Pulsoksymetr
Barbara Bukowska

Czym jest perfuzja?

Perfuzja określa przepływ płynu ustrojowego (najczęściej krwi) przez tkankę lub narząd. Prawidłowa wartość tego parametru ma ogromne znaczenie dla kondycji organizmu. Zbyt niska perfuzja może świadczyć o hipoksji, czyli niedostatecznym stężeniu tlenu w tkankach. W wyniku hipoksji mogą rozwinąć się: niedotlenienie mózgu, zaburzenia pracy serca i problemy z oddychaniem, a więc sytuacje bezpośrednio zagrażające zdrowiu i życiu człowieka.

Co to jest perfuzja?

Perfuzja krwi to współczynnik informujący o tym, czy krew w organizmie przepływa prawidłowo. Pojęcie perfuzji może odnosić się zarówno do tkanek obwodowych, jak i poszczególnych narządów.

Perfuzja obwodowa dotyczy tkanek uznawanych za mniej kluczowe dla życia: skóry czy tkanki podskórnej. Z klinicznego punktu widzenia perfuzja obwodowa jest jednak bardzo istotna. Po pierwsze, gdy parametr ten osiągnie wartość poniżej normy, jest to pierwszy sygnał mówiący o niedotlenieniu narządów kluczowych dla przeżycia (serca, mózgu, nerek). Po drugie, jej pomiar jest nieinwazyjny i prosty do przeprowadzenia, dzięki czemu możliwe jest wczesne podjęcie leczenia.

Perfuzję obwodową mierzy się najczęściej za pomocą pulsoksymetru. Jest to proste urządzenie elektroniczne nakładane na palec. Zamontowane w nim diody emitują światło o określonej długości fali, które przechodząc przez tkanki, jest pochłaniane przez hemoglobinę. Stopień absorpcji emitowanego promieniowania zależy od tego, czy hemoglobina transportuje tlen, czy też jest go pozbawiona. Na podstawie tych różnic możliwe jest obliczenie stopnia wysycenia krwi tlenem. Perfuzję obwodową można oceniać również na podstawie ocieplenia oraz kolorytu skóry, jednak są to metody bardzo subiektywne, obarczone dużą niedokładnością.

Perfuzja może również dotyczyć przepływu krwi przez konkretne narządy. Jej ocena jest ważnym elementem diagnostycznym. Perfuzję mięśnia sercowego ocenia się w przypadku podejrzenia choroby wieńcowej, po przebytym zawale, a także przed niektórymi zabiegami. Perfuzję mózgu analizuje się w przypadku podejrzenia chorób o podłożu niedokrwiennym, w celu oceny uszkodzeń pourazowych oraz jako element stwierdzenia śmierci mózgowej. Perfuzję płuc bada się przed planowanymi zabiegami operacyjnymi, a także u pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, które mogą prowadzić do trwałego uszkodzenia miąższu płuc.

Zaburzenia perfuzji nerek i wątroby mogą prowadzić do niewydolności tych narządów, a więc do upośledzenia ich funkcji wydalniczych. Perfuzja tarczycy oceniana jest w procesie diagnozowania chorób o podłożu zapalnym lub nowotworowym. Tarczyca jest jedynym narządem, w przypadku którego objawem budzącym niepokój jest zwiększona perfuzja krwi.

Perfuzję narządową ocenia się z zastosowaniem metod obrazowania: tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego czy scyntygrafii.

Jaki powinien być wskaźnik perfuzji? Normy perfuzji

Prawidłowy poziom wysycenia krwi tlenem, zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, waha się w granicach 95–99%. U osób starszych, a także palących papierosy, za dolną granicę normy uznaje się poziom 94%.

Jak postępować, jeśli perfuzja obwodowa, oceniana na podstawie pomiaru pulsoksymetrem, da wynik nieprawidłowy? Po pierwsze, pomiar należy powtórzyć. Gdy kolejna ocena również wskaże na zbyt niską saturację, konieczne jest pilne zgłoszenie się do lekarza. Szczególnie niebezpieczny jest spadek wysycenia krwi tlenem poniżej 90%, ponieważ może wskazywać na poważne niedotlenienie organizmu.

Wartość wskaźnika perfuzji krwi w poszczególnych narządach wyrażana jest jako PI%, czyli procent pojemności minutowej serca (pojemność krwi wytłoczonej przez jedną z komór serca w czasie jednej minuty). Wartość PI% zależy nie tylko od pojemności minutowej serca, ale również od innych czynników, m.in.:

 • zapotrzebowania danego organu na tlen i substancje odżywcze;
 • stanu naczyń krwionośnych;
 • pojemności minutowej danego narządu;
 • właściwości krwi (głównie jej lepkości);
 • ciśnienia tętniczego.
Dlatego też nie ma norm perfuzji krwi przyjętych dla ogółu społeczeństwa. Prawidłową wartość perfuzji tkanek ustala się indywidualnie dla danego pacjenta, z uwzględnieniem wymienionych wyżej czynników oraz ogólnego stanu klinicznego chorego.

Powiązane produkty

Zaburzenia perfuzji

Nieprawidłowy wynik perfuzji obwodowej jest pierwszym sygnałem wskazującym na możliwe zaburzenia perfuzji narządowej, a w konsekwencji – ich niewydolność. Zbyt niska perfuzja świadczy o tym, że przez organ przepływa niewystarczająca ilość krwi, a więc również tlenu i substancji odżywczych. Zaburzenia ukrwienia mogą być spowodowane wieloma czynnikami:

 • niedrożnością naczyń krwionośnych i zaburzoną pracą układu krążenia;
 • chorobami przewlekłymi, trwale uszkadzającymi miąższ narządu;
 • zmniejszeniem objętości krwi krążącej (np. w wyniku krwotoku);
 • nadmierną lepkością krwi.

Niedostateczna perfuzja tkanek może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. W zależności od organu objętego hipoksją zaburzenia perfuzji mogą skutkować:

 • niedotlenieniem mózgu (na skutek obumierania neuronów dochodzi do zaburzeń neurologicznych, utraty przytomności, śpiączki, a w niektórych przypadkach śmierci chorego);
 • niewydolnością nerek (produkcja niedostatecznej ilości moczu, pogorszenie funkcji wydalniczej i gromadzenie się w organizmie szkodliwych substancji przemiany materii);
 • niewydolnością wątroby (rozwój żółtaczki i wodobrzusza);
 • niedokrwieniem mięśnia sercowego, a w konsekwencji zawałem serca;
 • zaburzeniami pracy układu oddechowego, objawiającymi się przede wszystkim dusznością.
Nieprawidłowa perfuzja może również dotyczyć tarczycy i skutkować rozregulowaniem gospodarki hormonalnej organizmu, choć jest to jedyny narząd, w którym mamy do czynienia ze wzmożoną perfuzją.

Zaburzenia perfuzji powinny zostać niezwłocznie skonsultowane z lekarzem. Szczególnie w przypadku podejrzenia niedotlenienia organów kluczowych dla życia konieczna jest natychmiastowa reakcja. Jeśli pomoc nadejdzie zbyt późno, skutki niedotlenienia tkanek mogą być nieodwracalne.

 1. G. H. Jahng, K. L. Li, L. Ostergaard, F. Calamante, Perfusion magnetic resonance imaging: a comprehensive update on principles and techniques. Korean J Radiol 15(5), 2014.
 2. A. Lima, J. Bakker, Noninvasive monitoring of peripheral perfusion, Springer Link [online], https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-28233-1_4, dostęp: 17.08.2022.
 3. R. Rosenberger, P. Wojtek, M. Konopka i in., Kliniczne zastosowanie obrazowania perfuzyjnego metodą tomografii komputerowej oraz obrazowania dyfuzyjnego i perfuzyjnego metodą rezonansu magnetycznego w wykrywaniu wczesnych zmian w udarze niedokrwiennym mózgu. Udar Mózgu 6, 2004.
 4. A. Teresińska, Ł. Małek, A. Klisiewicz, Jak oceniać niedokrwienie i żywotność mięśnia sercowego – przydatność rezonansu magnetycznego, echokardiografii obciążeniowej i badań z zakresu medycyny nuklearnej. Kardiologia Po Dyplomie 11(4), 2012.
 5. C. E. Thorn, A. C. Shore, The role of perfusion in the oxygen extraction capability of skin and skeletal muscle. Am J Physiol Heart Circ Physiol 310(10), 2016.

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

 • Zatrucie pokarmowe – jak sobie pomóc? Co jeść i pić?

  Zatrucie pokarmowe i wynikające z niego objawy potrafią być bardzo uciążliwe i mogą przysporzyć wielu niedogodności. Z tego względu warto wiedzieć, jak sobie z nimi radzić. Ile trwa zatrucie pokarmowe oraz jak mu zapobiegać?

 • Kaszel palacza – objawy, co na niego stosować?

  Kaszel palacza powstaje w wyniku podrażnienia górnych dróg oddechowych przez substancje zawarte w dymie tytoniowym. Nikotynizm prowadzi do szeregu zmian zachodzących w drzewie oskrzelowym, które są reakcją na przewlekłą ekspozycję układu oddechowego na substancje toksyczne. Samo palenie jest również czynnikiem ryzyka rozwoju innych chorób takich jak nowotwory układu oddechowego czy przewlekła obturacyjna choroba płuc.

 • Wszawica łonowa – jak z nią walczyć?

  Wszawicą (łac. Pediculosis) nazywamy zmiany skórne wywołane przez stawonogi – wszy ludzkie. Wyróżniamy wszawicę głowową, odzieżową i łonową. O ile głowowa dotyczy przede wszystkim dzieci (zarażenie ma miejsce w szkole i innych placówkach edukacyjnych), o tyle odmiana łonowa spotykana jest wśród dorosłych i występuje w okolicach intymnych. Charakteryzuje ją uporczywy świąd skóry, który występuje między innymi w okolicach wzgórka łonowego.

 • Choroby tropikalne – objawy, diagnostyka, szczepienia

  Choroby tropikalne pochodzą z rejonów charakteryzujących się klimatem sprzyjającym rozwojowi drobnych organizmów, czyli ciepłym i wilgotnym. W takich warunkach łatwo namnażają się zarówno chorobotwórcze bakterie, jak i wirusy. Szerzenie się chorób tropikalnych jest szczególnie łatwe w krajach o niskim poziomie higieny i słabych warunkach socjoekonomicznych. Przed wyjazdem warto sprawdzić, jakie choroby występują w rejonie świata, do którego się wybieramy.

 • Narkolepsja – czym jest? Objawy, przyczyny

  Narkolepsja dotyka głównie ludzi młodych w wieku 15-20 oraz 30-35 lat, a napady snu w ciągu dnia z reguły występują pod wpływem silnych emocji: radości, lęku czy stresu. Leczeniem zajmują się psychiatrzy lub neurolodzy i polega ono głównie na łagodzeniu objawów. Wielu specjalistów twierdzi, że narkolepsja często jest błędnie diagnozowana przez fakt, że w obecnych czasach duża część zdrowego społeczeństwa skarży się na nadmierną senność w ciągu dnia – stąd wielkie znaczenie ma dogłębna diagnostyka i uświadamianie społeczeństwa na temat tego, czym jest narkolepsja.

 • Częste oddawanie moczu (częstomocz) – przyczyny, leczenie

  Częstomocz jest przykrym schorzeniem dotykającym zarówno mężczyzn, jak i kobiety najczęściej w podeszłym wieku, ale zdarzają się także przypadki dzieci i młodych dorosłych borykających się z tą dolegliwością. Częstomocz może się pojawić m.in. przy chorobach ginekologicznych, urologicznych, nefrologicznych, psychicznych czy nawet onkologicznych. Przez to, że wiąże się z przymusem patologicznie częstego oddawania moczu, może stać się udręką dla pacjentów i mieć negatywny wpływ na codzienne funkcjonowanie chorego w społeczeństwie. Mimo że nie zawsze jest oznaką poważnej choroby, to warto zwrócić się o pomoc do specjalisty, który pomoże rozwiązać ten problem.

 • Zespoły mielodysplastyczne (MDS) – objawy, przyczyny, leczenie

  DNA organizmów żywych – choć wspaniale zaprojektowane – jest bardzo podatne na działanie mutagennych czynników zewnętrznych. Narażenie na różnorodne substancje chemiczne (np. benzen), metale ciężkie, nawozy sztuczne, dym tytoniowy, promieniowanie jonizujące i fale X używane w radioterapii znacząco zwiększa ryzyko uszkodzenia materiału genetycznego i zachorowania na nowotwór. W obecnych czasach unikanie czynników mutagennych jest praktycznie niemożliwe, toteż odsetek chorych na zespoły mielodysplastyczne i inne choroby nowotworowe będzie niestety coraz większy.

 • Pacjenci z migreną przewlekłą skorzystają z nowoczesnej terapii

  Dzięki staraniom, które poczyniło Polskie Towarzystwo Bólów Głowy, pacjenci uzyskali dostęp do nowoczesnej terapii migreny przewlekłej z wykorzystaniem m.in. botoxu (toksyny botulinowej) i dwóch przeciwciał monoklonalnych (erenumab i fremanezumab). Leczenie tymi preparatami będzie refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Co trzeba zrobić i jakie warunki spełnić, aby wziąć udział w programie?

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij