×
DOZ.PL Darmowa
aplikacja
DOZ.pl
Zainstaluj

APTT – czas kaolinowo-kefalinowy - objawy, leczenie i badania

Podstawowe informacje - aptt – czas kaolinowo-kefalinowy
Znajdź lekarza Hematologia
Diagnostyka laboratoryjna
Choroby wewnętrzne
Encyklopedia leków Hematologia
Diagnostyka laboratoryjna
Choroby wewnętrzne

APTT (czas częściowej tromboplastyny po aktywacji lub czas kaolinowo-kefalinowy)jest miarą aktywności wewnątrzpochodnego układu aktywacji układu krzepnięcia krwi, zależy także od czynników biorących udział w powstawaniu trombiny i konwersji fibrynogenu do fibryny.

Narząd: wątroba

Czas: 26-40 s

Proces krzepnięcia tworzy grupa czynników krzepnięcia, będących białkami aktywowanymi albo przy udziale substancji pochodzących z tkanek (tzw. droga zewnątrzpochodna), albo obecnych w osoczu (tzw. droga wewnątrzpochodna). Obie te drogi łączą się w pewnym momencie, przechodząc w drogę wspólną. Wynikiem działania kaskady krzepnięcia jest powstanie skrzepu - jest to możliwe tylko przy prawidłowych ilościach poszczególnych czynników i odpowiednim współdziałaniu obu torów krzepnięcia.APTT określa czas (w sekundach), jaki jest potrzebny do wytworzenia skrzepu po dodaniu odpowiednich odczynników do osocza.
Badanie to stosuje się do diagnostyki wrodzonych i nabytych skaz krwotocznych oraz do kontroli leczenia heparyną (np. w ostrych zespołach wieńcowych).

Przedłużenie czasu kaolinowo-kefalinowego może wskazywać na:
- niedobór pojedynczych czynników krzepnięcia (choroby wątroby),
- leczenie heparyną, doustnymi antykoagulantami (antagonistami witaminy K),
- występowanie rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego (DIC), które jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta,
- niedobór witaminy K.

Skrócenie czasu kaolinowo-kefalinowego może wskazywać na:
- nadkrzepliwość.