Dziecko z autyzmem pogrązone w swoim świecie
Weronika Grzywna

Zespół Aspergera a autyzm – czy to ta sama choroba?

Zespół Aspergera i autyzm to dwie zbliżone do siebie jednostki chorobowe. Choć pozornie przejawiają się w ten sam sposób, występują pomiędzy nimi pewne określone różnice, które należy mieć na uwadze, przystępując do diagnostyki tych chorób. 

Autyzm i zespół Aspergera to zaburzenia, w których przebiegu obserwowane są nieprawidłowości w sferze interakcji społecznych, w rozwoju mowy oraz w codziennych zachowaniach. Na pozór może wydawać się, że autyzm i zespół Aspergera mają wiele podobieństw. Trzeba jednak wiedzieć, że, że występuje między nimi kilka istotnych różnic. Jakie są kryteria różnicowe autyzmu a zespołu Aspergera?

Autyzm – przyczyny i objawy

Autyzm to zaburzenie neurorozwojowe podporządkowane w ICD-10 do kategorii całościowych zaburzeń rozwojowych. Zarówno w ICD-10, jak i DSM-5 wyróżniane są poszczególne podtypy autyzmu:

 1. Autyzm dziecięcy (wczesnodziecięcy)  w tym przypadku objawy autyzmu diagnozowane są przed 3. rokiem życia i jednocześnie obserwowane są zaburzenia w trzech obszarach charakterystycznych dla triady autystycznej: interakcji społecznych, komunikacji oraz zachowania.
 2. Autyzm atypowy – od autyzmu dziecięcego różni się przede wszystkim wiekiem, a mianowicie późniejszym występowaniem objawów. Co więcej, w przypadku autyzmu atypowego nie wszystkie trzy kryteria diagnostyczne muszą być spełnione.
Warto wspomnieć o tym, że nowa klasyfikacja ICD-11 obowiązująca od stycznia 2022 roku wprowadziła zmiany w zakresie zarówno autyzmu, jak i zespołu Aspergera. Główną zmianą było zastąpienie pojęcia „całościowe zaburzenia rozwojowe” pojęciem „spektrum autyzmu”.

Objawy autyzmu zazwyczaj zaczynają się przed 3. rokiem życia. Wówczas obserwowane są nieprawidłowości w 3 sferach:

 1. interakcji społecznej,
 2. komunikacji,
 3. powtarzalnych i stereotypowych zachowań.

Wśród niektórych symptomów występujących w przebiegu autyzmu wymienia się:

 • brak zainteresowania rozmową lub/i zabawą z rówieśnikami,
 • brak reagowania na własne imię,
 • nadwrażliwość na dźwięki, dotyk, zapach i jednocześnie silne reakcje w odpowiedzi na bodźce, np. zakrywanie uszu,
 • brak zainteresowania ludźmi,
 • brak naśladownictwa,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • unikanie kontaktu wzrokowego,
 • nieadekwatne wypowiedzi do sytuacji,
 • brak zastępowania opóźnionego rozwoju mowy innymi alternatywnymi źródłami komunikacji, np. gestami, czy mimiką,
 • przywiązanie do rutyny,
 • trudności z przystosowaniem się do zmian,
 • powtarzanie słów/zachowań,
 • wielokrotne powtarzanie ruchów,

Jakie są przyczyny autyzmu? Mimo wielu badań, do tej pory nie zostały poznane konkretne przyczyny autyzmu. Uważa się, że w rozwoju zaburzenia duże znaczenie ma genetyka, ponieważ niektóre geny i mutacje powiązane są z częstszym występowaniem zaburzenia. Ponadto jako przyczyny autyzmu można podejrzewać infekcje wirusowe w ciąży, wyższy wiek rodziców oraz wcześniactwo. Autyzm częściej występuje również u bliźniąt jednojajowych.

Zespół Aspergera – przyczyny i objawy

Zespół Aspergera w ICD-10 podobnie, jak autyzm przyporządkowany został do kategorii całościowych zaburzeń rozwojowych. W ICD-11 zaś jest on przyporządkowany do kategorii „spektrum autyzmu”. Zespół Aspergera może być zdiagnozowany u osób w każdym wieku, niemniej jednak najczęściej rozpoznaje się go u dzieci rozpoczynających naukę wczesnoszkolną, ok. 811 roku życia.

Dowiedz się więcej na temat zespołu Aspergera na DOZ.pl

Jakie są cechy dziecka z Aspergerem? Objawy zespołu Aspergera mogą niejako przypominać te obserwowane w autyzmie, ale ich przebieg i nasilenie jest o wiele łagodniejsze. U dzieci z podejrzeniem Aspergera obserwuje się m.in.:

 • problemy w interakcjach społecznych,
 • brak umiejętności pracy w grupie,
 • powtarzalne rutynowe zachowania,
 • wzmożona nadwrażliwość na bodźce z zewnątrz,
 • specyficzne zaburzenia mowy  słownictwo jest bogate, perfekcyjne, często nieadekwatne do wieku,
 • trudności z nawiązywaniem relacji,
 • zainteresowanie jedną, wąską dziedziną,
 • powtarzalne zachowania,
 • przeciętny lub ponadprzeciętny iloraz inteligencji,
 • świetna pamięć.

Wśród przyczyn zespołu Aspergera wymienia się mutacje genetyczne, infekcje wirusowe w trakcie ciąży, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, infekcje mózgu, a także wyższy wiek ojca powyżej 40. roku życia.

Powiązane produkty

Różnice między zespołem Aspergera a autyzmem

Jakie są różnice i podobieństwa między zespołem Aspergera a autyzmem? Oba zaburzenia zaliczane są do zaburzeń ze spektrum autyzmu. Do ich diagnozy wykorzystywane są podobne kryteria diagnostyczne, niemniej jednak nasilenie i występowanie objawów w przebiegu tych zaburzeń będzie się od siebie różnić.

Jedną z największych różnic między zespołem Aspergera a autyzmem jest to, że w przypadku zespołu Aspergera nie obserwuje się braku ogólnego opóźnienia lub upośledzenia rozwoju mowy i funkcji poznawczych. Rozwój mowy w przypadku osób z zespołem Aspergera przebiega w większości przypadków prawidłowo. Dzieci potrafią się komunikować, jednak bardzo często w swoich wypowiedziach używają profesjonalnych, nieadekwatnych do ich wieku sformułowań. Z kolei dzieci z autyzmem mają nie tylko opóźniony rozwój mowy, ale jednocześnie nie wykorzystują ani mimiki, ani gestów jako alternatywnych sposobów komunikowania się z innymi.  

Osoby z zespołem Aspergera mimo tego, że przejawiają nieprawidłowości w sferze społecznej, w komunikacji i interakcjach społecznych radzą sobie o wiele lepiej niż osoby z autyzmem. Z tego powodu osoby z Aspergerem są w stanie lepiej przystosować się do rzeczywistości. Ponadto osoby te cechuje przeciętny lub ponadprzeciętnych poziom inteligencji.

Autyzm wysokofunkcjonujący a zespół Aspergera

Autyzm wysokofunkcjonujący to potoczne określenie wykorzystywane do charakterystyki pewnej grupy osób z autyzmem. Pojęcie to używane jest w odniesieniu do osób ze zdiagnozowanym autyzmem, które dobrze radzą sobie w codziennym funkcjonowaniu. Są one w stanie nawiązywać relacje z innymi oraz je podtrzymywać. Autyzm wysokofunkcjonujący często zestawiany jest również z zespołem Aspergera, uznawanym za łagodniejszą formę autyzmu.

Autyzm a zespół Aspergera – różnice diagnostyczne

Do diagnozy autyzmu wykorzystywany jest m.in. kwestionariusz przesiewowy M-CHAT, który pozwala rozpoznać wczesne objawy zaburzenia u dzieci. Wśród osób z podejrzeniem zespołu Aspergera wykorzystuje się z kolei test dla dzieci AQ, będący również testem przesiewowym. Wysokie wyniki w obu testach są natomiast wskazaniem do dalszej diagnostyki przeprowadzanej już pod okiem specjalistów.

 1. Korendo, M. Kryteria diagnozy różnicowej autyzmu i zespołu Aspergera.
 2. Skawina, B. (2016). Autyzm i zespół Aspergera. Objawy, Przyczyny, Diagnoza I Współczesne Metody Terapeutyczne.
 3. Tolak, K., Sybilski, J. A. (2007). Zespół Aspergera – autyzm łagodny czy odrębna jednostka chorobowa? Asperger syndrome – mild autism or independent disease? Pediatria Polska" vol. 82, Issue 3, s. 233-238
 4. Wojciechowska, A. Charakterystyka języka i komunikacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

 • Zawał serca – objawy, przyczyny, rozpoznanie, zapobieganie

  Zawał serca to jedna z głównych przyczyn zgonów wśród Polaków. Najbardziej charakterystyczny objaw zawału serca – silny, narastający ból w klatce piersiowej, utrzymujący się dłużej niż 20 minut – jest pilnym wskazaniem do wezwania pomocy medycznej.

 • Choroba Leśniowskiego-Crohna – przyczyny, objawy, leczenie

  Choroba Leśniowskiego-Crohna jest przewlekłą, nieuleczalną chorobą, powodującą znaczne pogorszenie jakości życia. Początek choroby ma charakter skryty i przebiega skąpoobjawowo, utrudniając postawienie prawidłowego rozpoznania. Chorzy w toku trwania choroby często wymagają interwencji chirurgicznej z powodu powikłań jelitowych. Jak wygląda diagnostyka i terapia osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna? Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

 • Stan podgorączkowy – czy i jak zmniejszać? Przyczyny

  Stan podgorączkowy, czyli sytuacja, kiedy temperatura ciała wynosi między 37 a 38 stopni Celsjusza, jest często wynikiem reakcji organizmu na infekcję lub stan zapalny. Niepewność, skąd się bierze i co oznacza, może budzić lęk, szczególnie gdy dotyczy osób w delikatnych okresach życia, takich jak ciąża, okres niemowlęcy czy rekonwalescencja po operacji. Czym jest stan podgorączkowy oraz jak i czy w ogóle go leczyć?

 • Łuszczyca – przyczyny, objawy i leczenie. Jak wygląda łuszczyca?

  Łuszczyca jest przewlekłą, zapalną chorobą autoimmunologiczną skóry, która charakteryzuje się występowaniem zmian o typie czerwonobrunatnej grudki pokrytej srebrzystą łuską. Do czynników ryzyka rozwoju łuszczycy zalicza się podłoże genetyczne oraz czynniki wyzwalające takie jak infekcje, stres, urazy czy palenie tytoniu.

 • Glista ludzka – objawy glistnicy. Rozpoznanie, badania, leczenie zakażenia glistą ludzką

  Glista ludzka to pasożyt z rodzaju nicieni bytujący w jelicie cienkim. Glistnica, czyli choroba wywoływana przez glistę ludzką, zaliczana jest do tzw. chorób brudnych rąk – do zarażenia glistą ludzką dochodzi bowiem najczęściej, gdy nie umyjemy rąk po kontakcie z ziemią bądź zjemy nieumyte warzywo czy owoc, na powierzchni którego znajdują się jaja glisty. Szczególnie narażone są na to dzieci. Objawy glistnicy to bóle brzucha, zaparcia i/lub biegunka, nudności, brak apetytu, a także duszności czy przewlekły ból gardła.

 • Osteoporoza – przyczyny, objawy, badania, leczenie, rehabilitacja, zapobieganie zmianom osteoporotycznym

  Osteoporoza to choroba metaboliczna kości, która polega na stopniowym zaniku masy kostnej. Na skutek obniżenia gęstości mineralnej kości dochodzi do osłabienia ich struktury, co objawia się zwiększoną podatnością na złamania. Na zachorowanie narażone są przede wszystkim osoby starsze, szczególnie kobiety w wieku okołomenopauzalnym, choć na osteoporozę mogą cierpieć także mężczyźni, a nawet dzieci. Jakie są czynniki ryzyka wystąpienia zmian osteoporotycznych?

 • Szpiczak mnogi – przyczyny, objawy, leczenie

  Szpiczak mnogi należy do chorób krwi i szpiku kostnego. Chociaż nie ustalono dotychczas konkretnych przyczyn tej dolegliwości, tak bez wątpienia można powiedzieć, że do jej rozwoju przyczyniają się długotrwałe infekcje bakteryjne lub wirusowe, promieniowanie jonizujące i narażenie na szkodliwe substancje chemiczne. Jak wyglądają nowoczesne sposoby leczenia szpiczaka, jakie są rokowania i czy podczas wizyty u lekarza pierwszego kontaktu można dokonać wstępnej diagnozy tej choroby?

 • Rak trzustki – przyczyny, objawy, diagnostyka, rokowania, leczenie

  Rak trzustki jest jednym z nowotworów, które przez długi czas nie dają żadnych dolegliwości, a pierwsze symptomy są niespecyficzne. Wśród początkowych objawów raka trzustki wymienia się m.in. ogólne osłabienie, nudności, szybkie uczucie sytości czy tłuszczowe stolce. Jak wygląda jego leczenie?

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij