteczna – najważniejsze zmiany

W porównaniu do XVIII obwieszczenia, obowiązującego od 1 listopada 2014 r., projekt XIX obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany w zakresie listy aptecznej:

  1. do obwieszczenia zostanie dodanych 89 nowych produktów, w tym lek złożony zawierający tiotropium w postaci roztworu do inhalacji (1 kod EAN) refundowany we wskazaniu przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące,
    z poziomem odpłatności 30%. Pozostałe produkty umieszczone w części aptecznej wykazu refundacyjnego są odpowiednikami dotychczas refundowanych;
  2. na skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub ze względu na upłynięcie z dniem 1 stycznia 2015 r. terminu obowiązywania tych decyzji, w XIX obwieszczeniu nie znajdzie się 29 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu. Na listach refundacyjnych znajdują się jednak inne leki, które są odpowiednikami wszystkich usuniętych produktów;

Leki stosowane w ramach programów lekowych i chemioterapii

Zwiększy się dostęp do leków stosowanych w ramach programów lekowych i katalogu chemioterapii. Utworzono nowe programy:

1. leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży;

2. leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+);

3.  leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary’ego.

4. refundacją w ramach katalogu chemioterapii zostanie objęty też lek zawierający nelarabinę we wskazaniach ostra białaczka limfoblastyczna T-komórkowa lub chłoniak limfoblastyczny T-komórkowy w leczeniu pacjentów, u których nie było reakcji na leczenie lub wystąpiła wznowa po zastosowaniu co najmniej dwóch schematów chemioterapii, kwalifikujących się do przeszczepu macierzystych komórek krwiotwórczych.

Leki, które znalazły się w wyżej wymienionych programach były wcześniej dostępne
w ramach innych programów lub były finansowane wyłącznie w trybie indywidualnych zgód w chemioterapii niestandardowej. Zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych lub chemioterapii. Całe obwieszczenie dostępne jest na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Źródło: www.mz.gov.pl .


Podziel się: