Leczenie kanałowe krok po kroku – etapy, czy boli, jaka jest cena?
Barbara Chmielewska

Leczenie kanałowe krok po kroku – etapy, czy boli, jaka jest cena?

Leczenie kanałowe to jeden z najczęściej wykonywanych zabiegów w gabinecie dentystycznym. Pacjenci pytają najczęściej o to czy samo leczenie boli, czy zawsze wykonywane jest pod mikroskopem, czy zabieg można rozliczyć na NFZ. Najważniejszym jest jednak fakt, że celem tej procedury medycznej jest zachowanie zęba w jamie ustnej, pomimo utraty miazgi.

Leczenie kanałowe – czym jest czyszczenie kanałów zęba?

Leczenie kanałowe to procedura stosowana w przypadku niektórych stanów zapalnych miazgi oraz tkanek okołowierozcholkowych. Jej celem jest zachowanie zęba w całości jamie ustnej. Polega na mechanicznym opracowaniu systemu kanałów, podczas którego usuwa się z nich zapalną czy martwą miazgę i bakterie. Następnie kanały odkaża się oraz szczelnie wypełnienia. Leczenie endodontyczne kończy trwałą odbudową korny zęba. Należy podkreślić, że ząb do leczenia kanałowego musi być przygotowany, tzn odpowiednio odbudowany.

W ostatnich latach w endodoncji dokonał się ogromny postęp. Dzięki technologii lekarze są w stanie ocenić jak skomplikowany jest system korzeniowy zębów i odpowiednio zaplanować procedurę. Obecnie odsetek prawidłowo przeprowadzonych leczeń kanałowych ocenia się na ponad 90 proc. Czy oznacza to, że w ten sposób można leczyć nawet ósemki? To zależy. Trzecie trzonowce charakteryzują się bardzo różnorodną budową anatomiczną. Mogą mieć mocno zakrzywione korzenie i skomplikowany system kanałów. Również ich położenie w łuku zębowym może uniemożliwiać dostęp dla narzędzi. Dlatego decyzję co do kanałowego leczenia zęba ósmego podejmuje lekarz na podstawie badania klinicznego i diagnostyki radiologicznej.

Leczenie kanałowe zęba – jak się przygotować, badania

Nieodłącznym elementem leczenia endodontycznego jest diagnostyka rentgenowska. Konieczne jest wykonanie co najmniej dwóch zdjęć RTG. Zdjęcie przed leczeniem pozwala na ocenę sytuacji klinicznej i przygotowanie się do zabiegu. Lekarz sprawdza m.in.  jaka jest budowa korzeni i ich położenie względem ważnych elementów anatomicznych, a także czy nie ma zmian zapalnych wokół korzeni (zmiany okołowierzchołkowe). Jeśli pacjent zgłasza się z zębem, który w przeszłości był już leczony kanałowo w innym gabinecie, lekarz może sprawdzić stan tego leczenia, np czy w kanale nie ma złamanego narzędzia lub perforacji.

Zdjęcie po leczeniu pozwala na ocenę poprawności wypełnienia kanałów. Ze względu na złożoność systemu kanałów – obok kanałów głównych istnieją dodatkowe i połączenia między kanałami, obecnie coraz częściej wybiera się tomografię komputerową promieniowania stożkowego (CBCT). Ten typ obrazowania pozwala na ocenę zęba w 3 wymiarach czyli daje dodatkowy wymiar w stosunku do zdjęcia RTG.

Powiązane produkty

Jak rozpoznać czy ząb jest do leczenia kanałowego?

Podstawowymi wskazaniami do leczenia kanałowego są nieodwracalne zapalenie miazgi, martwica miazgi i zapalenie tkanek okołowierzchołkowych. Czasami ząb może zostać zakwalifikowany do leczenia kanałowego z innych przyczyn np. po urazie (ząb pęknięty, ząb ukruszony) czy przed leczeniem protetycznym.

Nieodwracalne zapalenie miazgi objawia się bólem samoistnym, zwykle trudnym do zlokalizowania. Chory ząb wykazuje silną i przedłużona reakcję na bodźce termiczne (ciepło i zimno), a czasem zimno przynosi ulgę. Zapalenie nieodwracalne może mieć też przebieg bezbólowy. Najczęściej jest konsekwencją rozwijającej się próchnicy. Po przejściu stanu zapalnego poza wierzchołek korzenia, pacjent zaczyna odczuwać ból na nagryzanie i opukiwanie.

W wyniku postępowania zapalenia miazgi dochodzi do zatrzymania krążenia i martwicy miazgi. Może być ona również konsekwencją urazu, w wyniku którego przerywa się pęczek naczyniowo – nerwowy, wchodzący do zęba przez otwór w wierzchołku korzenia. Martwica może mieć przebieg bezobjawowy bądź dawać reakcję na ciepło i nagryzanie. Ząb może utracić połysk i zmienić barwę na szarą.

Kolejnym etapem jest przejście stanu zapalnego poza wierzchołek korzenia i rozwinięcie się zapalenia tkanek okołowierozcholkowych o charakterze ostrym i przewlekłym. W pierwszym przypadku może dojść do powstania ropnia okołowierzchołkowego, następnie podokostnowego i podśluzówkowego.

Dowiedz się czy martwy ząb boli, ile wytrzyma i czy można go wybielać.

Leczenie kanałowe pod mikroskopem

Endodoncja mikroskopowa ma wiele zalet w stosunku do tradycyjnej. Mikroskop pozwala na powiększenie i lepsze oświetlenie pola zabiegowego, a tym samym większą kontrolę i większą przewidywalność leczenia endodontycznego. Lekarz widzi więcej szczegółów np. gdzie znajduje się wejście do kanału, jak przebiega kanał i jaki ma kształt. To pozwala na bezpieczniejsze jego opracowanie, zmniejszenie ryzyka powikłań związanych z samym leczeniem. Lekarz może ocenić także postęp  prowadzonego leczenia: czy kanały zostały przez niego opracowane w dostatecznym stopniu, czy po wykonanym płukaniu są czyste i suche, gotowe do wypełnienia. Jeśli tak, można przystąpić do kondensacji gutaperki i ten etap pozostaje również pod kontrolą wzroku. Ponadto na każdym etapie leczenia mikroskopowego zębów możliwe jest wykonanie zdjęcia cyfrowego, będącego ważnym elementem dokumentacji medycznej.

Dzięki mikroskopowi możliwe jest również wykrywanie pęknięć i perforacji kanałów, zaopatrzenia (zamknięcia) perforacji, usuwanie złamanych w kanałach narzędzi czy przeprowadzanie zabiegów z zakresu mikrochirurgii endodontycznej. Na zakończenie warto dodać, że leczenie zębów pod mikroskopem nie ogranicza się tylko do endodoncji.

Czy leczenie kanałowe boli? Jakie znieczulenie się stosuje?

W przeszłości w przypadku zapaleń nieodwracalnych miazgi, objawiających się silnym bólem zęba, stosowano środki dewitalizujące (zatrucie zęba przed leczeniem kanałowym), których celem było uśmiercenie miazgi. Dopiero na kolejnej wizycie przystępowano do leczenia endodontycznego. Środki dewitalizujące zawierają paraformaldehyd, który wykazuje wiele niekorzystnych działań, m.in. na tkanki zlokalizowane wokół wierzchołka korzenia. W przypadku nieszczelności opatrunku mogą wydostawać się na zewnątrz i prowadzić do zapalenia dziąsła i kości, a następnie ich martwicy. Założenie takiego środka powoduje ponadto wystąpienie bólu, który utrzymuje się zwykle klika godzin.

Zapoznaj się z listą leków na ból zęba, które możesz zastosować po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Proponowane preparaty możesz zamówić na doz.pl bez recepty.

Obecnie znieczula się bolący ząb i od razu  przystępuje do leczenia kanałowego. Bolesne leczenie kałowe jest już przeszłością. Nawet jeżeli lekarz nie dysponuje odpowiednią ilością czasu aby wykonać pełną procedurę, może znieczulić pacjenta i wykonać jej część. Dzięki temu przyniesie ulgę pacjentowi. Środki dewitalizujące powinny być stosowane tylko w sytuacjach, gdy nie jest możliwe leczenie w znieczuleniu. Również w przypadku zębów z martwą miazgą stosuje się znieczulenie miejscowe. Wynika to z faktu, że nigdy nie wiadomo, czy w niektórych kanałach lub ich części nie zachowała się jeszcze żywa miazga. Lekarze mają do dyspozycji różne rodzaje znieczuleń miejscowych: nasiękowe, przewodowe, śródwięzadłowe, dokostne i domiazgowe. Mogą być one wykonywane za pomocą strzykawki typu karpula bądź przy pomocy specjalnych urządzeń (tzw. znieczulenie komputerowe), które są lepiej tolerowane przez pacjentów z dentofobią.

Ile trwa leczenie kanałowe?

Ile i jakie wizyty są potrzebne i jakim zabiegom poddawany jest pacjent? Jaki jest przebieg leczenia krok po kroku? Czy jest możliwe na jednej wizycie? Leczenie kanałowe składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest diagnostyka radiologiczna (RTG lub CBCT zęba). Kolejnym krokiem jest założenie koferdamu, który pełni wiele ważnych funkcji, m.in. izoluje leczony ząb od śliny, zapewnia lepsza widoczność lekarzowi i chroni pacjenta przed stosowanymi w czasie leczenia płynami do płukania kanałów. Potem lekarz przystępuje do samego leczenia, które polega na:

 • etap 1: odnalezieniu wszystkich kanałów,
 • etap 2: oczyszczeniu ich (usunięcie miazgi i bakterii) i nadaniu im odpowiedniego kształtu za pomocą specjalnych narzędzi,
 • etap 3: zdezynfekowaniu kanałów  przy pomocy różnych płynów płuczących,
 • etap 4: szczelnym ich wypełnieniu za pomocą uszczelniacza i gutaperki (biozgodny materiał podobny do kauczuku).
Zgorzel miazgi zęba to określenie na wszelkie zmiany zapalne i martwicze w obrębie miazgi. W rzeczywistości oznacza ono sytuację, w której dochodzi do rozpadu gnilnego miazgi komorowej lub kanałowej. Taki stan może przysparzać pacjentowi różny rodzaj dolegliwości.

Na koniec wykonuje się zdjęcie radiologiczne, aby ocenić czy leczenie zostało przeprowadzone prawidłowo. Jeśli tak, ząb jest gotowy do założenie wypełnienia, a w przypadku większych zniszczeń korony do odpowiedniej odbudowy protetycznej.

Jeszcze niedawno leczenie kałowe odbywało się na wielu wizytach. Obecnie można je przeprowadzić najczęściej podczas jednej wizyty. Ta zmiana wynika z postępu jaki dokonał się w endodoncji – odstąpienia od zatruwania zębów, wprowadzenia powiększenia (lupy i mikroskop), udoskonalenia technik pracy oraz stosowanych materiałów, urządzeń i narzędzi. To ile trwa leczenie kanałowe zależne jest od wielu czynników. Leczenie dwu lub wielowizytowe zarezerwowane jest dla takich sytuacji jak np. brak czasu na wykonanie pełnej procedury czy w przypadku zębów z niezakończonym rozwojem korzenia.

Leczenie kanałowe w ciąży

Najlepiej byłoby, żeby kobieta na etapie planowania ciąży zadbała o swoją jamę ustną i przeprowadziła konieczne leczenie zębów i dziąseł. Co jeśli jednak tak się nie stanie? Ogólna zasada dotycząca leczenie stomatologicznego w ciąży jest taka, że u pacjentek nie wymagających natychmiastowej pomocy, najlepiej przeprowadzać je w drugim trymestrze ciąży. Natomiast ostre stany zapalne leczy się natychmiast, w każdym okresie.

U pacjentek w ciąży leczenie endodontyczne rekomenduje się przeprowadzać na jednej wizycie lub ograniczać ilość wizyt do minimum. Konieczne jest dobranie bezpiecznych w tym okresie środków znieczulenia miejscowego i stosowanych leków, w tym antybiotykoterapii, o ile są do niej wskazania. Leki bezpieczne w ciąży należą do grupy A i B wg klasyfikacji FDA (Food and Drugi Administration).  Leczenie przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym. Przeciwwskazane są środki dewitalizujące (zatrucie zęba).

Dowiedz się jakie zakres zabiegów stomatologicznych jest możliwy do wykonania w ciąży. Przeczytaj tutaj.

Leczenie kanałowe u dzieci – czy się wykonuje?

Leczenie kanałowe wykonuje się również u dzieci. Zęby mleczne można leczyć endodontycznie o ile zostaną spełnione pewne warunki, m.in. dziecko jest w stanie współpracować, jego stan zdrowia pozwala na leczenie i nie rozpoczęła się fizjologiczna resorpcja korzenia.
Resorpcja fizjologiczna  to proces polegający na stopniowym skracaniu się korzeni zębów mlecznych. Stymulowany jest przez zawiązki zębów stałych. Umożliwia wymianę zębów mlecznych na stałe. Rozpoczyna się ok. 2–4 lata  przed wymianą danego zęba mlecznego na ząb stały. Specyfika leczenia zębów mlecznych jest nieco inna niż stałych. Kanały wypełnia się materiałami resorbowanymi.

W przypadku zębów stałych wyzwaniem jest niezakończony rozwój korzenia korzenia. W momencie wyrznięcia zęba korzeń uformowany jest w na poziomie 1/2–3/4 swojej docelowej długości. Dalsze formowaniem się korzeni trwa ok. 3 lat. Leczenie zębów z niezakończonym rozwojem jest trudne i specyficzne. Sposób postępowania zależy m.in. od stopnia uformowania korzenia  i rodzaju stanu zapalnego. Dąży się do pobudzenia dalszego rozwoju korzenia, co nie zawsze jest możliwe. Leczenie kanałowe u dziecka jest obarczone większym ryzykiem powikłań i niepowodzeń niż w przypadku zębów dojrzałych.

Czy ząb po leczeniu kanałowym może się zepsuć?

Pacjenci bardzo często pytają jak wygląda ząb po leczeniu kanałowym, czy zmienia kolor, ciemnie, czy pojawiają się na nim pęknięcia, czy częściej ulega urazom i złamaniom. Powodzenie leczenia kanałowego uzależnione jest przede wszystkim od prawidłowego opracowania kanału, gwarantującego usunięcie bakterii, a następnie jego szczelnego wypełnienia.  Kolejny ważny element to sposób w jaki zostanie ostatecznie odbudowany ząb.

Należy pamiętać, że zęby kwalifikowane do leczenia kanałowego są często zniszczone w znacznym stopniu przez próchnicę. Samo leczenie również wymusza pewną utratę tkanek twardych zęba poprzez konieczność stworzenia dostępu do ujść kanałów korzeniowych. Utrata żywej miazgi prowadzi do odwodnienia tkanek co sprawia, że zęby po leczeniu kanałowym są słabsze. Dlatego tak ważna jest ich odpowiednia odbudowa.

Dobrze dobrane do danej sytuacji klinicznej wypełnienie chroni kanał przed mikroprzeciekiem bakteryjnym (dostawianiem się bakterii z jamy ustnej do kanału) oraz zabezpiecza ząb przed złamaniem. I tak w przypadku niewielkiego ubytku tkanek, można zastosować bezpośrednie wypełnienia (plomby). Gdy ząb zniszczony jest w znacznym stopniu konieczne może zastosowanie wkładu koronowe-korzeniowego oraz odbudowy za pomocą korony protetycznej lub onley’a z kompozytu lub ceramiki (nakładu).

Pęknięcie korzenia po leczeniu kanałowym

Pionowe pęknięcie korzenia zdarza się w 8,8 do 31 proc. zębów leczonych kanałowo. Dotyczy korzeni, które są spłaszczone na przekroju czyli przedtrzonowców górnych oraz przedtrzonowców i trzonowców dolnych. Związane jest z osłabieniem tkanek zęba po utracie miazgi oraz z wywieraniem na korzeń zbyt dużych sił. Może to mieć miejsce m.in podczas leczenia kanałowego czy na skutek uprawiania parafunkcji przez pacjenta. Objawy kliniczne pojawiają się po dłuższym czasie od powstania pęknięcia. Jednym nich jest przetoka zlokalizowana ok. 4 mm od brzegu dziąsła. W przypadku zębów jednokorzeniowych postępowaniem z wyboru jest ekstrakcja (wyrwanie zęba). W zębach wielokorzeniowych istnieje szansa na usunięcie tylko złamanego korzenia z zachowaniem zęba w jamie ustnej.

Jak wygląda ząb po leczeniu kanałowym?

Do przebarwienia zębów może dojść w wyniku rozpadu hemoglobiny we wnętrzu zęba. Ma to mieć miejsce m.in. w przypadku martwicy miazgi czy urazu z przerwaniem pęczka naczyniowo-nerwowego. W wyniku tego procesu ząb leczony kanałowo może zmienić kolor na szary lub szarobrązowy. Obecnie nie stosuje się już past przebarwiających tkanki zęba.

W przypadku niezadowalającej estetyki wynikającej z przebarwienia tkanek twardych, można zastosować zastosować zabieg wybielania wewnętrznego. Do komory zęba zakłada się socjalny środek wybielający, który powoduje rozpad substancji odpowiedzialnych na ciemne zabarwienie tkanek. Procedurę powtarza się kilkukrotnie, zwykle w odstępie kliku dni, aż do uzyskania zadowalającego efektu. Aby go utrzymać rekomenduje się następnie wybielanie zewnętrzne danego zęba za pomocą szyny co 6 miesięcy przez 5–7 dni. Czasami wybielanie konieczna jest nawet w przypadku zębów, na które zakłada się licówki czy korony. Ma to miejsce w sytuacji, gdy korzeń jest przebarwiony w tak znacznym stopniu, że zmienia optycznie kolor dziąsła na szary, psując w ten sposób efekt uzyskany przy pomocy odbudowy protetycznej.

Źle leczony ząb – jakie ryzyko, jakie powikłania?

Czasami ząb może wymagać ponownego leczenia. Dzieje się tak w przypadku występowania dolegliwości bólowych, obrzęku, pojawienia się przetoki czy widocznych na zdjęciu RTG zmian okołowierzchołkowych, które powstały po leczeniu lub nie cofają się po jego przeprowadzeniu. Również gdy nie wszystkie kanały zostały wypełnione lub jakość wypełnienia jest nieakceptowalna.  Może to wynikać z różnych  przyczyn m.in nieprawidłowości budowy anatomicznej zęba.  Czasami ponowne leczenie konieczne jest z powodu powikłań, do których doszło w trakcie pierwotnego leczenia. Przykładem może być wytworzenie perforacji kanału (przebicie kanału zęba) czy złamanie narzędzia w kanale. Ponowne leczenie kałowe jest bardziej skomplikowane niż pierwotne, daje mniejszy procent powodzeń i częściej dochodzi do powikłań.  Nie zawsze jest też możliwe. Czasami konieczne jest usunięcie zęba leczonego kanałowo. Może to mieć miejsce np. w przypadku pionowego pęknięcia korzenia czy złamania korony zęba z brakiem możliwości jej odbudowy.

Zalecenia po leczeniu kanałowym

Indywidualne zalecenia dla danego pacjenta wydaje lekarz. Należy pamiętać, aby powstrzymać się od spożywania pokarmów do czasu ustąpienia znieczulenia. Warto też wiedzieć, ze pomimo prawidłowo wykonanego leczenia kanałowego, u pewnej grupy pacjentów może pojawić się ból pozabiegowy (ból bezpośrednio po leczeniu kanałowym).

Dotyczy on zarówno zębów, które bolały przed leczeniem jaki i tych bezobjawowych. Wynika z pobudzenia lub wzmocnienia odpowiedzi zapalnej ze strony tkanek okołowierzchołkowych, do którego może dojść w trakcie leczenia. Dodatkowo w u pierwszej grupy pacjentów (np cierpiących z powodu nieodwracalnego zapalenia miazgi), mamy do czynienia z obniżeniem progu bólu i zwiększeniem siły jego odczuwania jeszcze przez zabiegiem, a utrzymującym się nadal przez pewien czas, pomimo likwidacji źródła bólu (usunięcia zapalnej miazgi). Zjawisko to wynika z samego mechanizmu powstania bólu. Ból pozabiegowy utrzymuje się od kilku godzin do kilku dni.

Leczenie kanałowe – cena i koszt na NFZ

Leczenie kanałowe wszystkich zębów przysługuje w ramach NFZ dzieciom i młodzieży do 18 roku życia włącznie oraz kobietom w ciąży i połogu. Pozostali pacjenci mogą liczyć na bezpłatne leczenie tylko zębów przednich – od kła do kła (jedynki, dwójki i trójki). Za pozostałe zęby trzeba będzie zapłacić. Koszt leczenia kanałowego pod mikroskopem, a takie jest obecnie standardem, jest dość zróżnicowany. Generalnie na leczenie kanałowe trzeba wydać od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Cena uzależniona jest od miejscowości, kwalifikacji lekarza, metody pracy, użytego sprzętu, narzędzi i materiałów. Przede wszystkim zależy jednak od rodzaju zęba i ilości kanałów, ich anatomii, obecności perforacji, złamanych w kanale narzędzi czy konieczności usunięcia wkładu koronowo-korzeniowego w przypadku ponownego leczenia endodontycznego. Cena wzrasta też gdy trzeba bezpośrednio po leczeniu zacementować wkład z włókna szklanego lub gdy nie jest możliwe zakończenie go na jednej wizycie. Pacjenci są często zdziwieni tym, ile kosztuje leczenie kanałowe. Trzeba jednak wiedzieć, że jest to walka o zachowanie własnego zęba w jamie ustnej, a alternatywą jest leczenie implantologiczne.

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

 • Wrzodziejące zapalenie jelita grubego – przyczyny, objawy, leczenie, żywienie przy WZJG

  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG, colitis ulcerosa) jest rozlanym nieswoistym zapaleniem błony śluzowej odbytnicy lub odbytnicy i okrężnicy, prowadzącym w niektórych przypadkach do powstania owrzodzeń. Należy do grupy nieswoistych zapaleń jelit o niewyjaśnionej etiologii. Jak rozpoznać wrzodziejące zapalenie jelita grubego?

 • Łuszczyca paznokci – przyczyny, objawy, leczenie

  Łuszczyca jest przewlekłą zapalną chorobą skóry, przebiegającą z okresami remisji i zaostrzeń, na którą w Polsce choruje prawie milion osób. Choroba najczęściej występuje u rasy białej i w umiarkowanej strefie klimatycznej. Pierwsze objawy łuszczycy mogą wystąpić w dowolnym wieku, jednak zwykle pojawiają się we wczesnym okresie dorosłego życia lub później, około 50–60 roku życia. Łuszczyca charakteryzuje się występowaniem zmian chorobowych zarówno na skórze gładkiej, jak i na owłosionej skórze głowy, a także zmianami w obrębie płytek paznokciowych dłoni i stóp. W cięższych postaciach łuszczyca może również zająć stawy. Zmianom paznokciowym z reguły towarzyszą zmiany w obrębie skóry, chociaż zdarza się, że zmiany chorobowe obejmujące aparat paznokciowy wyprzedzają pojawienie się zmian skórnych nawet o dziesiątki lat.

 • Cytomegalia (CMV) – co to za choroba? Jakie są objawy?

  Cytomegalia jest chorobą wirusową, która wywoływana jest przez wirusa o nazwie Cytomegalovirus hominis, w skrócie CMV. Zakażenie wirusem cytomegalii jest bardzo szeroko rozpowszechnione, natomiast zdecydowana większość infekcji (ponad 99%) przebiega bezobjawowo i pacjent przez przypadek dowiaduje się, że w przeszłości przebył takie zakażenie. Jednak u płodów i noworodków ze względu na niedojrzałość układu odpornościowego, jak również u osób z wrodzonymi lub nabytymi zaburzeniami odpowiedzi immunologicznej, cytomegalia może przebiegać w sposób ostry, a obraz choroby może być bardzo różny.

 • Zakrzepica – przyczyny, objawy, profilaktyka zakrzepowego zapalenia żył powierzchniowych i głębokich

  Zakrzepica (zakrzepowe zapalenie żył) polega na powstaniu w naczyniu żylnym zakrzepu w wyniku zaburzonego przepływu krwi. Nieleczona prowadzi do groźnych powikłań, m.in. do zatorowości płucnej. Wyróżnia się zapalenie żył głębokich i powierzchniowych. Jakie objawy daje zakrzepica i w jaki sposób się ją leczy? Czy istnieją sposoby na to, by jej zapobiec?

 • Nadżerka szyjki macicy (ektopia) – przyczyny, objawy, metody leczenia

  Termin „nadżerka szyjki macicy” oznacza ubytek błony śluzowej. Często jest on nieprawidłowo stosowany na określenie ektopii, która jest zupełnie innym schorzeniem. Rzekoma nadżerka szyjki macicy (tak brzmi inna nazwa ektopii) to zastępowanie nabłonka płaskiego, który fizjologicznie pokrywa tarczę szyjki macicy, nabłonkiem gruczołowym. Zazwyczaj nie daje ona żadnych objawów, a kobieta dowiaduje się o jej istnieniu podczas rutynowego badania ginekologicznego. Kiedy ektopia wymaga szerszej diagnostyki i leczenia? Jakie metody usunięcia „nadżerki” szyjki macicy stosuje się najczęściej?

 • Gastrolog – czym się zajmuje? Jakie choroby leczy?

  Lekarz gastroenterolog jest specjalistą w zakresie chorób układu pokarmowego. Gastrolog diagnozuje i leczy pacjentów z problemami gastrycznymi. Jakimi konkretnie dolegliwościami się zajmuje? Kiedy warto się do niego udać? Czy do gastrologa jest potrzebne skierowanie? Odpowiadamy.

 • Atak paniki – jak wygląda? Co robić, gdy się pojawia?

  Ataki paniki są jednymi z najczęściej występujących zaburzeń lękowych, tuż po zespole lęku uogólnionego oraz fobii społecznej. Objawiają się nagłymi napadami silnego lęku, którym towarzyszą symptomy, takie jak: kołatanie serca, zawroty głowy, duszności, nadmierne pocenie się czy strach przed śmiercią. Dowiedz się, w jaki sposób można sobie poradzić, gdy pojawia się atak paniki.

 • Czego nie można robić przy nadżerce szyjki macicy ? Jak postępować po jej usunięciu?

  Nadżerka szyjki macicy jest rozpoznaniem, które może usłyszeć wiele kobiet w gabinecie ginekologicznym. Warto podkreślić jednak, że określenie „nadżerka” używane jest najczęściej w nieprawidłowy i potoczny sposób. Czym jest nadżerka oraz jak postępować po zabiegu jej usunięcia?

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij