Probówka z krwią, na której jest informacja o dodatnim wyniku badania na obecność anty-HCV
Barbara Sitek

Anty-HCV – badanie, normy. Przyczyny i objawy zakażenia HCV

Zakażenie WZW typu C jest jednocześnie skąpoobjawowe i groźne dla zdrowia. Nieleczone zakażenie HCV może utrzymywać się nawet do kilkudziesięciu lat, prowadząc do rozwoju marskości wątroby lub raka wątrobowokomórkowego. W celu sprawdzenia, czy doszło do zakażenia wirusem HCV, na którego dotychczas nie udało się opracować skutecznej szczepionki, należy zgłosić się na badanie poziomu przeciwciał anty-HCV. Jak wygląda badanie i interpretacja wyników badania? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Anty-HCV są to przeciwciała obecne we krwi osób, które miały kontakt z wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV). Oznaczenie poziomu tych przeciwciał jest podstawowym badaniem przesiewowym, używanym w diagnostyce zakażeń HCV. Badanie przeciwciał anty-HCV jest obowiązkowe u kobiet w ciąży, ale w celach profilaktycznych wykonywać powinny je także wszystkie osoby zdrowe, zwłaszcza te pracujące w zawodach narażonych na kontakt z ludzką krwią. Wczesne wykrycie zakażenia wirusem HCV pozwala na wdrożenie nowoczesnego leczenia i zahamowanie postępu choroby. Jest to o tyle ważne, że nieleczone, wieloletnie wirusowe zapalenie wątroby typu C może przebiegać bezobjawowo, prowadząc z czasem do rozwoju marskości lub nowotworu wątroby.

Zapalenie wątroby HCV

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) jest poważną chorobą zakaźną, rozwijającą się w wyniku kontaktu organizmu z wirusem HCV. Wirus ten atakuje komórki wątroby, prowadząc do rozwoju zapalenia, a następnie uszkodzenia tego narządu. Zakażenie HCV dotyka na całym świecie nawet cztery miliony osób rocznie, prowadząc do ostrego i przewlekłego zapalenia wątroby, które przez długi czas może nie dawać żadnych widocznych dla pacjenta objawów. Niewykryta i nieleczona infekcja HCV może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak trwałe uszkodzenie lub nowotwór wątroby.

Do zakażenia wirusem HCV dochodzi najczęściej w wyniku kontaktu z krwią osoby chorej, a w nielicznych przypadkach także na skutek kontaktów seksualnych lub przez przeniesienie zakażenia z matki na dziecko, podczas ciąży lub porodu. Aby wykryć obecność wirusa we krwi, konieczne jest wykonanie badania laboratoryjnego pod kątem obecności przeciwciał anty-HCV. Dodatni wynik takiego badania wskazuje na kontakt organizmu z wirusem, jednak nie jest on potwierdzeniem obecności aktywnej infekcji. Osoby z dodatnim wynikiem badania anty-HCV muszą uzupełnić diagnostykę o badanie na obecność materiału genetycznego wirusa (HCV-RNA).

Wczesne wykrycie zakażenie HCV jest bardzo ważne, z punktu widzenia pacjenta. Pozwala ono na szybkie wdrożenie nowoczesnej terapii, opartej na lekach przeciwwirusowych, zatrzymanie postępu choroby i zmniejszenie ryzyka powikłań. Dotychczas nie udało się opracować szczepionki na WZW typu C, w przeciwieństwie do szczepionek chroniących przed zachorowaniem na wirusowe zapalenie wątroby typu A i B.

anty-HCV – jak rozwija się zakażenie?

Wirus, wywołujący WZW typu C, jest przenoszony przede wszystkim przez krew, dlatego do zakażenia dochodzi najczęściej w wyniku kontaktu z krwią osoby chorej, np. podczas transfuzji, skaleczenia igłą lub innym materiałem medycznym, zranienia lub w czasie trwania porodu. W mniej licznych przypadkach źródłem zakażenia mogą być także kontakty seksualne lub źle odkażony sprzęt używany w gabinetach kosmetycznych, studiach tatuażu i innych punktach usługowych.

Zakażenie HCV prowadzi do stopniowego uszkodzenia komórek wątroby, do którego dochodzi w wyniku rozwijającej się reakcji immunologicznej, będącej skutkiem obecności wirusa. Jeżeli reakcja organizmu jest mniej gwałtowna, choroba może przechodzić w stan przewlekły i trwać bezobjawowo lub skąpoobjawowo przez wiele lat. Większość osób zakażonych HCV nie jest tego świadoma, dlatego tak ważne jest wykonywanie przesiewowych badań laboratoryjnych, wykrywających obecność przeciwciał anty-HCV. Nieleczone zakażenie HCV może utrzymywać się nawet do kilkudziesięciu lat, prowadząc do rozwoju marskości wątroby lub raka wątrobowokomórkowego.

Przeciwciała anty-HCV zaczynają pojawiać się we krwi osoby zakażonej po kilku tygodniach od momentu zakażenia. Ma to miejsce najczęściej między czwartym a dziesiątym tygodniem od początku infekcji. Szacuje się, że wśród części osób (nawet do 40% zakażonych), dochodzi do samoistnej eliminacji wirusa z organizmu, ta zatem obecność przeciwciał nie zawsze świadczy o aktywnym zakażeniu, wskazując jedynie, że pacjent miał kontakt z wirusem. Aby potwierdzić aktywną fazę choroby, należy uzupełnić diagnostykę o test RT-PCR, czyli badanie molekularne pozwalające na stwierdzenie obecności RNA wirusa, czyli jego materiału genetycznego.

anty-HCV – kiedy należy wykonać badanie?

Badanie poziomu przeciwciał anty-HCV powinno być wykonane zawsze w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem HCV. Jeżeli wynik badania będzie dodatni, przebadane powinny również zostać wszystkie osoby z najbliższego otoczenia osoby zakażonej. Oznaczenie przeciwciał anty-HCV powinny wykonywać wszystkie zdrowe osoby dorosłe, najlepiej w ramach badań profilaktycznych, które należy wykonać przynajmniej raz w roku.

Badanie na obecność anty-HCV jest szczególnie rekomendowane w przypadku, kiedy:

 • u pacjenta zdiagnozowano powiększenie wątroby w badaniu palpacyjnym lub wykonując USG wątroby;
 • wyniki badań laboratoryjnych wykazały podwyższony poziom enzymów wątrobowych (AST, ALT, GGTP);
 • pacjent skarży się na objawy, takie jak: bóle stawów i mięśni, świąd lub zażółcenie skóry, osłabienie, suchość błon śluzowych, obniżony nastrój;
 • pacjent jest narażony na częste hospitalizacje, transfuzje krwi i operacje chirurgiczne, a także bronchoskopie, kolonoskopie lub gastroskopie;
 • pacjent ma tatuaże lub piercing; bywa w salonach kosmetycznych (manicure, pedicure, strzyżenie i golenie), ponieważ podczas czynności pielęgnacyjnych może/mogło dojść do skaleczenia skóry (jeśli taki zabieg został przeprowadzony z użyciem niedokładnie wysterylizowanego sprzętu);
 • pacjent ma/miał wielu partnerów seksualnych;
 • pacjent miał wykonywaną transfuzję krwi przed 1992 r. (dopiero wtedy zaczęto rutynowo badać krew dawców pod kątem HCV);
 • pacjent jest pracownikiem służby zdrowia lub z innych względów jest narażony na kontakt z ludzką krwią.

Powiązane produkty

Zakażenie HCV – objawy

Objawy WZW typu C, szczególnie w początkowej fazie choroby, są mało specyficzne. Czasami przypominają objawy towarzyszące przeziębieniu, z czasem jednak mogą do nich dołączyć symptomy, które wynikają z niewydolności wątroby.

Objawy WZW typu C:

 • suchość błon śluzowych,
 • świąd i zażółcenie skóry,
 • bolesność mięśni i stawów,
 • spadek nastroju i osłabienie.

Zakażeniu HCV mogą także towarzyszyć związane z nim zespoły pozawątrobowe, takie jak: krioglobulinemia mieszana, liszaj płaski, porfiria, błoniaste zapalenie kłębuszków nerkowych lub chłoniak nieziarniczy. Pacjenci diagnozowani w kierunku tych schorzeń powinni wykonać także badanie anty-HCV.

anty-HCV – przygotowanie i przebieg badania

Do wykonania badania konieczne jest pobranie próbki krwi żylnej. Nie trzeba się jednak do niego szczególnie przygotowywać (nie trzeba być na czczo). Pacjent powinien natomiast zgłosić lekarzowi kierującemu go na badanie lub dokonującego interpretacji wyników, jakie leki przyjmuje oraz jakie ma choroby przewlekłe, ponieważ mogą one wpływać na uzyskany wynik.

anty-HCV – interpretacja wyników. Co oznacza dodatni wynik anty-HCV?

Interpretacja wyniku badania anty-HCV jest uzależniona od tzw. okienka serologicznego, czyli kilkutygodniowego okresu utajenia, podczas którego nie jest możliwe wykrycie obecności przeciwciał anty-HCV, pomimo toczącego się zakażenia. Zazwyczaj wynosi on ok. 4–10 tygodni, dlatego też wykonanie badania zalecane jest już po upływie tego czasu, od momentu potencjalnego zakażenia.

Oznaczenie przeciwciał anty-HCV ma charakter jakościowy, a dodatni wynik badania nie świadczy o chorobie, wskazuje jedynie na kontakt danej osoby z wirusem. Wynik ten świadczy o przebytym lub aktywnym zakażeniu HCV i wymaga potwierdzenia obecności RNA wirusa za pomocą badania RT-PCR. Z tego powodu każdy dodatni wynik powinien być zgłoszony lekarzowi, który zdecyduje o kolejnych krokach diagnostyki i ewentualnej terapii. Przed rozpoczęciem leczenia WZW typu C, pacjentów bada się też zazwyczaj pod kątem możliwych infekcji współistniejących, szczególnie zakażenia wirusami HIV lub HBV.

Dowiedz się więcej o WZW typu B i zakażeniu HBV.

U osoby zdrowej, która nie miała styczności z HCV, wynik badania powinien być ujemny – niereaktywny.  Należy jednak pamiętać, że u niewielkiego odsetka chorych nie dochodzi do wytworzenia przeciwciał anty-HCV, jeżeli więc objawy lub wyniki innych badań sugerują zakażenie, należy również wykonać badanie molekularne HCV-RNA. U osób z obniżoną odpornością, pacjentów zakażonych wirusem HIV, osób chorujących na niewydolność nerek lub mieszaną krioglobulinemię wynik badania może być fałszywie ujemny, nawet w aktywnej fazie zakażenia.

anty-HCV – cena/refundacja i skierowanie

Badanie anty-HCV jest refundowane przez NFZ, jeśli pacjent otrzyma na nie skierowanie od lekarza. Jeśli jednak pacjent decyduje się wykonać oznaczenie prywatnie, wówczas jego cena waha się od 30 do 50 zł.

 1. Simon K., Diagnostyka chorób wątroby, Wydawnictwo Termedia, Poznań 2012.
 2. Tomaszewski J. J., Diagnostyka laboratoryjna, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2013.
 3. Walusiak J. i in., Profilaktyka i prewencja w zawodowych zakażeniach wirusami zapalenia wątroby, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2007.
 4. Baumann-Popczyk A. in., Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka, Wydawnictwo Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2014.

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

 • Klirens kreatyniny (GFR) – badanie, normy, wskazania

  GFR to parametr służący do oceny wydolności pracy nerek. Bez aktualnego wyniku badania wskaźnika czynności nerek nie możemy np. wykonać obrazowych badań diagnostycznych, w których niezbędne jest zastosowanie kontrastu (np. RTG) dla lepszego uwidocznienia oznaczanych struktur. Ponadto klirens kreatyniny jest niezbędnym miernikiem wydolności nerek w trakcie ich terapii. Dzięki niemu możliwa jest ocena skuteczności leczenia nefrologicznego i ewentualnej konieczności zastosowania poważniejszych kroków terapeutycznych, jak chociażby wdrożenie leczenia nerkozastępczego. Kto może skierować nas na badanie GFR, ile kosztuje i jak się do niego przygotować? Odpowiadamy w niniejszym artykule.

 • D-dimery – wskazania, normy, podwyższone. Poziom d-dimerów a zakrzepica

  Badanie d-dimerów we krwi jest jednym z głównych parametrów wykorzystywanych w diagnostyce chorób zakrzepowych takich jak zakrzepica żył głębokich dolnych czy zatorowość płucna. Skrzepy krwi znajdujące się w naczyniach krwionośnych mogą zamknąć światło tych przewodów i doprowadzić w ten sposób do bardzo poważnych komplikacji zdrowotnych. Wyróżnia się cztery podstawowe metody oznaczania stężenia d-dimerów we krwi (metoda lateksowa, immunoenzymatyczna, aglutynacji pełnej krwi i wykorzystująca przeciwciała znakowane technetem). Kiedy wykonać badanie, ile kosztuje oznaczenie stężenia d-dimerów, jak się do niego przygotować? Odpowiadamy w niniejszym artykule.

 • Cholesterol HDL – badanie, normy. Co oznacza obniżony poziom „dobrego cholesterolu”?

  Badanie poziomu cholesterolu HDL jest jednym z głównych oznaczeń zlecanych osobom, u których ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych jest wysokie. Pacjenci chorujący na cukrzycę, po przebytym zawale serca, palacze oraz kobiety przyjmujące hormonalną terapię antykoncepcyjną, beta-blokery lub retinoidy powinni częściej oznaczać poziom dobrego cholesterolu i jego stosunek do LDL. Badaniami dodatkowymi, które zaleca się wykonać przy oznaczeniu HDL, są stężenia cholesterolu całkowitego, LDL i trójglicerydów. Jak należy się przygotować do oznaczenia poziomu HDL? Ile kosztuje badanie? Czy może być refundowane? Czy aby zbadać poziom cholesterolu HDL, trzeba być na czczo? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 • Cholesterol LDL – badanie, normy, podwyższony. Jak obniżyć zbyt wysoki poziom „złego cholesterolu”?

  Badanie poziomu cholesterolu LDL jest jednym z elementów tzw. lipidogramu, który zaleca się wykonywać minimum raz do roku, w ramach badań profilaktycznych. Przeprowadzenie tego oznaczenia ma na celu potwierdzenie wydolności lub dysfunkcji pracy wątroby. Na zaburzenia ilości „złego cholesterolu” wpływa szereg czynników, które są związane głównie z dietą i stylem życia. Jak wygląda badanie, jakie są normy cholesterolu LDL, ile kosztuje oznaczenie i czy na pobranie krwi trzeba być na czczo? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w niniejszym artykule.

 • Biorezonans – co to jest, jak działa i czy jest skuteczny w leczeniu chorób i nałogów?

  Biorezonans magnetyczny to jedna z metod wykorzystywanych przez osoby praktykujące niekonwencjonalne formy leczenia różnych chorób. Nie udało się dotychczas jednoznacznie rozstrzygnąć, czy terapia z użyciem biorezonansu jest skuteczna. Największym problemem jest brak rzetelnych badań naukowych, które potwierdziłyby słowa zwolenników tej metody dotyczące tego, czy i jak naprawdę działa biorezonans.

 • Lipidogram (profil lipidowy). Badanie, normy, przygotowanie

  Lipidy, czyli tłuszcze, to najważniejsze źródło energii w diecie człowieka. Jako składniki błon komórkowych i rozpuszczalniki niektórych substancji, np. witamin i hormonów, pełnią kluczową rolę w utrzymaniu równowagi ludzkiego organizmu. Zaburzenia lipidowe występujące u pacjentów z nadwagą, otyłością lub obciążonym wywiadem rodzinnym mogą skutkować schorzeniami układu krwionośnego i sercowo-naczyniowego oraz podwyższać ryzyko udaru mózgu.

 • Badanie AMH (wskaźnik rezerwy jajnikowej) – normy, cena

  Badanie AMH, czyli hormonu antymüllerowskiego, jest jednym z kluczowych elementów oceny rezerwy jajnikowej kobiety. Pozwala na ocenę liczby pęcherzyków jajnikowych, które mogą być stymulowane w ramach procedury in vitro. Na czym polega to badanie? Czy warto je wykonać? Jak interpretować wyniki?

 • Badania na niepłodność dla kobiet – jak wyglądają? Jak się przygotować?

  Niepłodność to problem, który dotyka coraz większą liczbę osób na całym świecie. Szacuje się, że nawet 15% par boryka się z problemami z zajściem w ciążę. Spośród wszystkich przyczyn niepłodności w związku 40% leży po stronie mężczyzn, 40% po stronie kobiet, a w 20% przyczyny pochodzą od obojga partnerów. Wielu z nich zwraca się o pomoc do specjalistów, którzy oferują różne metody diagnostyki i leczenia niepłodności. Jakie badania na niepłodność warto zrobić?

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij