Dziecko z autyzmem pogrązone w swoim świecie
Weronika Grzywna

Zespół Aspergera a autyzm – czy to ta sama choroba?

Zespół Aspergera i autyzm to dwie zbliżone do siebie jednostki chorobowe. Choć pozornie przejawiają się w ten sam sposób, występują pomiędzy nimi pewne określone różnice, które należy mieć na uwadze, przystępując do diagnostyki tych chorób. 

Autyzm i zespół Aspergera to zaburzenia, w których przebiegu obserwowane są nieprawidłowości w sferze interakcji społecznych, w rozwoju mowy oraz w codziennych zachowaniach. Na pozór może wydawać się, że autyzm i zespół Aspergera mają wiele podobieństw. Trzeba jednak wiedzieć, że, że występuje między nimi kilka istotnych różnic. Jakie są kryteria różnicowe autyzmu a zespołu Aspergera?

Autyzm – przyczyny i objawy

Autyzm to zaburzenie neurorozwojowe podporządkowane w ICD-10 do kategorii całościowych zaburzeń rozwojowych. Zarówno w ICD-10, jak i DSM-5 wyróżniane są poszczególne podtypy autyzmu:

 1. Autyzm dziecięcy (wczesnodziecięcy)  w tym przypadku objawy autyzmu diagnozowane są przed 3. rokiem życia i jednocześnie obserwowane są zaburzenia w trzech obszarach charakterystycznych dla triady autystycznej: interakcji społecznych, komunikacji oraz zachowania.
 2. Autyzm atypowy – od autyzmu dziecięcego różni się przede wszystkim wiekiem, a mianowicie późniejszym występowaniem objawów. Co więcej, w przypadku autyzmu atypowego nie wszystkie trzy kryteria diagnostyczne muszą być spełnione.
Warto wspomnieć o tym, że nowa klasyfikacja ICD-11 obowiązująca od stycznia 2022 roku wprowadziła zmiany w zakresie zarówno autyzmu, jak i zespołu Aspergera. Główną zmianą było zastąpienie pojęcia „całościowe zaburzenia rozwojowe” pojęciem „spektrum autyzmu”.

Objawy autyzmu zazwyczaj zaczynają się przed 3. rokiem życia. Wówczas obserwowane są nieprawidłowości w 3 sferach:

 1. interakcji społecznej,
 2. komunikacji,
 3. powtarzalnych i stereotypowych zachowań.

Wśród niektórych symptomów występujących w przebiegu autyzmu wymienia się:

 • brak zainteresowania rozmową lub/i zabawą z rówieśnikami,
 • brak reagowania na własne imię,
 • nadwrażliwość na dźwięki, dotyk, zapach i jednocześnie silne reakcje w odpowiedzi na bodźce, np. zakrywanie uszu,
 • brak zainteresowania ludźmi,
 • brak naśladownictwa,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • unikanie kontaktu wzrokowego,
 • nieadekwatne wypowiedzi do sytuacji,
 • brak zastępowania opóźnionego rozwoju mowy innymi alternatywnymi źródłami komunikacji, np. gestami, czy mimiką,
 • przywiązanie do rutyny,
 • trudności z przystosowaniem się do zmian,
 • powtarzanie słów/zachowań,
 • wielokrotne powtarzanie ruchów,

Jakie są przyczyny autyzmu? Mimo wielu badań, do tej pory nie zostały poznane konkretne przyczyny autyzmu. Uważa się, że w rozwoju zaburzenia duże znaczenie ma genetyka, ponieważ niektóre geny i mutacje powiązane są z częstszym występowaniem zaburzenia. Ponadto jako przyczyny autyzmu można podejrzewać infekcje wirusowe w ciąży, wyższy wiek rodziców oraz wcześniactwo. Autyzm częściej występuje również u bliźniąt jednojajowych.

Zespół Aspergera – przyczyny i objawy

Zespół Aspergera w ICD-10 podobnie, jak autyzm przyporządkowany został do kategorii całościowych zaburzeń rozwojowych. W ICD-11 zaś jest on przyporządkowany do kategorii „spektrum autyzmu”. Zespół Aspergera może być zdiagnozowany u osób w każdym wieku, niemniej jednak najczęściej rozpoznaje się go u dzieci rozpoczynających naukę wczesnoszkolną, ok. 811 roku życia.

Dowiedz się więcej na temat zespołu Aspergera na DOZ.pl

Jakie są cechy dziecka z Aspergerem? Objawy zespołu Aspergera mogą niejako przypominać te obserwowane w autyzmie, ale ich przebieg i nasilenie jest o wiele łagodniejsze. U dzieci z podejrzeniem Aspergera obserwuje się m.in.:

 • problemy w interakcjach społecznych,
 • brak umiejętności pracy w grupie,
 • powtarzalne rutynowe zachowania,
 • wzmożona nadwrażliwość na bodźce z zewnątrz,
 • specyficzne zaburzenia mowy  słownictwo jest bogate, perfekcyjne, często nieadekwatne do wieku,
 • trudności z nawiązywaniem relacji,
 • zainteresowanie jedną, wąską dziedziną,
 • powtarzalne zachowania,
 • przeciętny lub ponadprzeciętny iloraz inteligencji,
 • świetna pamięć.

Wśród przyczyn zespołu Aspergera wymienia się mutacje genetyczne, infekcje wirusowe w trakcie ciąży, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, infekcje mózgu, a także wyższy wiek ojca powyżej 40. roku życia.

Polecane dla Ciebie

Różnice między zespołem Aspergera a autyzmem

Jakie są różnice i podobieństwa między zespołem Aspergera a autyzmem? Oba zaburzenia zaliczane są do zaburzeń ze spektrum autyzmu. Do ich diagnozy wykorzystywane są podobne kryteria diagnostyczne, niemniej jednak nasilenie i występowanie objawów w przebiegu tych zaburzeń będzie się od siebie różnić.

Jedną z największych różnic między zespołem Aspergera a autyzmem jest to, że w przypadku zespołu Aspergera nie obserwuje się braku ogólnego opóźnienia lub upośledzenia rozwoju mowy i funkcji poznawczych. Rozwój mowy w przypadku osób z zespołem Aspergera przebiega w większości przypadków prawidłowo. Dzieci potrafią się komunikować, jednak bardzo często w swoich wypowiedziach używają profesjonalnych, nieadekwatnych do ich wieku sformułowań. Z kolei dzieci z autyzmem mają nie tylko opóźniony rozwój mowy, ale jednocześnie nie wykorzystują ani mimiki, ani gestów jako alternatywnych sposobów komunikowania się z innymi.  

Osoby z zespołem Aspergera mimo tego, że przejawiają nieprawidłowości w sferze społecznej, w komunikacji i interakcjach społecznych radzą sobie o wiele lepiej niż osoby z autyzmem. Z tego powodu osoby z Aspergerem są w stanie lepiej przystosować się do rzeczywistości. Ponadto osoby te cechuje przeciętny lub ponadprzeciętnych poziom inteligencji.

Autyzm wysokofunkcjonujący a zespół Aspergera

Autyzm wysokofunkcjonujący to potoczne określenie wykorzystywane do charakterystyki pewnej grupy osób z autyzmem. Pojęcie to używane jest w odniesieniu do osób ze zdiagnozowanym autyzmem, które dobrze radzą sobie w codziennym funkcjonowaniu. Są one w stanie nawiązywać relacje z innymi oraz je podtrzymywać. Autyzm wysokofunkcjonujący często zestawiany jest również z zespołem Aspergera, uznawanym za łagodniejszą formę autyzmu.

Autyzm a zespół Aspergera – różnice diagnostyczne

Do diagnozy autyzmu wykorzystywany jest m.in. kwestionariusz przesiewowy M-CHAT, który pozwala rozpoznać wczesne objawy zaburzenia u dzieci. Wśród osób z podejrzeniem zespołu Aspergera wykorzystuje się z kolei test dla dzieci AQ, będący również testem przesiewowym. Wysokie wyniki w obu testach są natomiast wskazaniem do dalszej diagnostyki przeprowadzanej już pod okiem specjalistów.

 1. Korendo, M. Kryteria diagnozy różnicowej autyzmu i zespołu Aspergera.
 2. Skawina, B. (2016). Autyzm i zespół Aspergera. Objawy, Przyczyny, Diagnoza I Współczesne Metody Terapeutyczne.
 3. Tolak, K., Sybilski, J. A. (2007). Zespół Aspergera – autyzm łagodny czy odrębna jednostka chorobowa? Asperger syndrome – mild autism or independent disease? Pediatria Polska" vol. 82, Issue 3, s. 233-238
 4. Wojciechowska, A. Charakterystyka języka i komunikacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

Twoje sugestie

Dokładamy wszelkich starań, aby podane zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

Zgłoś uwagi Ikona

Polecane artykuły

 • Choroba Gravesa-Basedova – objawy, rozpoznanie, leczenie

  Do tej pory nie udało się ustalić etiopatogenezy choroby Gravesa-Basedova, wiadomo jedynie, że jest chorobą autoimmunologiczną. Występuje zdecydowanie częściej u kobiet (około 10 razy częściej), co z kolei może sugerować wpływ estrogenów na rozwój schorzenia. Ponadto zaobserwowano, że choroba częściej rozwija się po silnych sytuacjach stresowych.

 • Kompresjoterapia – czym jest i na czym polega?

  Choroby naczyń żylnych to jedne z częstszych dolegliwości dotyczących głównie kończyn dolnych. W ich leczeniu przychodzi nam z pomocą kompresjoterapia, czyli inaczej zwana terapia uciskowa. Na czym ona polega?

 • Gęsta, lepka krew – przyczyny, objawy, leczenie

  Krew składa się z wyspecjalizowanych komórek, przeciwciał, czynników krzepnięcia i substancji w niej przenoszonych, m.in hormonów, lipidów, białek i glukozy. Stężenie tych składników wpływa na gęstość i lepkość krwi, a równowaga między nimi pozwala na jej poprawne krążenie. Jak rozpoznać zbyt gęstą krew?

 • Mielofibroza – przyczyny, leczenie

  Mielofibroza zaliczana jest do nowotworów szpiku kości, najrzadszych wśród wszystkich chorób mieloproliferacyjnych. Rozwija się długo i podstępnie, początkowo nie dając specyficznych objawów. Jakie są jej symptomy? W jaki sposób leczy się mielofibrozę?

 • Zespół popunkcyjny – na czym polega?

  Zespół popunkcyjny jest następstwem nakłucia lędźwiowego, którego dokonuje się podczas diagnostyki zakażeń ośrodkowego układu nerwowego. Pomimo że punkcja jest zabiegiem całkowicie bezpiecznym, to istnieje jednak ryzyko pojawienia się nieprzyjemnych objawów utrzymujących się najczęściej od 2 do 3 dni.

 • Wirus Epsteina-Barr (EBV) – objawy i leczenie

  Jednym z członków dużej rodziny wirusów z rodzaju Herpes jest wirus Epsteina-Barr (EBV). Co ciekawe, jest jednym z tych patogenów, które u ludzi występują najczęściej i na ogół nie manifestują się pod postacią specyficznych objawów. Mimo to EBV może przyczynić się do rozwoju poważnej choroby, jaką jest mononukleoza zakaźna.

 • Rak okrężnicy – przyczyny, objawy, leczenie, rokowania

  Rak okrężnicy jest drugim co do częstości nowotworem oraz drugą przyczyną zgonu w krajach zachodnich, a niestety, ilość zachorowań na ten typ raka wciąż rośnie. Dlatego najważniejsza jest profilaktyka lub wczesne wykrycie, które zapewnia wysoką wyleczalność. Pierwsze symptomy raka okrężnicy są nietypowe i zależą od jego lokalizacji. Jak objawia się rak okrężnicy? Jak mu zapobiec?

 • Hemolakria – co powoduje krwawe łzy?

  Hemolakria jest wyjątkowo rzadkim schorzeniem, w związku z tym literatura na jej temat jest ograniczona, a częstość występowania w zależności od określonej płci, rasy lub wieku nie jest znana. Krwawe łzy, choć początkowo szokujące, często są nieszkodliwe i ustępują samoistnie bez powikłań. Niemniej każda osoba, u której pojawi się krwawe łzawienie, powinna zostać poddana dokładnej ocenie.

Porozmawiaj z farmaceutą
Infolinia: 800 110 110

Zadzwoń do nas jeśli potrzebujesz porady farmaceuty.
Jesteśmy dla Ciebie czynni całą dobę, 7 dni w tygodniu, bezpłatnie.

Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną Doz.pl

Ikona przypomnienie o zażyciu leku.
Zdarza Ci się ominąć dawkę leku?

Zainstaluj aplikację. Stwórz apteczkę. Przypomnimy Ci kiedy wziąć lek.

Dostępna w Aplikacja google play Aplikacja appstore
Dlaczego DOZ.pl
Niższe koszta leczenia

Darmowa dostawa do Apteki
Bezpłatna Infolinia dla Pacjentów.

ikona niższe koszty leczenia
Bezpieczeństwo

Weryfikacja interakcji leków.
Encyklopedia leków i ziół

Ikona encklopedia leków i ziół
Wsparcie w leczeniu

Porady na czacie z Farmaceutą.
E-wizyta z lekarzem specjalistą.

Ikona porady na czacie z farmaceutą
Newsletter

Bądź na bieżąco z DOZ.pl

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Zamnij